Urbanizmus a výstavba 8. október 2018

Zostane časť Kamenného námestia zanedbaná? (+Foto)


Pripravovaná rekonštrukcia verejných priestorov na Kamennom námestí, môže mať zaujímavé vyústenie.

Je možné, že časť tohto námestia zostane zanedbaná? Faktom totiž stále zostáva, že zmeny sa zatiaľ nedejú na pozemkoch, ktoré vlastní spoločnosť Tesco. Ak ich ešte vlastní...

Je známe, že na Kamennom námestí pribudli nové predajné búdy. A je aj všeobecne známe, že spoločnosť Tesco predáva svoju kamennú budovu v tejto lokalite. Údajne sú objekty Tesca už predané.

Mapka vlastníckych vzťahov na Kamennom námestí

Spoločnosti Tesco sme zaslali priamu otázku: “Počuli sme, že Tesco Stores Slovakia predalo budovu na Kamennom námestí.

Je to tak? Ak áno komu, prípadne poprosíme nejaké podrobnosti a čo sa bude diať ďalej z hľadiska rekonštrukcie a revitalizácie námestia a budov?

Odpoveď: „Naša spoločnosť sa snaží dlhodobo zjednodušovať svoje podnikanie na Slovensku a prevádzkovanie Obchodného domu v Bratislave sa stáva pre nás zložitejším v porovnaní s prevádzkovaním iných našich obchodov.

Pri zmene vlastníctva objektu budeme informovať v prvom rade našich kolegov a následne verejnosť“. Toľko Tesco.

Nezodpovedaná zostáva naša otázka na magistrát: Zastane revitalizácia Kamenného námestia pri (bývalých?) pozemkoch TESCO?

Ako je to dohodnuté s touto spoločnosťou, ktorá vlastní pozemky medzi Lordshipom a pozemkami hlavného mesta, aby sa nestalo, že na pozemkoch Tesca sa nič nezmení...? P. S. Stánky sa presúvajú od Lordshipu k Tescu... (foto)

Nový stánok pod „nadjazdom“ a miesto pre ďalší...

Spoločnosť Tesco nás ešte v auguste informovala, že otázku vysporiadania niektorých stánkov rieši a že s mestom na revitalizácii Kamenného námestia spolupracuje. „Rekonštrukciu tejto oblasti chceme zrealizovať v súlade s platným územným plánom, autorskými právami a záväznými predpismi,“ uviedla spoločnosť.

Je možné, že vzhľadom na daný stav (predaj), zostanú (bývalé?) pozemky obchodného reťazca nedotknuté a teda zanedbané? A na zvyšných, teda mestských a spoločnosti Lordship, sa uskutoční revitalizácia a nová, už predstavená výstavba?

Veríme, že tomu tak nebude a že nový vlastník sa pripojí k plánom, ktoré z Kamenného námestia urobia konečne dôstojný priestor v centre hlavného mesta.

V čase likvidácie stánku na pozemkoch mesta, vznikol nový stánok – na pozemku Tesca

Hlavné mesto robí v súčasnosti na Kamennom námestí „kozmetické“ zmeny. Priestor by sa ale mal vážnejšie zmeniť až na základe profesionálne vypísanej architektonickej súťaži tak, aby vzniklo kompaktné námestie so všetkým, čo centrálne verejné námestie hlavného mesta potrebuje.

Úlohou nového vedenia magistrátu by malo byť aj vysporiadanie sa s neblahým dedičstvom v podobe súdneho konania o prenájom pozemkov mesta.

Spoločnosť Intermont a.s. totiž od začiatku roka 2018 disponuje rozsudkom zo strany Krajského súdu, ktorý definitívne rozhodol, že hlavné mesto porušilo zákon v súvislosti s odstúpením od zmluvy o nájme, ktorá bola uzatvorená medzi ním a spoločnosťou Intermnont a.s. ešte v roku 2007.

Súd podľa Intermontu rozhodol, že odstúpenie od zmluvy bolo neplatné a mesto je okrem iného v tejto súvislosti povinné uhradiť všetky súdne trovy a poplatky.

Spoločnosti toto rozhodnutie zo strany KS umožňuje voči mestu uplatniť si vzniknutú škodu, ktorá mu vznikla neoprávneným vypovedaním zmluvy.

(rl, red)

Foto: BK, mapka: Lordship

články na túto tému sú tu a tu

Mesto zatiaľ „kozmeticky“ upravuje časť Kamenného námestia. Dôležitý bude ale vážny architektonický návrh riešenia toho územia

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter