Doprava a parkovanie 13. marec 2020

Na rok 2020 je v mestskom rozpočte vyčlenených asi 940 tis. eur na parkovaciu politiku. Na čo pôjdu tieto peniaze?


Nová parkovacia politika sa má naplno rozbehnúť od budúceho roka, teda od roku 2021.

Hlavné mesto vyčlenilo na tento rok na parkovaciu politiku 940-tisíc eur. Z dotácie vlády nejde na rozvoj a budovanie parkovísk a parkovacích domov ani cent.

Bratislavský magistrát sme sa spýtali, ako je riešené v nových zmenách rozpočtu parkovanie, resp. vznik nových parkovísk, parkovacích domov a pod.?

Kde a koľko nových parkovísk a parkovacích domov, prípadne záchytných parkovísk postaví hl. mesto SR v roku 2020 a v akom finančnom objeme a kde - pred spustením parkovacej politiky?

Odpoveď magistrátu hl. mesta: „Zmeny rozpočtu schválené 27. 2. 2020 sa netýkajú parkovania. Na r. 2020 je v mestskom rozpočte vyčlenených cca. 940 tis. eur na parkovaciu politiku. Tieto prostriedky sa použijú na obstaranie informačného, platobného a kontrolného systému, ale aj na transfery pre mestské časti (pilotné projekty regulácie parkovania) a na výstavbu infraštruktúry.

Rozpočet taktiež počíta s kapitálovým transferom pre MČ Karlova Ves na vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovnicami, vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu a na projektovú dokumentáciu pre parkovací dom na Pustej ul..

Hlavné mesto v súčasnosti pripravuje obstarávanie projektových dokumentácií pre parkovacie domy (nadstavby existujúcich parkovísk), ktoré by sa mali realizovať v spolupráci s jednotlivými mestskými časťami, pričom predbežne sú vytypované lokality v MČ Petržalka, Vrakuňa a Karlova Ves“. Toľko stanovisko hl. mesta.

Vybrali sme informácie ešte aj priamo z návrhu schváleného rozpočtu hl. mesta na roky 2020 – 2022. V ňom sa píše, že v oblasti dopravy rozpočet počíta s dokončením modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály v roku 2020 a výstavbou Petržalskej električky v rokoch 2021-2023.

Taktiež sa počíta s prípravou modernizácii tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, menších rekonštrukciách v Rači a Starom Meste, obnovou vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk (prioritne záchytné parkovisko Janíkov Dvor a rezidenčné parkoviská), prípravou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.

V súvislosti s parkovacou politikou sa počíta so zvyšovaním platov mestských policajtov a posilnením stavov.

Výstavba a údržba parkovísk

„Bežné výdavky na parkovaciu politiku sú rozpočtované v sume 150 000 eur a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Kapitálové výdavky v čiastke 943 062 eur sú určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov, technológií na kontrolu parkovania a iné kapitálové výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Na základe zmluvy o spolupráci na obdobie rokov 2019 – 2021 pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta sa rozpočtuje kapitálový transfer na financovanie parkovísk a parkovacích miest v sume 1 361 929 eur pre mestské časti: MČ Karlova Ves 764 450 eur, MČ Dúbravka 471 000 eur a MČ Vrakuňa 126 479 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky, v celkovej sume 650 000 eur, ktoré sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk: - vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest 500 000 eur, - parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici 150 000 eur“.

V roku 2017, kvôli komplexnému zmapovania možných lokalít pre vybudovanie záchytných parkovísk obstaralo hlavné mesto Vyhľadávaciu štúdiu možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave.

Celkovo bolo navrhovaných 32 lokalít záchytných parkovísk. Ide o lokality Janíkov dvor, Janíkov dvor – sever, Kapitulské pole, CMC Petržalka, Incheba, Čierny les, Na výslní, Pálenisko, Prístavný most, Rybničná, Rača – východ, Bojnická – Šešlochty, ŽST Vinohrady, Vajnory, D1 Slovnaft, Senecká, Zlaté piesky, Rožňavská, Bojnická SV7, Jurajov dvor, Odborárska, Letisko M. R. Štefánika, Pharos, Gagarinova - diaľnica D1, Cintorín Vrakuňa, ŽST Podunajské Biskupice, ŽST Devínska Nová Ves, OBI Lamač, TIOP Lamačská Brána Z4, TIOP Lamačská Brána – juh, Lamačská brána – Bory, Tesco – Lamač.

O štúdii sme začiatkom roka 2018 písali tu.

(rl)

Ilustr. Foto: Br. Kuriér/archív/Petržalka

O parkovacej politike sme písali aj tu.

1 komentár
ODPOVEDAŤ Jozef | 13. 3. 2020, 11:38

Pozrite sa na travnatu plochu medzi Tuhovskou a Seneckou ulicou pri Mercedese v Bratislave. Je tam cca 150 novych osobnych ale aj dodavkovych ci nakladnych aut stojacich na trave. Policia si moze zobrat svoje papuce a maju zarobene. Alebo tu funguje dvojaky meter ako vsade ???

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter