Aktuálne dianie 4. február 2020

Ako je to s bratislavským „Komunálnym podnikom?“


(Bratislavský kuriér originál, rl) - Vzhľadom na to, že bratislavský magistrát niekedy už používa výraz mestský komunálny podnik, a takýto podnik ešte de jure neexistuje, položili sme mestu niekoľko otázok.

Ak mám dobrú informáciu, takýto podnik ešte nebol oficiálne založený - alebo áno? Ako je to? Pre tento podnik už pracujú ľudia on ešte neexistuje?

Odpoveď: Komunálny podnik je súčasťou organizačnej štruktúry hlavného mesta a spadá pod Oddelenie správy komunikácii. V uliciach Bratislavy už stretnete prvých pracovníkov nového mestského komunálneho podniku.

Ľahko ich spoznáte v červených odevoch s nápisom “Staráme sa o naše mesto”. Zamestnanci komunálneho podniku už pomáhajú s letnou aj zimnou údržbou komunikácií v správe hlavného mesta, vrátane údržby zelene. 

Dnes to v praxi znamená dve trojčlenné rýchle roty, ktoré pružne reagujú na kritické situácie, ako napríklad dopravné nehody, poškodené dopravné značky, poškodené alebo chýbajúce kanalizačné vpusty a iné potreby verejného priestoru.

Takéto akútne rýchle opravy, ktoré v minulosti trvali aj niekoľko týždňov, mestský komunálny podnik dnes v rámci svojich prvotných kapacít zabezpečuje spravidla do 24 hodín. Ďalší kolegovia zabezpečujú strojné a ručné čistenie najmä chodníkov.

Pri snežení nasadzuje komunálny podnik rýchle roty, ktoré ako prvé zlepšujú schodnosť peších komunikácií v okolí nemocníc, hlavnej stanice a ďalších vysoko frekventovaných úsekoch.

Komunálny podnik operatívne rieši aj podnety dispečingu.

Medzi nimi, napríklad opravy a umiestňovanie dopravného značenia či drobné výspravky chodníkov a námestí. 
Do budúcnosti predpokladáme vznik samostatného subjektu, o ktorom bude rozhodovať aj mestské zastupiteľstvo.

Dokedy platí zmluva A.I.I. s mestom?

Odpoveď: Informácie sú dostupné v zverejnenej zmluve. Zmluva platí 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania v súťaži vyhlásenej ešte vo februári 2018 na dodávku údržby komunikácií, zelene a nakladania s odpadmi.

Ide o rámcovú zmluvu. Mesto si vyhradilo právo neobjednať od dodávateľa viac služieb, ako za 50 % zo zmluvnej sumy.

A zároveň keďže ide o rámcovú zmluvu, tak mesto dokáže od dodávateľa objednávať len tie služby, ktoré bude reálne potrebovať a ostatné služby môže postupne prenášať na komunálny podnik.

Čoho sa týka výsledok verejného obstarávania na celkovú hodnota zákazky/časti 1 882 291,49 EUR bez DPH?

Odpoveď: Spomínané oznámenie nepredstavuje výsledok nového verejného obstarávania, ani dodatok k zmluve. Mesto je v zmysle zákona povinné zverejňovať raz štvrťročne stav čerpania rámcových dohôd. Predmetné oznámenie teda hovorí len toľko, že z rámcovej dohody uzavretej s A.I.I. sa v 4. štvrťroku 2019 čerpala uvedená suma.

(rl)

Foto: Br. Kuriér archív 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter