Aktuálne dianie 27. jún 2019

Poslanci schválili spoplatnenú parkovaciu politiku, spustená má byť od roku 2021


Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok jednomyseľne odsúhlasili zavedenie parkovacej politiky v hlavnom meste.

Jej spustenie v prvých zónach sa očakáva od roku 2021. Spoplatnené zóny budú iba na miestach,

kde je výrazný problém s parkovaním a iba v časoch, keď problém s parkovaním pretrváva.

Vo vyhradených zónach budú platiť za parkovanie vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislava.

Platiť však budú aj Bratislavčania – rezidenti. Prevádzkovateľom parkovacej politiky bude hlavné mesto.

Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu.

Najviac budú za parkovanie platiť v Starom Meste.

Bratislavčania - rezidenti si za prvú parkovaciu kartu na byt zaplatia ročne 39 eur.

Polročná a trojmesačná cena pri prvej rezidentskej karte nie je.

Za druhú parkovaciu kartu na byt si rezidenti zaplatia 150 eur za rok, 75 eur za polrok a za tri mesiace 37,50 eura.

Tretia parkovacia karta na byt vyjde Bratislavčanov na 500 eur za rok, 250 eur na polrok a 125 eur na tri mesiace. Na jeden byt bude možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty.

Mesto chce zaviesť aj návštevnícku a bonusovú parkovaciu kartu.

Parkovaciu kartu – "návšteva" bude mesto vydávať obyvateľovi s trvalým pobytom v byte v zóne.

Táto parkovacia karta má umožniť bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla v zóne v rozsahu 100 hodín ročne,

ak na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta, alebo 150 hodín ročne, v prípade,

že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta. Parkovacia karta – "bonus" má ročne stáť desať eur.

Mesto ju bude vydávať len osobe s trvalým pobytom v Bratislave.

Táto karta umožní bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla s evidenčným číslom,

ku ktorému je karta priradená, na parkovacích miestach v zónach s tarifným pásmom B, C, D v rozsahu dvoch hodín denne.

Abonentské parkovacie karty bude samospráva vydávať podnikateľom, ktorí majú miesto podnikania v dotknutej zóne,

alebo fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti v zóne.

V tarifnom pásme A bude táto karta stáť ročne 2000 eur, mesačne 200 eur a týždenne 50 eur.

V pásme B ročne 1500 eur, mesačne 150 eur a týždenne 37,50 eura. V pásme C ročne 1000 eur, mesačne 100 eur a týždenne 25 eur.

V pásme D bude abonentská karta stáť ročne 500 eur, mesačne 50 eur a týždenná cena bude 12,50 eura.

Platiť za parkovné sa nebude na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Pre autá prepravujúce osobu s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu,

alebo má praktickú alebo úplnú slepotu, chce mesto poskytnúť zľavu 90 percent z parkovného.

Zľavu vo výške 50 percent budú mať v systéme registrované elektrické vozidlá, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel.

Vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel majú mať stopercentnú zľavu. 

Poslanci schválili aj deľbu príjmov z parkovacej politiky.

Z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty pôjde 50 percent pre mesto a 50 percent pre mestské časti.

Z ostatných výnosov úhrad za dočasné parkovanie pôjde 85 percent pre mesto a 15 percent pre mestskú časť.

(TASR)
Foto: Archív Br.kuriér
O témach sme písali napríklad aj tu
1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 28. 6. 2019, 14:58

No dobre, fajn. A čo náhradné byty pre reštituovaných nájomníkov ?

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter