Doprava a parkovanie 19. január 2018

ZÁCHYTNÉ PARKOVISKÁ: Systém P+R (2. časť)


Hlavné mesto Slovenska nemá do dnešných dní ani jedno záchytné parkovisko s príslušnou infraštruktúrou, ktoré by zodpovedalo jeho potrebám.

V roku 2017, takmer pred rokom, bol zverejnený dokument pod názvom „Vyhľadávacia štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave“.

Dokument si objednal bratislavský magistrát.

Vyhľadávacia štúdia má byť podkladom najmä pre formulovanie Koncepcie systému Park and Ride.

Štúdiu pripravil Inštitút priestorového plánovania. Pozrime sa teraz len na niektoré informácie z tohto 154-stránkového materiálu. (Prvú časť z troch článkov si prečítajte tu).

Štúdia ukázala, kde môžu byť zách. parkoviská

Vyhľadávacia štúdia mala ukázať, kde sa v Bratislave dajú umiestniť záchytné parkoviská.

Pripomína sa v nej, že „pre zníženie zaťaženia existujúcej cestnej siete je navrhnuté vytvorenie podmienok na prestup medzi individuálnou automobilovou dopravou (IAD) a železnicou, formou záchytných parkovísk systému „Park and Ride“ (P+R - zaparkuj a choď).

Záchytné parkoviská sú navrhované väčšinou za hranicou mesta, aby zachytili cestujúcich z priľahlých obcí a ponúkli im rýchlu a komfortnú alternatívu k IAD.

Štúdia neprináša koncepciu fungovania systému P+R - vytvára predpoklady pre rozhodovanie mesta, ktoré z navrhovaných záchytných parkovísk bude chcieť urobiť.

Pracuje s možnosťami vytvorenia záchytných parkovísk za hranicami zastavaného územia mesta a vytvorením parkovísk v kontakte s hlavnými komunikačnými trasami i v rámci zastavaného územia mesta.

Pripomína, že záchytné parkoviská systému P+R určené i podľa územného plánu mesta (ÚPN) a územného generelu dopravy (ÚGD), patria na územia v blízkosti železničných staníc Podunajské Biskupice, Devínska Nová Ves, v blízkosti letiska M.R. Štefánika, v lokalitách Janíkov dvor, Lamačská brána (Bory) a Zlaté piesky.

Návrh Park and Ride (P+R)

Štúdia uvádza, že návrh systému P+R predstavuje kombinovaný spôsob prepravy osobným automobilom a prostriedkami kapacitnej MHD.

Nevyhnutným predpokladom pre zavedenie takéhoto systému je vybudovanie záchytných parkovísk v priestoroch, kde bude umožnený kontakt hlavných cestných ťahov s výkonným systémom hromadnej dopravy.

Kapacitnejšie zariadenia v rozsahu cca 500 miest je vhodné podľa štúdie situovať na hranici mesta na zachytenie regionálnych dopravných prúdov.

Zariadenia menšieho rozsahu do 300 miest je vhodné umiestniť v polohe medzi hranicou mesta a stredným dopravným okruhom.

Orientačný výpočet kapacitných nárokov na záchytné parkoviská vychádza z ukazovateľa cca 16 státí na 1000 obyvateľov.

Predstavuje pre jednotlivé varianty do r. 2030 požiadavku na vybudovanie parkovacích státí pre systém Park and Ride v rozsahu cca 8 000 - 8 900 miest.

Vytvorenie záchytných parkovísk pre systém Park and Ride sa predpokladá v nasledovných lokalitách:

1. Janíkov dvor - pre vozidlá prichádzajúce po ceste I/2 zo smeru Maďarsko vo väzbe na konečnú stanicu trasy B nosného systému MHD.

2. Lamačská brána (Bory) - pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Brno po diaľnici D2 a ceste I/2, vo väzbe na konečnú stanicu trasy A nosného systému MHD a v priestore lokálnej autobusovej stanice prímestskej dopravy zo smeru Malacky.

3. Gaštanový hájik - pre vozidlá prichádzajúce zo smeru Pezinok po ceste II/502, vo väzbe na stanicu trasy A nosného systému MHD.

4. Letisko - pre vozidlá prichádzajúce po diaľnici D1 zo smeru Trnava a Nitra vo väzbe na predĺženú trasu B nosného systému MHD. Realizácia záchytných parkovísk musí byť súčasťou výstavby príslušných staníc NS MHD, ku ktorým je ich umiestnenie navrhnuté.

Obrázok: Počet osobných automobilov prichádzajúcich do mesta z hlavných dopravných smerov ráno medzi 7. a 10. hodinou (Podrobne v 3. časti článku)

Štúdia ďalej uvádza, že P+R (Park and Ride) záchytné parkoviská alebo motivačné parkovanie, sú parkoviská s napojením na verejnú dopravu, ktoré umožňujú dochádzajúcim, ktorí chcú cestovať do centier miest, zanechať svoje vozidlá na parkovisku pred mestom či na jeho okraji a ďalej cestovať verejnou dopravou (železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou, alebo MHD).

Vozidlo je odstavené na parkovisku počas dňa či jeho časti.

Parkovanie cez noc nie je vylúčené, ale pravidlá používania P+R sú vo väčšine prípadov nastavené tak, aby preferovali využívanie parkoviska na každodenné dochádzanie a využitie P+R. Pri multimodálneho prestupu a minimalizovali zneužívanie kapacity parkoviska na obsluhu priľahlých zón pre bývanie, služby alebo rekreáciu.

V rámci návrhu parkovísk P+R bolo uvažované so štyrmi typmi.

Prvý P+R k diaľkovým vlakom vo väčších mestách, kde zastavujú rýchlikové vlaky.

V druhom prípade ide o odstavné hrany pre krátkodobé naloženie cestujúcich a batožiny (alebo tiež K+R). Tretím typom sú záchytné parkoviská s dopravným charakterom a štvrtý typ sú parkoviská P+R pre cestujúcich z neďalekých obcí a miest.

Budovanie záchytných parkovísk je navrhovaná v nasledujúcich lokalitách: Závod, Veľké Leváre, Malacky, Plavecký Štvrtok, Zohor, Devínska Nová Ves, Lamačská Brána (lokalita Bory), Veľké Blahovo, Orechová Potôň, Michal na Ostrove, Lehnice, Veľká Paka, Malá Paka, Kvetoslavov, Kvetoslavov zastávka, Miloslavov, Nové Košariská, Rovinka, Podunajské Biskupice, Galanta, Sládkovičovo, Pusté Úľany, Reca, Senec, Veľký Biel, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Trnava, Cífer, Báhoň, Šenkvice, Pezinok, Pezinok zastávka a Svätý Jur

(red, rl)

Dokončenie nabudúce (v pondelok 22.1.)

Foto: Vyhľadávacia štúdia... a archív BK - parkovanie na Tyršovom nábr.

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Róbert | 20. 1. 2018, 14:37

P+R - zaparkuj a choď, to by som chcel vidieť túto víziu v prípade miest ako: Kapitulské Pole, alebo Pharos, kde môžeme tak maximálne zaparkovať, lebo isť nemáte kam. "Nevyhnutným predpokladom pre zavedenie takéhoto systému je vybudovanie záchytných parkovísk v priestoroch, kde bude umožnený kontakt hlavných cestných ťahov s výkonným systémom hromadnej dopravy" čo však v prípade väčšiny navrhovaných lokalít úplne absentuje...

ODPOVEDAŤ fero | 20. 1. 2018, 05:45

Pred 40 rokmi bolo záchytné parkovisko na Pasienkoch pred štadiónom Interu Slovnaft. Dnes je to komplet zastavané. A čo parkovisko pri Tescu na Zlatých pieskoch ? Myslím, že nebude z toho nič.... lebo medveď

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter