Aktuálne dianie 2. august 2017

Bratislava si zaslúži mať atraktívne nábrežné promenády (1. časť)


Dvadsaťsedem rokov po nežnej revolúcii nemá Bratislava vybudovanú sústavu moderných nábrežných promenád.

Kedysi honosný slogan „Krásavica na Dunaji“, ktorý sa už žiaľ nepoužíva, by mohol nahradený iným, napríklad: „Bratislava – mesto promenád“. Žiaľ, realita je zatiaľ iná.

Pokiaľ ide o budovanie moderných a atraktívnych nábrežných promenád, hlavné mesto sa v súčasnosti, okrem snáď krátkej promenády pri OC Eurovea, nemôže pýšiť ničím, čo by dokázalo „ohúriť“ zahraničných i domácich návštevníkov mesta.

Bratislava stále nevyužíva potenciál a možnosti, ktoré jej poskytuje rieka Dunaj. Dnes už mohla mať zaujímavé a unikátne promenády, ktoré by poznala celá Európa.

Namiesto toho v súčasnosti mesto „stavia“ fragmenty bezduchých promenád tak, ako tomu bolo naposledy na petržalskej strane Dunaja pri Moste SNP, či v roku 2016 v podobe dočasnej promenády na Dvořákovom nábreží.

V prvom i druhom prípade ide o vskutku „originálne“ asfaltové promenády. Škoda, že pri príležitosti otvorenia nového, asi 300 metrov dlhého úseku asfaltového chodníka s lavičkami a odpadkovými košmi, si mesto nedalo ani tú námahu, aby dalo vyklčovať burinu...

Otázky pre magistrát a investora

Po otvorení promenádneho chodníka pod Mostom SNP na petržalskej strane, sme oslovili magistrát i petržalskú samosprávu.

Chceli sme vedieť, či si takto predstavujú konceptuálnu a koordinovanú výstavbu promenád v Bratislave. Pýtali sme sa aj na to, či existuje urbanistická a architektonická

štúdia na vytvorenie kompaktného a moderného smart prepojenia promenád v Bratislave a aká je kontinuita novej „promenády“ s napr. plánovanými promenádami Pečniansky les, Lido a pod.

Ďalej sme sa pýtali, či si pod promenádou predstavujú nový asfalt, pár lavičiek a smetné koše a aká je ďalšia pridaná hodnota tejto „promenády“...?

Chceli sme vedieť aj to, ktorá architektonická kancelária navrhla úpravy a ako hodnotia jej kreativitu a nápaditosť...

Pýtali sme sa ďalej, či bude nová „promenáda“ opatrená tabuľou „Zosadni z bicykla“ a či tam budú aj odpadkové koše na psie exkrementy...

Mesto nestavia nové, ale obnovuje

Z magistrátu sme najskôr dostali odpoveď, že sa máme obrátiť na investora novej promenády... Neskôr si to rozmysleli a poslali nám túto:

„Útvar hlavnej architektky sa zaoberá štúdiou Petržalského brehu Dunaja od Mosta Lafranconi po Prístavný most.

V súčasnosti prebiehajú prieskumy aktuálneho stavu, posudzovanie aktuálnych zámerov, resp. súčasného užívania priestoru nábrežia.

Výsledkom štúdie Dunajského nábrežia bude sprístupnenie celého úseku nábrežia a jeho využitie pre verejnosť.

Do procesu tvorby štúdie bude zapojená odborná i laická verejnosť a koncepcia bude predstavená verejnosti v prvom polroku 2018.

Riešenie po architektonickej stránke bolo overené z hľadiska širších vzťahov a finančných prostriedkov ponúknutých zo strany spoločnosti, pričom ide o obnovu promenády a nie o novostavbu.

Výber mobiliáru bol prispôsobený výberu lavičiek na zrekonštruovanom Starom moste. Promenádny chodník zostáva v správe MČ Petržalka.

V rekonštrukcii chodníka má hlavné mesto plán pokračovať, pretože promenáda ako aj mobiliár je v zlom technickom stave.“

Oslovili sme aj investora projektu, spoločnosť Unibail – Rodamco, ktorý nám zaslal takúto odpoveď prostredníctvom manažéra Auparku Bratislava, Tomáša Urbanovského:

„Blízkosť Sadu Janka Kráľa a dunajského nábrežia oceňujú a intenzívne využívajú aj naši zákazníci, preto je v našom záujme meniť ich k lepšiemu.

Naša spoločnosť Unibail – Rodamco cíti zodpovednosť za priestor, v ktorom pôsobíme a ktorého sme aktívnou súčasťou.

V hre bolo viacero možností, napokon sme sa spolu s partnermi priklonili k obnove nábrežia v úseku od Mosta SNP po reštauráciu Au Café.

Projekt vybudovania chodníka je výsledkom spoločnej dohody s magistrátom mesta, najmä útvarom hl. architektky mesta, a mestskej časti Petržalka.

Nákupné centrum Aupark Bratislava zabezpečilo financovanie ako aj samotnú realizáciu.

Od petržalskej samosprávy sme sa odpovedí zatiaľ nedočkali.

Promenádne nábrežia v mestách v zahraničí

O tom, že budovanie atraktívnych nábrežných promenád je možné, ak je aj vôľa, svedčia už tie mnohé fungujúce aj v zahraničí.

Pozreli sme sa len na dve z nich. Jednou zo zaujímavých je HtO Park v Toronte, v Kanade. Názov HtO je odvodený od vzorca vody H2O.

Zámerom tohto projektu bolo spojenie mestského centra Toronta s nádherným pobrežím a prilákať do týchto miest viac turistov aj miestnych obyvateľov.

Pomocou unikátnej kombinácie cestičiek, zelene, a prímestskej pláže, sa podarilo vytvoriť multifunkčné prostredie pre aktívny, aj pasívny odpočinok pri vode s pocitom, že ste na kilometre vzdialený od rušného veľkomesta.

Toronto

Madrid Rio - Madrid, Španielsko

Mesto Madrid dalo vykopať 43 kilometrovú sieť tunelov, aby nad ním vytvorilo šesť kilometrov dlhý pás zelene a pešej zóny popri rieke Manzanares.

Najkrajšia časť parku Madrid Rio sa volá Salón de Pinos, lineárna zelená plocha, kde bolo zasadených 8000 borovíc, ktoré podopierajú na zákazku vyrobené červené koly, ktoré symbolizujú býčie rohy.

Staré mosty cez rieku sa dočkali opravy a zároveň bol vybudovaný nový most pre peších, Puentes Cascara, z ktorého sa chodcom ponúka očarujúci výhľad na okolie.

Madrid

Významný architekt o nábrežiach

Významný slovenský architekt Igor Marko, pôsobiaci v zahraničí, v súvislosti s budovaním dunajských nábreží v Bratislave tvrdí, že nábrežie je výkladnou skriňou mesta.

„Nábrežie v Bratislave má nevyužitý a niekedy neviditeľný potenciál.

Bratislava má veľké šťastie, že nemá jednotvárne, monotónne nábrežie a viem, že mnohí budú so mnou polemizovať.

Nábrežie sa vyvíjalo fragmentovane, čím vznikli charakterové priestory, ktoré sú veľmi rozdielne.

Od urbanizovaných častí ako je Eurovea, cez tradičné nábrežia ako je Vajanského, až po prírodne parky a nedotknuté časti nábrežia.

Rozptyl, ktorý dve nábrežia poskytujú pre Bratislavu, je naozaj obrovský a práve v jeho diverzite vidím potenciál. Chýba nám ale kontinuita a koordinácia ďalšieho rozvoja.“(zdroj: magazin.novelido.sk)

Sľuby sa sľubujú...

Bratislavčania a všetci tí, ktorým záleží na tom, aby bolo hlavné mesto príťažlivé a dôstojné pre život, by sa konečne chceli dočkať kvalitných a aj rýchlych činov volených zástupcov mesta.

Už nechcú počúvať iba sľuby tak, ako to urobil nedávno jeden politik, keď tvrdil, že v roku 2018 budeme mať vynovenú nábrežnú promenádu od Eurovei až po most Lafranconi...

Nabudúce sa pozrieme na to, aké boli vízie a plány na tvorbu bratislavských nábrežných promenád a v tretej časti zmapujeme konkrétny stav nábrežných lokalít.

(rl)

Foto: BK, wikipedia.org

Foto / Videogaléria Zobraziť všetky Foto / Videogaléria
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter