Doprava a parkovanie 5. jún 2018

Pri prejazde viaduktom v lokalite Bory došlo nedávno k zmene, prednosť majú autá prichádzajúce od Devínskej N.Vsi + VIDEO


Doplnené o stanoviko polície dole

Nedávno došlo k zmene v prednosti vo viadukte na konci Dúbravky. Roky mali prednosť vodiči prichádzajúci práve z tejto mestskej časti.

Po novom majú prednosť protiidúce vozidlá v smere z Devínskej Novej Vsi, či Borov.

Niektorých vodičov táto situácia prekvapila, iní si nové dopravné značenie všimli. Navyše tu pribudli aj informačné tabule upozorňujúce na túto zmenu, aj keď tú zo strany Borov dali trochu neskôr.

Aj preto vznikali situácie, pri ktorých niektorí vodiči prichádzajúci z Dúbravky nechápali, prečo ich oproti jazdiaci kolegovia – šoféri, nepúšťajú. Naopak, niektorí vodiči idúci od Borov rutinne zastali a čakali. A tak občas autá čakali z oboch strán.

Magistrát i políciu sa pýtame, či ide o dočasné, alebo trvalé riešenie, spôsobené možno aj krátkodobým uzatvorením jedného jazdného pruhu od kruhového objazdu v smere do centra mesta kvôli oprave komunikácie v Lamači.

A čo hovoríte na túto zmenu VY, milí naši čitatelia? Napíšte nám na mail, alebo priamo na FCB. Ďakujeme.

Na základe viacerých podnetov, vyhodnotenia dopravnej situácie správcom komunikácií v uvedenej lokalite a vlastnou analýzou Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bol v úseku predmetného železničného podjazdu vypracovaný projekt organizácie dopravy – zmeny prednosti v jazde.

 Uvedená úprava cestnej premávky bola na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie prerokovaná na „Komisii na prerokovane návrhov použitia dopravných značiek a dopravných zariadení“ (ďalej len „komisia“) a následne odsúhlasená záväzným stanoviskom Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Komisia je poradným orgánom primátora – štatutárneho zástupcu hlavného mesta, ako cestného správneho orgánu. Komisia sa riadi platnými právnymi predpismi a normami a prihliada na optimálne riešenie z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Stanovisko Hl.mesta SR:

Hlavné mesto evidovalo dopravnú situáciu na Agátovej ulici pred vjazdom do železničného podjazdu, ktorá bola najmä počas dopravnej špičky kvôli zdržaniam neúnosná.

Obracali sa na nás aj občania so žiadosťou o prehodnotenie  zmeny organizácie dopravy.

Hlavné mesto preto po konzultácii s Krajským dopravným inšpektorátom a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. pristúpilo k zmene organizácii dopravy.

Zmena je určená Hlavným mestom SR Bratislava ako príslušným cestným správnym orgánom so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu  trvalými dopravnými značkami.

Dopravnú situáciu v tomto priestore sledujeme spolu s DPB, a.s. Uvedená zmena organizácie dopravy sa zrealizovala len pred pár dňami.

Už teraz je však viditeľné pozitívna zmena v dopravnej situácii na ceste v smere od Lamača, v smere od Volkswagenu a taktiež v smere od MČ Devínska Nová Ves.

(rl)

Video: BK-orig.

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Marek | 2. 7. 2018, 08:50

Veľký omyl Anonymus, zápchy boli práveže doteraz, nakoľko autá prichádzajúce od D.N.Vsi niekedy úplne zapchali celý kruhový objazd pri Hornbachu i jednotlivé prístupové cestu k nemu v dĺžke aj niekoľko sto metrov. Okamžite po zavedení zmeny prednosti v jazde v podjazde sa situácia v doprave tejto lokality (i ďalších naväzujúcich) radikálne zlepšila a jednoznačne sa tak aj vysoko znížila pravdepodobnosť nehôd. Tu nie je o čom diskutovať, bol to určite správny krok.

ODPOVEDAŤ Anonymus | 5. 6. 2018, 19:24

Podla mn ke to pičovina takto budú zbytočné zápchy+dopravné nehody

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter