Urbanizmus a výstavba 16. august 2018

Zakliate Kamenné námestie: Pribúdajú tam nové búdy, niektoré staré odstraňujú + video + foto


(DOPLNENÉ o odpovede spoločnosti TESCO, nižšie) - 

Bratislavské Kamenné námestie je plné paradoxov súčasnej doby, ktorú navyše pekne vystihuje.

Námestie je asi na 70 percent v rukách súkromných vlastníkov – (spoločností Lordship a Tesco).

Zvyšok má hlavné mesto, ktoré sľubuje revitalizáciu mestských priestorov a odstránenie reklamy a predajných stánkov.

Nový stánok v popredí a v pozadí

Keďže pozemky a objekty na Kamennom námestí spravuje viacero vlastníkov, je tam aj viac zámerov a úmyslov. Lordship má svoj známy projekt, Tesco má svoj obchodný dom a mesto časť verejného priestoru.

Spolu to zatiaľ vytvára „organizovaný“ chaos v podobe demontáže predajných búd, ale aj výstavby nových...tolerovania bezdomovcov a „úrovne“ predaja, ktorý v centre hlavného mesta nemá čo hľadať.

Námestie je už roky známe ako špinavé, plné bezdomovcov a asociálov so slabou starostlivosťou o verejné priestranstvá. Je aj plné reklamných pútačov.

Celý priestor je zatiaľ hanbou Bratislavy.

Rozoberanie nelegálneho stánku v týchto dňoch

Do hry je zainteresovaný aj dávnejší súdny spor medzi hlavným mestom a spoločnosťou Intermont, ktorá sa v roku 2007 zaviazala, že tam urobí podzemné parkovacie plochy, plus zrevitalizuje mestské priestory.

Ako minulý rok informoval primátor Ivo Nesrovnal, nájomca zostal pasívny, neplnil si záväzky, mal prestať platiť nájom, mesto v roku 2012 od zmluvy odstúpilo.

Súkromník reagoval žalobou na určenie neplatnosti odstúpenia. Súd v apríli 2017 vydal neodkladné opatrenie, proti ktorému sa mesto odvolalo.

S mestom spolupracuje na revitalizácii spoločnosť Lordship, ktorá má aj projekt rekonštrukcie verejných priestorov patriacich mestu.

Nejasné je, prečo je do celej veci zainteresované aj združenie Živé námestie, za ktorým stojí Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI.

Skupina ľudí na tráve tesne pred brífingom primátora o revitalizácii časti námestia

Otázky pre spolčnosť TESCO:

-Vedeli by ste nám vysvetliť, prečo povoľujete na svojich pozemkoch výstavbu a prevádzku nových predajných búd napriek tomu, že hlavné mesto má snahu o revitalizáciu verejných priestorov vrátane ich likvidácie?

-Koľko predajných stánkov ste v tomto roku povolili a prečo?

-Prečo nespolupracujete na plánovanej revitalizácii Kamenného námestia s mestom a Lordshipom?

Odpoveď spoločnosti Tesco:

„Naša spoločnosť spolupracuje na revitalizácii okolia Kamenného námestia s mestom Bratislava aj so spoločnosťou Lordship, pričom ako nedávno informovalo mesto, v súčasnosti už prebiehajú búracie práce.

Práve z dôvodu revitalizácie je jeden zo stánkov dočasne umiestnený na pozemku Lordship, avšak vzhľadom na to, že bráni vstupu do Obchodného domu My, aktuálne rokujeme s majiteľom a hľadáme vhodnejšie umiestnenie.

V záujme vysporiadania niektorých zvyšných stánkov, je situácia momentálne v štádiu riešenia. Rekonštrukciu tejto oblasti chceme zrealizovať v súlade s platným územným plánom, autorskými právami a záväznými predpismi.“ (Eva Čekovská, Tesco)

xxx

Paradoxy na Kamennom námestí v minulosti a súčasnosti:

-mesto nesmie narábať s vlastnými pozemkami (opatrenie súdu)

-odstraňovanie búd, pribúdanie búd

-množstvo reklamných pútačov (primátor sľubuje  odstrániť)

-dva projekty revitalizácie verejných priestorov (Lordship a Živé námestie)

-v čase brífingu (14.8.) sa rozoberal nelegálny stánok a zároveň staval nový...

-nekomplexnosť riešenia priestoru celého Kamenného námestia

-množstvo bezdomovcov a asociálov v území (centrum mesta!)

-trojité vlastníctvo(?) jediného námestia...

(rl)

Foto a video: BK-orig.

O téme Kamenné námestie sme písali už mnohokrát, naposledy napríklad tu a aj tu.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter