Aktuálne dianie 11. december 2023

Uplynul rok od komunálnych volieb. Ako ho hodnotia starostovia?


Presne rok od komunálnych volieb sme oslovili starostov všetkých mestských častí a požiadali i ich o to, aby zo svojho pohľadu zhodnotili uplynulých dvanásť mesiacov.


V znamení budovania

Petržalka, Ján Hrčka:
„Najviac by som vyzdvihol to, že sme vo vlastnej réžii začali s opravou chodníkov a priľahlých trávnatých plôch. Tento rok sú to len začiatky, ktoré sprevádzali viaceré chyby a výsledok nie je dokonalý, no týmto spôsobom dokážeme výrazne ušetriť a zároveň výrazne zveľadiť mnohé verejné priestory. V budúcom roku toho plánujeme opraviť ešte viac a verím, že v oveľa lepšej kvalite.
Za ďalší z mojich úspechov považujem rozvoj športovej infraštruktúry – budovanie nových, alebo rekonštrukcie existujúcich športovísk v Petržalke. Aktuálne realizujeme výstavbu jedného z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy, Multifunkčnej športovej haly Pankúchova, ktorá má byť vôbec prvou svojho druhu v Petržalke. Hala za viac ako dva milióny eur bude slúžiť primárne žiakom troch škôl sídliacich v areáli, amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ako aj širokej verejnosti, pričom poskytne zázemie pre viaceré odvetvia.
Okrem haly aktuálne pokračujeme v rekonštrukcii dlhodobo zanedbanej vnútornej plavárne v priestoroch ZŠ Pankúchova a dokončili sme tiež prvú etapu rekonštrukcie Športovej haly Prokofievova. Podarilo sa nám tiež schváliť zámer kúpy pozemkov Tenisového areálu Slávia Právnik Bratislava pri Draždiaku, za veľmi výhodné dva milióny eur a v hre je aj výstavba ďalšej novej športovej haly na Gessayovej. V rozširovaní a skvalitňovaní športovej infraštruktúry by sme chceli v rámci finančných možností mestskej časti aj štátu pokračovať aj do budúcna, no skôr cieliť na revitalizáciu existujúcich športovísk, než na výstavbu nových, najmä v areáloch škôl v správe našej mestskej časti.“

 

 Začiatok dlho očakávanej výstavby zariadenia soc. služieb

Karlova Ves, Dana Čahojová:

 „Napriek ťažkej situácii, v ktorej sa ocitli mestá a obce, sa nám v oblasti školstva, aj s pomocou externých zdrojov, podarilo ukončiť hĺbkovú rekonštrukciu ZŠ A. Dubčeka, začali sme rekonštrukciu telocvične s príslušenstvom v ZŠ Karloveská 61 a aktuálne začíname s budovaním novej bežeckej dráhy v Spojenej škole na Tilgnerovej 14. V oblasti rozvoja životného prostredia sa nám podarilo ukončiť výnimočnú rekonštrukciu Parku Kaskády na Dlhých dieloch, s prvkami tečúcej vody a na zavlažovanie využívajúci aj dažďovú vodu z podzemných nádrží. Okrem toho sme ukončili druhú etapu revitalizácie Parku na Kempelenovej ulici. Úspešne sme v tomto roku otvorili sociálnu výdajňu, na ktorú netrpezlivo čakali ľudia, ktorí sa ocitli vo veľkej núdzi. Začala sa výstavba dlho očakávaného zariadenia sociálnych služieb na Borskej ulici pre starších obyvateľov. V oblasti kultúry sme napriek ťažkostiam zorganizovali bohaté kultúrne a športové leto, ukončili ďalšiu etapu rekonštrukcie Karloveskej knižnice a hostili sme ďalší ročník Svetového dňa cirkusu. Športovci mohli tráviť rok na modernizovaných ihriskách a športoviskách, hokejbalové ihrisko hostilo druhý ročník podujatia Karlovka Cup. Rodičov potešilo, že sme do škôlok a škôl prijali všetky karloveské deti.“

 


Postavenie mestskej časti na nohy 

Podunajské Biskupice, Roman Lamoš:
„Podunajské Biskupice sa za uplynulých 12 mesiacov zhlboka nadýchli a podarilo sa nám ich postaviť na nohy a dostať na správnu cestu. Hoci sme narazili na množstvo nečakaných problémov zdedených z minulosti, ktoré sme museli riešiť, podarilo sa nám pomerne rýchlo nastaviť mestskú časť v duchu férových a transparentných pravidiel a zastabilizovať miestny úrad – keďže kľúčové oddelenia ako ekonomické či stavebné, ale napríklad aj bytový podnik, sme museli doslova reštartovať či dokonca vybudovať nanovo. Pustili sme sa okamžite do viacerých modernizačných projektov, na ktoré sa nám podarilo získať aj externé zdroje. Vybudovali a zrekonštruovali sme tri detské ihriská (Učiteľská, Latorická, Geologická), dve športoviská (ihrisko na Bieloruskej, nový workout na Podzáhradnej). Na jeseň sme začali dôležitú rekonštrukciu telocvične na našej ZŠ Bieloruská, ktorá by mala byť hotová do konca roka a popri tom pripravujeme veľký projekt komplexnej rekonštrukcie školy s rozšírením jej kapacít. Budujeme vlastnú verejno-prospešnú službu, ktorú sa nám už za necelý rok podarilo z veľkej časti vybaviť personálne aj materiálne. Viaceré služby ako orezy stromov či čistenie odpadkových košov si robíme už teraz vo vlastnej réžii. V spolupráci s centrom Podunajko sme zabezpečili pre rodiny s deťmi v našom areáli na Latorickej nový priestor na komunitné podujatia a aktivity. Pre našich školákov z 1. stupňa ZŠ sme zabezpečili bezplatný plavecký výcvik. Rozbehli sme viaceré aktivity pre seniorov – prednášky, kurzy, univerzitu tretieho veku, výlety po Slovensku aj do zahraničia. Prvý rok vo funkcii však priniesol aj množstvo ďalších opatrení a procesov, ktoré znamenajú pre mestskú časť významnú kvalitatívnu zmenu.“

 

Viaceré projektové prípravy sú v procese

Rača, Michal Drotován:
„V roku 2023 sa nám podarilo dokončiť a otvoriť novú ZŠ Plickova. Rozšírili sme tiež kapacity MŠ o alokované pracovisko Rínok Rača. Aktuálne sa dokončuje projekt nového parku Strelkova, športového areálu ZŠ Plickova, novej škôlky Kadnárova a opravuje sa námestie na Dopravnej. Tieto projekty chceme všetky úspešne dokončiť a otvoriť v roku 2024. Popritom pokračuje projektová príprava a príslušné povoľovacie konania KS Žarnovická, NKD, hasičská zbrojnica, Koloničova kúria či pobytové zariadenie pre seniorov. Realizácia nových projektov záleží od finančných zdrojov v budúcnosti.“

 

Ťažký rok v znamení uťahovania opasku

Jarovce, Jozef Uhler:
„V uplynulom roku sme sa uskromnili v počte realizovaných projektov, jednak z finančných dôvodov a aj z dôvodu výstavby novej materskej školy. Štát nás núti od roku 2025 prijímať do materských škôl všetky trojročné deti, ale nedajú nám peniaze na pokrytie vyšších cien stavebných prác a materiálov. Jarovce tak prišli o takmer pol milióna eur, za ktoré sme mohli dokončiť vodovody, kanalizácie a chýbajúce cesty. Bol to ťažký rok, ale vďaka pochopeniu obyvateľov a ústretovosti našich poslancov, sme ho zvládli a verím, že na budúci rok nielenže otvoríme novú materskú školu, ale aj postavíme cyklochodník medzi Jarovcami a Rusovcami.“

 

 Hotová škola i vymenené lampy 

Lamač, Lukáš Beňacký:
„Do tohto volebného obdobia sme vstupovali v čase, keď sa vláda a parlament rozhodli rozdávať sociálne balíčky na úkor samospráv. Tak, ako iné samosprávy, aj my sme na to museli reagovať zmenou organizačnej štruktúry a znížením už aj tak nízkeho počtu zamestnancov. Niektoré uvoľnené pozície sme neobsadzovali, iné sme, žiaľ, museli zrušiť. Rok 2023 bol pre každú samosprávu finančne veľmi náročný, žiaľ aj s dopadom na ich služby.
Najväčšou výzvou bolo dokončenie projektu rozšírenia kapacít základnej školy. Ide o eurofondový projekt za milióny eur, no chýbalo mu projektové riadenie. Do školy zatekalo. Podľa harmonogramu už mala byť dávno hotová hrubá stavba, no namiesto okien bola fasáda zabezpečená celtou a do budovy aj počas zimy zatekalo. Projektant na stavbu takmer nechodil. Pritom bolo potrebné takmer denne riešiť mnoho problémov. Nakoniec sa nám so stavbou podarilo pohnúť tak, že bola do začiatku školského roka hotová a skolaudovaná. Škola získala nové kmeňové a odborné učebne, nový trakt so šatňami aj väčšiu jedáleň, ktorá sa dá využívať aj na spoločenské podujatia. Stálo nás to extrémne veľa energie a financií, ale vďaka skvelému tímu sme dokázali takmer nemožné.
Zároveň sme sa viac venovali verejným priestorom, opravili sme roky rozpadnuté schodištia na námestí, osadili nové zábradlia. Opravovali a vymieňali sme lavičky, čo veľmi ocenili nielen seniori. Po jari, kedy sme v spolupráci s mestom vymenili posledné „guľové“ svietidlá, sme prvá mestská časť, ktorá má všetky staré chodníkové a parkové lampy vymenené za LEDkové. Venovali sme sa aj areálom škôlok, kde sme vytvorili krajšie prostredie pre hru detí. Pre letnú a zimnú údržbu sme aj vďaka skvelej spolupráci s miestnym zastupiteľstvom vyčlenili viac financií a dokúpili potrebnú techniku. Stále nás čaká oprava niektorých chodníkov a ciest, ktoré majú povrchy nemenené od čias socializmu. Venovali sme sa drobným projektom upokojovania dopravy v lokalitách, kde je problém s neželaným tranzitom, pričom ďalšie zmeny nás čakajú aj v roku 2024, kedy chceme rozširovať zóny s maximálnou povolenou rýchlosťou 30. Veľkou témou je územný plán zóny Zečák, kde sme v záverečnej fáze dorokovaní a dúfam, že ho bude možné schváliť v priebehu budúceho roka. Aktuálne sa nám podarilo schváliť odkúpenie budovy v centrálnej časti Lamača, v ktorej má po novom fungovať komunitné centrum a miestna knižnica.
V budúcom roku nás čaká digitalizácia kina a jeho spustenie v réžii mestskej časti. Radi by sme našli financie na zakúpenie stroja na údržbu verejných priestorov, vďaka čomu nebudeme musieť zametať ulice ručne, čo je nielen neefektívne, ale aj drahé. Pokračujem v pravidelných stretnutiach s obyvateľmi, na čo mám vyhradenú každú stredu a spoločne aj s poslancami a poslankyňami sa s obyvateľmi stretávame vždy v pondelok pred uskutočnením zasadnutia zastupiteľstva. Samospráva je najbližšie k ľuďom a je kľúčová pre kvalitu životného prostredia. Veľkou neznámou sú financie, ale aj napriek ich nedostatku sa budeme snažiť robiť mnoho menších vylepšení tak, aby bol život v našej mestskej časti čo najlepší.“ 


Práca s ohodnotením 4,5 z 5 hviezdičiek   

Staré Mesto, Matej Vagač:
„Priority boli od začiatku smerované do oblasti školstva, zveľaďovania verejných priestorov a efektívneho zavádzania celomestskej parkovacej politiky. 
V oblasti školstva sa, samospráve, už na jar podarilo spustiť projekt “Školské dvory pre všetkých”, kedy sú športoviská siedmich základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Staré Mesto, otvorené pre verejnosť aj v podvečerných hodinách a cez víkendy.
Nielen Staromešťania si tak môžu zahrať napríklad futbal alebo stolný tenis na novozrekonštruovanom dvore Základnej školy Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici. 
Nadviazali sme spoluprácu s o. z. Skutočne zdravá škola, ktoré sa zaoberá skvalitňovaním stravy v školských jedálňach a edukáciou detí o výžive. Prvou školou, na ktorej sa momentálne pracuje, je ZŠ Vazovova - nedávno hostila aj medzinárodnú konferenciu SchoolFood4Change, s mnohými zástupcami krajín Európy. Zároveň sme zvýšili pásmo ceny obedov, čo nám umožňuje udržať kvalitu stravy aj pri inflácií. Zavedenie paušálneho mesačného príspevku na réžiu kuchyne nám zase umožní lepšie investovať do vybavenia kuchyne.
Za veľký úspech nové vedenie považuje zavedenia PAAS v Zóne 0 Centrum-Panenská. Parkovanie na tomto území bolo do 31. júla spravované spoločnosťou BPS park a.s., mestská časť tak prichádzala o nemalé finančné prostriedky z poplatkov za parkovanie v tejto časti Starého Mesta.
Pristúpili sme k vysporiadaniu podielových bytových domov. Po 30. rokoch sme sa dohodli na spoločnom postupe s mestom pri vysporiadaní sa s problémom podielových domov. Výsledkom budú usporiadané vzťahy vlastníkov a desiatky nových zrekonštruovaných nájomných bytov v Starom Meste.
Nové vedenie sa snaží aj o efektívnejšie nastavenie spolupráce v oblastiach, ktoré čiastočne predstavujú prienik s magistrátom, ako napríklad čistota verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň či organizácia Vianočných trhov. V tomto roku BKIS výrazne spolupracuje na Bratislavských Vianociach so Starým Mestom. Staromestský vianočný trh na Hviezdoslavovom námestí sa spojil s Hlavným vianočným trhom na Hlavnom námestí - rovnaké štandardy ako vratné poháre, kompostovateľné riady, či triediace stanice na odpad. Oba trhy sú jednotné aj po vizuálnej stránke. Zefektívnili sme čistenie historického centra spoluprácou s Komunálnym podnikom, ktorú budeme postupne rozširovať.
Spustili sme rezervačný systém na stavebný úrad. Vďaka rezervácii už klienti nemusia čakať v rade alebo si dohadovať konzultáciu telefonicky. Po absolvovaní konzultácie posielame e-mail s prosbou o hodnotenie návštevy, naše doterajšie skóre z vyše 200 hodnotení je 4,5 hviezdičky z 5. Nastavili sme nový dotačný systém obohatený o hodnotenie odborníkov. V roku 2023 bolo na malé dotácie vyčlenených 70-tisíc eur, Staré Mesto podporilo až 70 kvalitných verejnoprospešných projektov.
V spolupráci so SNG sme zrekonštruovali priestor pred galériou - Námestie Karola Vaculíka. Nové mlatové povrchy a špeciálne vysadená zeleň spríjemňuje jeden zo vstupov do Slovenskej národnej galérie.
Zúčastnili sme sa Hackatonu, unikátnej akcie, ktorá sa venovala hľadaniu smart riešenia pre vjazdy do historického centra Starého Mesta. Viac ako šesťdesiat kreatívnych ľudí z IT riešilo optimalizáciu vjazdov áut do historického centra mesta.
Nové vedenie z rozbehnutých projektov úspešne dokončuje realizáciu nadstavby ZŠ Dubova. Veľkej priazni sa tešia aj aktivity v Dennom centre G52, ktoré spája nielen staromestských seniorov, ale aj ďalšie generácie.
Aktuálne pracujeme - revitalizujeme Grasalkovičovu záhradu. Cieľom prác je koncepčná obnova zelene, navýšenie počtu stromov, kríkov a okrasných záhonov, obnova chodníkov, obrubníkov a nový mobiliár, vrátane komplexnej výmeny areálového osvetlenia, ktoré je dnes na mnohých miestach nefunkčné. Výmeny sa dočká aj zavlažovací systém, ktorý naplánujeme a nastavíme presne podľa požiadaviek jednotlivých druhov zelene. Práce sú zatiaľ plánované s rozpočtom vyše 1 milióna eur.“

 

 Kúpa a zveľaďovanie obecných majetkov

Devínska Nová Ves, Dárius Krajčír:
„Dvanásť mesiacov v živote mesta či mestskej časti nie je veľa, preto som rád, že môžem vymenovať viacero projektov, ktoré sa nám v Devínskej Novej Vsi podarilo zrealizovať alebo aspoň naštartovať. Najväčším bola realizácia nadstavby a prístavby Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana 3. Budova sa rozšírila o 8 nových tried, pribudli kabinety pre učiteľov a výchovných poradcov, pričom vynovená škola spĺňa kritériá modernej SMART školy, vrátane komponentov zelenej, digitálnej a otvorenej partnerskej školy a jej priestory sú vybavené najmodernejšou technikou. Touto rekonštrukciou sme na niekoľko rokov dopredu uspokojili rastúci dopyt po umiestnení detí z našej mestskej časti do škôl v Devínskej Novej Vsi a sme jedna z mála mestských častí v Bratislave, ktorá dokáže vyhovieť požiadavkám rodičov na kapacity našich školských a predškolských zariadení. Investovali sme aj do modernizácie kuchyne a školskej jedálne, aby z hľadiska stravovania žiakov zodpovedali požiadavkám 21. storočia. Z ďalších projektov by som rád upozornil na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, napríklad hokejbalového ihriska, pre deti a mládež sme vybudovali K-park, ktorý sa nám podarilo získať vďaka skvelému hlasovaniu nielen Devínskonovovešťanov, ale všetkých Bratislavčanov. Spustili sme aj rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo vnútrobloku na Ulici Jána Smreka, ktorá práve finišuje, a máme pripravený projekt na kompletnú rekonštrukciu vnútrobloku na Ulici Štefana Králika, kde momentálne čakáme na vhodnú projektovú výzvu. Obnovili sme viaceré chodníky, ktoré sú dnes už bezbariérové, rekonštruovali sme viacero účelových komunikácií, ale to považujem za úplne základnú úlohu každej mestskej časti. Vlani sa nám podarilo získať do vlastníctva obľúbenú rekreačnú oblasť Srdce, kde sme v tomto roku pristúpili k úprave značenia, lavičiek, košov a pod. Pripravujeme väčší projekt na využitia Srdca nielen pre Devínskonovovešťanov, ale pre všetkých Bratislavčanov. Som veľmi rád, že na rozdiel od mnohých iných samospráv majetok nepredávame, ale, naopak, získavame ho a zveľaďujeme pre našich obyvateľov. Určite by som ešte spomenul Denovu, príspevkovú organizáciu, ktorá sa stará o údržbu zelene v našej mestskej časti. Naštartovala projekt výsadby prirodzených lúčnych kvetov a záhonov v Devínskej, na ktorý sme mali veľmi pozitívne reakcie a budeme v ňom ďalej pokračovať. V neposlednom rade by som veľmi rád spomenul kultúru a šport. Nielen množstvo kultúrnych podujatí, ako Devínskonovoveské hody či 34. ročník Festivalu chorvátskej kultúry a teraz tradičnú Vianočnú uličku, do ktorej srdečne pozývam všetkých Bratislavčanov, ale aj krásnu oslavu storočnice futbalu v Devínskej Novej Vsi, ktorú vyšperkovali naši futbalisti postupom cez prvoligistu AS Trenčín do osemfinále v Slovenskom pohári. Ale, samozrejme, nie sú len pozitíva za posledných 12 mesiacov. Za najväčší problém považujeme nedoriešený a stále odsúvaný problém dopravy. Žiaľ, ten nie je v rukách mestskej časti, keďže veľké investície do infraštruktúry sú v kompetencii mesta Bratislavy v súčinnosti s orgánmi štátu a verejnej moci. Niektoré čiastkové riešenia sa podarilo uskutočniť, napríklad rekonštrukciu komunikácie pri Hornbachu, ale zásadné riešenia dopravnej situácie v Devínskej Novej Vsi stále čakajú na realizáciu. Naša mestská časť robí všetko pre to, aby ich kompetentní vnímali ako prioritu, ktorá sa týka nielen Devínskonovovešťanov, ale obyvateľov celého hlavného mesta.“

 

Stihlo sa toho nad očakávania veľa

Bratislava Nové Mesto, Matúš Čupka:
„V posledných komunálnych voľbách som s tímom dostal veľkú podporu od občanov a získali sme silný mandát, za čo im veľmi ďakujem. Je to veľká príležitosť, ale aj zodpovednosť. Prebrali sme úrad, ktorý mal dlhé roky rovnaké vedenie. Na šťastie, na úrade a v podriadených organizáciách sme stretli kolegyne a kolegov, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti a odhodlaní existujúce procesy zlepšiť, dať nový pohľad na svoju oblasť expertízy a otvárať sa smerom k obyvateľom našej mestskej časti. S tímom sme posledných 12 mesiacov tvrdo a intenzívne pracovali v mestskej časti nielen na zanedbávaných otázkach a problémoch tu, na miestnom úrade, ale aj v EKO – podniku VPS, materských a základných školách, Stredisku kultúry Vajnorská, Dome kultúry Kramáre a v knižnici. Medzi tie najdôležitejšie oblasti, ktorým sme sa venovali, bol rozvoj regulácie parkovania, finančná stabilizácia mestskej časti a realizácia dôležitých investičných projektov. Už na jar budú môcť Novomešťania a Novomešťanky tráviť voľný čas v revitalizovanom parku na Račianskom mýte, ktoré plní funkciu vodozádržných opatrení, reaguje na meniacu sa klímu, ale je aj výsledkom inovatívneho prístupu k verejným priestorom. Rovnaké inovatívne metódy a ohľad na životné prostredie sme uplatnili aj pri renovácii ZŠ Cádrová či stavbách MŠ Teplická a ZŠ Odborárska. Životné prostredie: Pokračovanie v pasportizácii zelene a inventarizovali sme spolu 4189 stromov. Vysadili sme 106 drevín v školských areáloch a v rámci revitalizácie zelene na Ľudovom námestí, detského ihriska a v parku na Račianskom mýte. Vyrúbali sme väčšie množstvo ohrozujúcich a neperspektívnych a nebezpečných drevín na základe vyhodnotenia pasportu zelene v celej mestskej časti, vrátane školských areálov, vrátane zabezpečenia bezpečnostných a zdravotných orezov. Prostredníctvom EKO – podniku VPS sme zabezpečili likvidácia nezákonne umiestneného komunálneho odpadu na viacerých lokalitách, ako napr. na Zátiší od Gavlovičovej a na Pionierskej ulici. K najväčším skládkam odpadu, ktorá bola v tomto roku odstránená patrí lokalita Filiálka. EKO - podnik VPS v spolupráci so ŽSR odstránili z predmetnej lokality 33,58 t komunálneho odpadu. Územné plánovanie: V rámci územného plánovania sme schválili Územný plán zóny Nobelova a Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre. Máme Zadanie Územného plánu zóny Vlárska, Zadanie Územného plánu zóny Kamenné sady 2021, Zadanie Územného plánu zóny Na Revíne, Zadanie Územného plánu zóny Podhorský pás - Koziarka, Zadanie Územného plánu zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec. V nasledovnom roku nás čaká schválenie troch Územných plánov zón a to: Územný plán zóny Zátišie – Hattalova, Územný plán zóny Krahulčia 2020, prípadne Územný plán zóny Horný Kramer 2020 a ukončenie spracovania „Prieskumov a Rozborov“, ako prvej fázy obstarávania územnoplánovacieho podkladu: Urbanistickej štúdie Nové – Nové Mesto. Doprava: Spustili sme dve zóny s regulovaným parkovaním a to na Bielom kríži a na Pokroku. V nasledovnom roku budeme pokračovať na príprave a zavádzaní ďalších zón do regulovaného parkovania a to zónu NM2 a NM3. Zapojili sme školy do projektu Ulice pre deti, ktorý prináša bezpečnejšie prostredie pri školách. Pripravujeme projekty nových cyklotrás a aktualizáciu dokumentu Rozvoj cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Sociálne služby: Zabezpečili sme opakujúce sa Terénne sociálne poradenstvo zamerané na potreby seniorov. Poradenstvo sa konalo v siedmych denných centrách. Seniori sa okrem iného získali cenné informácie o procese posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, terénnej opatrovateľskej službe, peňažných príspevkoch na kompenzáciu z UPSVaR a o sociálnych službách poskytovaných našou MČ. Zapojili sme sa do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS), vďaka ktorému bolo možné rozšíriť rozsah opatrovateľskej služby a následne znížiť počet klientov v poradovníku. S cieľom súčinnosti riešenia problematiky ľudí bez domova bol vytvorený Zimný krízový plán pomoci ĽBD, ktorého realizácia prebehne v nasledujúcom kalendárnom roku. Zimný krízový plán sa zameriava na saturáciu potrieb ľudí v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie materiálnej pomoci, sociálneho poradenstva, aktívneho procesu delegovania klienta k sociálnym službám. Terénna opatrovateľská služba: Navýšili sme počet zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby a to o dve pracovné pozície opatrovateľ/ka. Realizovali sme vzdelávanie zamestnancov referátu terénnej opatrovateľskej služby v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR, V spolupráci s charitatívnou organizáciu „VIANOČNÍ POMOCNÍCI“ bude splnené vianočné prianie viac ako 80 prijímateľom našej služby.  Správa a majetok: Zjednotili sme systém otvárania vstupných dverí vo všetkých denných centrách (ďalej len ako „DC“). Opravili sme vykurovania v DC Račianska a DC Nobelova. Okrem toho sme v DC Vajnorská a DC Nobelova realizovali drobné rekonštrukcie.
Na Hálkova 11 prebehla výmena schodiskových okien v administratívnej budove, oprava a pretesnenie ostatných okien;  kompletná úprava toaliet na 1. poschodí administratívnej budovy, oprava strechy nad dielňami, oprava elektroinštalácie a pod. V bytoch vo vlastníctve mestskej časti sme realizovali potrebné opravy ako napr. prerábku vykurovacieho systému, opravu elektroinštalácií, ale aj komplexnú úpravu bytova na Bojnickej. V nasledovnom roku sa bude pokračovať v opravách, výmene okien a osvetlenia, zlepšenie vykurovania v denných centrách, bytoch a v jasliach, ale práca na zásadných projektových dokumentáciách verejných priestranstiev, základných a materských škôl. Školstvo: Zvýšenie kapacít v materských a základných školách: nová budova materskej školy Teplická, nový pavilón školy Odborárska 2 a rekonštrukcia, nadstavba a prístavba ZŠ Cádrova. Ocenili sme úspešných žiakov zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava – Nové Mesto v spolupráci so školami a predložením návrhov a odovzdanie ocenenia starostom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto jednotlivým žiakom za úspechy v školskom roku 2022/2023. Rozbehli sme plošné dotácie na obedy v materských a základných školách, ktoré poznáme ako „obedy zadarmo“. Ide o metodické usmernenie a spoluprácu s vedúcimi školských jedální a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Naše školy sa zapojili do projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR“ a mohli tak získať finančné prostriedky v súvislosti s integračnými aktivitami realizovanými na školách v súvislosti s odídencami na školách. Zapojením sa do programu „Tréneri v škole“ školy získali finančnú podporu jednej hodiny týždenne telesnej výchovy. V nasledovnom roku budú školy pracovať na adaptáciách v rámci jazykového vzdelávania u cudzincov na našich školách, rozvoji školskej infraštruktúry smerom k rozšíreniu siete škôl a školských zariadení o nové elokované pracoviská a pripravujeme spoluprácu s Unicef v súvislosti s rozšírením prístupu ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu. Kultúra: Pre Novomešťanky a Novomešťanov sme priniesli nový formát Novomestské rodinné nedele, počas ktorých sa v kultúrnych centrách konali divadielka, čítačky kníh, filmové premietania a stretnutia pri spoločenských hrách. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme predstavili deťom a rodičom športové kluby sídliace v Novom Meste. Na 20 stanoviskách sa tak rodičia s deťmi mohli oboznámiť s rôznorodou ponukou v Novom Meste. Vytvorili sme unikátnu platformu, kde si rodič s dieťaťom na jednom mieste a čase môže dozvedieť čo najviac informácií o danom športe. Spájame rodičov, deti, športové kluby a podporujeme ich prepojenie a sieťovanie. Nový formát Novomestského kultúrneho a športového leta spríjemňoval verejné priestory, ponúkol paletu rôznorodých kultúrnych a športových aktivít a odštartoval spoluprácu v tvorivom dialógu s novomestskými komunitami: Filmové premietanie na Kuchajde, Rozprávkové pondelky v Parku Jahodová, Parku Jama a Parku Nobelová, športové aktivity v Parku Jama a na Kuchajde, Špacírky v Tržnici, Novomestské bubnovačky. Inovovali sme existujúce formáty ako napríklad večere pre seniorov a mikulášske akcie. Oblasť kultúry bude v roku 2024 patriť oživeniu Domu kultúry na Stromovej na Kramároch, Novej Tržnice ale aj rozšírenie športových a kultúrnych akcií v nových exteriérových priestoroch.“

 

Rekonštrukcia ulice a mnoho ďalšieho

Dúbravka, Martin Zaťovič:
„Jeden rok činnosti je pre novozvolených starostov veľmi krátkou dobou na to, aby mohli realizovať významnejšie projekty. V Dúbravke sme mali výhodu, že starosta, manažment mestskej časti a väčšina miestnych poslancov sa nezmenili a mohli sme tak plynule pokračovať v realizácii naplánovaných projektov, ktoré sme sľúbili našim obyvateľom, resp. pracovať na nových.
Medzi najväčšie investície v roku 2023 patrí rekonštrukcia ulice Nejedlého. Na celej ulici v dĺžke cca. 1000 m sme vymenili asfaltový povrch na takmer 10.000 m2, verejné osvetlenie, kanalizačné vpuste. Stavebnými úpravami a zmenou dopravného značenia sa nielen uvoľnili chodníky, ale pribudli tiež nové parkovacie miesta. Hlavnému mestu sa podarilo úspešne dokončiť projekt, ktorý nás trápil dlhé roky a mnohí neverili, že sa ho vôbec podarí zrealizovať. Reč je o rozšírení komunikácie Harmincova.
Ďalším veľkým projektom je rekonštrukcia Miestnej knižnice Dúbravka, kde prebehla komplexná obnova detského oddelenia s vybudovaním viacúčelovej spoločenskej miestnosti. Každoročná akvizícia nových kníh je pre nás samozrejmosťou. Pokračujeme tiež v rozbehnutom projekte debarierizácie a v Miestnej knižnici sa po bezbariérovej rampe a schodiskovej plošine vybudovala aj bezbariérová toaleta.
Ako bývalý učiteľ som veľmi rád, že sa nám podarilo pokračovať v rekonštrukciách materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ), ale takisto športovísk i detských ihrísk. Počas leta sme napr. rekonštruovali kuchyne v MŠ a ZŠ, malú telocvičňu v ZŠ, vymieňali sme PVC v MŠ a ZŠ. V športovom areáli pri základnej škole, ktorý prešiel výraznou zmenou vlani, pribudlo tento rok hľadisko. Možnosť aktívne tráviť čas sme obyvateľom uľahčili umiestnením smart riešení na športoviská. Novinkou v tomto roku je rovnako inštalácia solárnych svietidiel verejného osvetlenia na ihriská či športoviská v mestskej časti.
Vo zvýšenej miere sme sa venovali i životnému prostrediu. Pokračovali sme vo výsadbe stromov, trvalkových alebo sezónnych záhonov, ale aj v starostlivosti o zeleň. Nezabúdame ani na aktuálnu enviro tému a pracujeme na znižovaní energetickej náročnosti budov v majetku mestskej časti.
Medzi rozbehnuté projekty patrí napríklad revitalizácia športového areálu na ul. K. Adlera, ktorý patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, a rozšírenie kapacity základnej školy, kde práve prebieha projektová činnosť. Takisto sme rozbehli procesy zateplenia ďalšej materskej školy a revitalizáciu športového areálu pri základnej škole. V súčasnej dobe sa venujeme tiež celomestskej parkovacej politike.“

 

(red, ilustr. foto visitbratislava.com)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter