Aktuálne dianie 25. máj 2021

Súčasný rozpočet na boj s komármi je takmer 5-násobkom vlaňajšieho. Bratislava použije na komáre drony aj helikoptéru


Mesto Bratislava nasadí tento rok na boj s komármi zhruba 200 vyškolených dobrovoľníkov, drony, helikoptéru, lapače i vlastného koordinátora. Chce tak zabrániť intenzívnemu výskytu komárov, ktorý Bratislavu a jej okolie v posledných rokoch v letných mesiacoch sužoval. Magistrát nebude používať chemické postreky. Zasahovať bude biologickým larvicídom BTI.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo priznal, že komáre spôsobili v Bratislave minulý rok problém a mesto mohlo situáciu zvládnuť lepšie. "Tento rok prichádzame s viacerými novinkami. Chceme mať na konci sezóny komárov čisté svedomie, že sme urobili všetko pre to, aby komárov v hlavnom meste bolo menej," vyhlásil. Mesto bude podľa neho na elimináciu tohto hmyzu používať naďalej prostriedok BTI, pretože nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí či živé organizmy. Vallo poukazuje aj na prieskum verejnej mienky na vzorke 1000 Bratislavčanov, ktorý preukázal, že 72 percent obyvateľov preferuje na reguláciu komárov použiť biologické prípravky.

Po novom okrem pozemných postrekov môže bratislavský magistrát aplikovať BTI aj letecky. Chce na to použiť drony či helikoptéru z Rakúska. V  hlavnom meste sa podľa magistrátu vyskytuje viac ako 1000 väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce menších mlák, ktoré poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Mesto poukazuje na minulý rok, keď teplo a veľká vlhkosť spôsobili, že bol veľký výskyt komárov v lesoch Malých Karpát. Liahnisko môže vzniknúť aj u ľudí v súkromných záhradách. Vallo preto vyzval Bratislavčanov, aby si najmä pri vysokých teplotách prikrývali sudy s vodou a v záhradách nemali mláčky.

Na komárov aj špeciálny "agent"

Bratislava vytvorila aj funkciu mestského koordinátora regulácie komárov. Je ním Tomáš Troško. Položili sme mu preto zopár otázok ohľadom riešení z jeho pohľadu.

Pomenujme si teda ešte raz všetky novinky, akými bude vedenie mesta bojovať s premnoženými komármi.

- Nábor dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorí budú monitorovať liahniská priebežne spolu s mestskými odborníkmi. Čím viac monitorujúcich odborníkov a dobrovoľníkov bude v teréne, tým rýchlejší a efektívnejší môže byť zásah.

- Dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú tiež odoberať vzorky, informácie zašlú cez aplikáciu do centrály, kde tieto dáta odborne vyhodnotíme a následne, podľa situácie, dáme pokyn na okamžitý eliminačný zásah nášmu dodávateľovi.

- Letecká aplikácia BTI helikoptérou rakúskej strany.

- Vzdušná aplikácia pomocou dronov.

- Využitie tzv. CO2 lapačov, ktoré budú rovnomerne rozložené po meste a mestských častiach.

- Bol vytvorený nový mapový podklad liahnísk, ktorý vznikol viacročným terénnym monitoringom.


Nové aktivity si určite vyžadujú aj väčší rozpočet na boj s komármi. Aký bol rozpočet minulý rok, prípadne rok predtým a aký rozpočet je na riešenie komárov v hlavnom meste momentálne?
Súčasný rozpočet je takmer 5-násobkom vlaňajšieho a je na úrovni 189-tisíc eur. V prípade nepredvídateľnej kalamitnej situácie (hovoríme o 100 až 1000 ročnej situácii), sme pripravení tento rozpočet navýšiť. V budúcich rokoch sa rozpočet bude aktualizovať na základe výsledkov z tento rok zavedených opatrení.

Aký počet dobrovoľníkov mesto má k dispozícii a budú aj oni za túto prácu honorovaní?
O lovenie komárov prejavilo doteraz záujem približne 200 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Dobrovoľníci absolvujú najprv online školenie a následne odborné školenie v teréne, kde sa naučia identifikovať liahniská, pracovať s aplikáciou, odoberať vzorky a budú vybavení potrebnými pomôckami (odberovou žufankou). Tu však ich vzdelávanie nekončí, pretože v spolupráci s hlavným biológom plánujeme zabezpečiť pravidelný tréning dobrovoľníkov počas celej sezóny. Viac info ku kampani nájdete na: www.lovcikomarov.sk. Dobrovoľníci za monitoring honorovaní nebudú.

Koľko ľudí je celkovo momentálne na magistráte vyčlenených iba na riešenie problematiky komárov?
Od 1. marca je každý deň v teréne mestský hlavný biológ (vedec Univerzity Komenského v BA), ktorý postupne pravidelne monitoruje všetky známe liahniská komárov na území mesta Bratislava a aj v priľahlých súvisiacich územiach. Ide najmä o územia v blízkosti vodných tokov, inudácie odrezané od hlavného toku a lokality, kde môže dlhodobo stáť voda. Od apríla sa k nemu v rámci monitoringu postupne pridávajú aj dobrovoľníci, aby sme zmapovali a mali aktuálne informácie o liahniskách komárov počas celej sezóny.


Máte aj nejaký odhad či výpočet – o koľko percent by sa novým spôsobom lovenia komárov mala problematika upraviť, napríklad v porovnaní s rokom minulým?
Efektivitu v tomto roku budeme vyhodnocovať najmä úspešnosťou jednotlivých zásahov. Ide o zvolenie vhodného spôsobu aplikácie pri rôznych typoch liahnísk verzus počet preživších lariev. Tiež budeme vyhodnocovať efektivitu a presnosť monitoringu (ako často sú jednotlivé liahniská kontrolované, aká je kvalita dát o ich početnosti a lokalizácie v mapových podkladoch). Posledný sledovaný atribút bude rýchlosť zásahu v prípade premnoženia lariev.

Ako to bude fungovať v praxi – ak bežný obyvateľ, a teda nie dobrovoľný lovec komárov, zaregistruje niekde vo svojej MČ húfy komárov, tak to môže hlásiť mestu, dobrovoľníkom, alebo iba v rámci vedenia svojej MČ?
Bežní občania mimo dobrovoľníckych oddielov môžu zaznamenávať výskyt liahnísk a lariev komárov prostredníctvom mapy, ktorá je dostupná na vyššie spomenutom webe lovcov komárov lovcikomarov.sk. Tieto údaje sú pre dobrovoľníkov vhodným podnetom a nástrojom pre lokalizovanie a monitoring nových liahnísk, ktoré doposiaľ neboli objavené.

 

Veronika Trojanová

(TASR, red, foto TASR)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter