Aktuálne dianie 9. január 2018

V ťažko dostupných lokalitách bude kalendárový zber triedeného odpadu


V bratislavských mestských častiach Staré Mesto a Nové Mesto spúšťajú pilotný projekt odvozu triedeného odpadu pre obyvateľov z rodinných domov v ťažko dostupných lokalitách.

Informuje o tom bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) na svojom webe.

Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu – papier, plasty a sklo - bude realizovaný formou dočasného pristavenia 1100-litrových zberných nádob alebo vozidla OLO.

"Projekt slúži pre obyvateľov rodinných domov v nedostupných lokalitách, kde nie je možné zriadiť zberné hniezda. Kalendárový zber bude realizovaný v mesiacoch január a február vo vybraných uliciach," informuje OLO.

Tento pilotný projekt nie je určený na zber objemného odpadu (nábytok, koberce, textil či sedačky), elektroodpadu, nebezpečného odpadu (farby, horľaviny) a ani biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Medzi lokality, odkiaľ sa bude tento kalendárový zber triedeného odpadu realizovať, patria v Starom Meste ulice Úprkova, Pažického, Havlíčkova, Šulekova, Bradlianska, Bôrik a Čelakovského.

V Novom Meste sú to ulice Brečtanová, Horná Vančurova či Horská.

Obyvatelia týchto a okolitých ulíc majú možnosť uložiť papier, plasty či sklo buď do dočasne pripravených zberných nádob, alebo do pristaveného vozidla.

 O tom, akým spôsobom a kedy bude zber triedeného odpadu v januári a februári realizovaný, sa môžu obyvatelia dotknutých ulíc dozvedieť na webe OLO alebo mestských častí Staré Mesto a Nové Mesto.

OLO zároveň informuje, že oznamy pre obyvateľov ulíc, ktorých sa pilotný projekt týka, budú vhadzované priamo do schránok rodinných domov.

(TASR)
Foto: ilustr. OLO,archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter