Urbanizmus a výstavba 17. február 2020

MHD: Projekt predĺženia Saratovskej a električky na Bory stále existuje. Či a kedy sa bude realizovať, záleží zrejme od mesta


V poslednom období sa veľa hovorí o rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály.

Už menej o tom, že pred mnohými rokmi sa v súvislosti s plánmi na výstavbu Lamačskej brány (dnes Bory), rátalo aj s predĺžením Saratovskej ulice v Dúbravke a priamym prepojením tejto novej mestskej štvrte s električkou.

Tento zámer, ktorý sa objavil v médiách v rokoch 2006-2007 a s ktorým rátal aj územný plán hlavného mesta, zatiaľ stále čaká na svoje naplnenie.   

Oslovili sme spoločnosť Penta, ktorá uviedla, že zámer podieľať sa na budovaní verejnej infraštruktúry v lokalite Bory stále platí.

V tejto veci podnikol developer podľa vlastného vyjadrenia niekoľko konkrétnych krokov. „Čo sa týka Saratovskej ulice, Penta Real Estate vykúpila pozemky potrebné pre realizáciu jej predĺženia, obstarali sme projektovú dokumentáciu a získali územné rozhodnutie na projekt, čo nás stálo takmer 2 milióny eur.

Rovnako sme s hlavným mestom ešte v roku 2018 podpísali zmluvu o spolupráci, na základe ktorej získame v prospech hlavného mesta aj stavebné povolenie a následne prevedieme projekt na hlavné mesto,“ uviedol developer. 

Ako nás ďalej informoval, so zástupcami hlavného mesta rokuje o električkovej trati, ku ktorej obstaral viacero variantných štúdií, ktoré overujú jej realizovateľnosť.

„Momentálne čakáme na ďalší postup zo strany mesta, nakoľko rozhodnutie o takejto investícii je v kompetencii vedenia mesta Bratislava či iného verejného investora,“

Ako developer pripomenul, odvádza podľa platného zákona mestu a mestskej časti poplatok za rozvoj, ktorý je zákonom určený a má slúžiť ako doplnkový zdroj aj na budovanie infraštruktúry v lokalitách, kde vzniká táto potreba v súvislosti s novou výstavbou.

Bratislavský magistrát bol v stanovisku stručný: „Projekt Saratovská, ako aj ideový návrh vedenia električky, existuje. Mesto sa ním zaoberá. V prípade, ak sa rozhodneme realizovať tento projekt, bude ho pripravovať hlavné mesto“.

Koniec Saratovskej ulice

Dúbravka predĺženie Saratovskej chce

V súvislosti s projektom nájomných bytov v Dúbravke, zasadala 13. januára miestna komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít.

Zaoberala sa aj Urbanistickou štúdiou nájomného bývania na území Bratislavy. „Po preštudovaní návrhu zadania, komisia svoje odporúčacie stanovisko, resp. súhlas s výstavou nájomných bytov v zázemí Agátovej ulice podmieňuje predĺžením električkovej trate k železničnej trati Bratislava - Malacky (TIOP Lamačská Brána) so zastávkou v pešej dostupnosti riešeného územia a vybudovaním predĺženia Saratovskej ulice na cestu II/505 a následne na D2, čo môže prispieť k odbremeneniu dopravnej záťaže ulíc Saratovská, Alexyho a Harmincova“.

V roku 2007 priniesli médiá informácie o plánovanej výstavbe projektu Lamačská brána (dnes Bory).

Projekt rátal s vybudovaním dopravného prestupného uzla železnica - autobus – električka. Malo ísť o vznik prestupnej stanice mimobratislavskej autobusovej a železničnej dopravy na systém MHD.  Investori rátali aj s predĺžením Saratovskej ulice, v hre bol podjazd, alebo nadjazd.

S týmto zámerom rátal už aj Územný plán hlavného mesta a v jeho Zmenách a doplnkoch 02 z roku 2009, sa dokonca v rámci rozvoja MHD v tejto oblasti uvažovalo s tým, že v roku 2020 sa do lokality Lamačská brána (dnes Bory) presunie základňa MHD, teda depo, vozovňa električiek a autobusov.

(rl, red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

O téme sme v roku 2018 písali tu a tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter