Doprava a parkovanie 1. august 2018

Dúbravský viadukt: Maximálna výška pre autá je 2,5 metra, zmena prednosti mala dosiahnuť menšie zdržanie


(Bratislava - Dúbravka, rl) – V uplynulom období prišlo k rôznym zmenám, týkajúcim sa viaduktu v mestskej časti Dúbravka, ktorý je zatiaľ jediným dopravným prepojením tejto mestskej časti s lokalitou Bory.

Najskôr došlo k zmene prednosti vjazdu do tunela a neskôr bol na čas uzatvorený, kvôli rekonštrukcii.

Pred niekoľkými dňami sa na FCB objavila fotografia, na ktorej sa zdá, že prechádzajúci nákladiak v tuneli uviazol kvôli výške.

fotka z FCB

Oslovili sme Železnice SR s otázkou, či je možné, aby vozidlo jednou časťou tunela od Borov vošlo a druhou už nevyšlo... Pýtali sme sa aj, aké reakcie má ŽSR na stavbu.

ŽSR:

„Mostný objekt na Agátovej ulici je chránený protinárazovou zábranou, ktorá má konštrukčnú podjazdnú výšku 3,50 m. Dopravným značením je povolený vjazd vozidiel pod mostný objekt s maximálnou výškou 2,50 m.

Bezpečnostná rezerva 1 meter je pre povolený vjazd autobusov MHD, ktorých výška je 3,00 m. Pokiaľ vodič porušil cestnú vyhlášku a vošiel pod most, hoci tam mal zakázaný vjazd, tak konal na vlastné riziko.

Ak vošiel jednou stranou, musel vyjsť druhou stranou, nakoľko podjazdná výška oboch protinárazových zábran je rovnaká a uhol pohľadu skresľuje možnosť nárazu do zábrany.

Fotografia by mala skončiť na dopravnom inšpektoráte pre porušenie cestnej vyhlášky a ignorovanie dopravného značenia vodičom nákladného auta i vodičom motocykla (bicykla).

Práve pre takýchto vodičov, ktorí nerešpektovali dopravné značenie a vozidlami alebo nákladom poškodzovali klenbu mosta ŽSR, bola osadená protinárazová zábrana“. Toľko vyjadrenie ŽSR.

Zmena prednosti vjazdu do tunela

V súvislosti s nedávnou zmenou prednosti vjazdu do tunela, keď v súčasnosti majú prednosť autá prichádzajúce od Borov, sme sa dostali neoverenú informáciu, že sa pripravujú aj opatrenia, na základe ktorých by fyzicky mohli prechádzať naraz iba vozidlá v jednom smere, čím by bol vylúčený možný stret.

Vo viadukte totiž často dochádzalo (dochádza?) k drobným kolíziám áut, pri ktorých si to odnieslo napríklad odlomené spätné zrkadlo, či iná súčasť vozidla...

Bratislavský magistrát sme sa preto pýtali, či pripravuje ďalšie opatrenia vo viadukte, v tomto zmysle.

Magistrát hlavného mesta:

„Zmena organizácie dopravy na Agátovej ulici pred vjazdom do železničného podjazdu je usmernená trvalými dopravnými značkami, ktoré umiestnilo hlavné mesto ako príslušný cestný správny orgán so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu.

Mesto pristúpilo k danému opatreniu vzhľadom na to, že dlhodobo evidujeme v tomto priestore kritickú dopravnú situáciu, hlavne počas dopravnej špičky. Okrem toho o prehodnotenie zmeny organizácie dopravy na predmetnom úseku žiadali mesto aj samotní občania.

Po konzultácii s Krajským dopravným inšpektorátom a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. preto mesto pristúpilo k uvedenej zmene s cieľom dosiahnuť menšie zdržanie, dopravné obmedzenia vplývali aj na priepustnosť okružných križovatiek.

Dopravná situácia v tomto priestore sa sleduje a vyhodnocuje“.

O téme sme písali tu

aj tu

(rl)

Foto: Archív BK

Vjazd pred rekonštrukciou

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter