Aktuálne dianie 18. máj 2020

Starostka Starého Mesta píše otvorený list primátorovi hlavného mesta


Do redakcie sme dostali otvorený list starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej, primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi.

Vážený pán primátor,

napísali ste blog a publikovali ste ho na portáli SME.sk. Reagovali ste v ňom na môj článok, ktorý vyšiel na Aktuality.sk. S ľútosťou však musím napísať, že spôsob, akým ste ho uviedli na svojej facebookovej stránke, je už, mierne povedané, neprimeraný a nedôstojný.

Dá sa dokonca povedať, že zaváňa štvavou kampaňou. Budem veriť, že je to iba výsledkom neobratného vyjadrovania a vzájomného nepochopenia.

Napísali ste: ,,5 kolegami sme si povedali, že útokom, ktoré na mesto a našu prácu prichádzajú, sa budeme brániť. Bez ohľadu na to, či ide o text z anonymnej stránky plný hoaxov a výmyslov

O kadejakých neexistujúcich 'prepojeniach' alebo či pôjde o politický útok. Nemôžem preto nechať mimo pozornosti ani blog pani starostky Aufrichtovej .... "

Hoax? Výmysly? Neexistujúce prepojenia? Politický útok? Kam presne zaraďujete môj článok? Je toto legitímna reakcia na legitímne otázky nastolené zástupkyňou mesta? Obávam sa, že nie.

V článku publikovanom na portáli Aktuality.sk Odhaľme rúško financovania Bratislavy som zhrnula to, čo v nakladaní s verejnými zdrojmi vnímam ako problematické a premieta sa aj do hospodárenia hlavného mesta. Považujem za potrebné hovoriť o tom a nájsť systémové riešenia.

Nakoniec, vo svojich oficiálnych vyjadreniach tvrdíte to isté. Môj článok je v podstate zhrnutie oficiálne zverejnených správ a jeho cieľom bolo poukázať na fakt, že tu zaznieva príliš veľa vzájomne si odporujúcich vyjadrení. Toto klbko je potrebné rozmotať. Váš blog a post na Facebooku k tomu nijako neprispeli, skôr naopak.

Téma ma zaujíma už roky a od roku 2017 sa k nej aj verejne vyjadrujem - ako občan, dnes aj ako mestská poslankyňa a starostka Starého Mesta. V texte som popísala najvýznamnejšie zlyhania, ku ktorým došlo v priebehu viacerých rokov.

V roku 2017 som informovala Bratislavčanov, že parkovacia politika hlavného mesta vykazuje znaky nesprávneho postupu. Zaviazala som sa, že spravím všetko preto, aby bola schválená, ale tak, aby sa pri jej zavádzaní nepoužívali neprijateľné praktiky. To sa, verím, aj udialo.

Utajená parkovacia politika minulého obdobia nebola schválená, podporila som schválenie novej a budem pozorne sledovať, ako bude implementovaná. Dianie v minulom období som aktívne sledovala a videla som, na čom procesy viaznu. Na neschopnosti otvorenej komunikácie s poslancami a mestskými časťami.

Tému financovania Bratislavy, správy všetkých jej sedemnástich mestských častí považujem pre rozvoj hlavného mesta za kľúčovú. Rovnako ako Vám, aj mne záleží na silnej a sebavedomej Bratislave. Verím však v to, že jej sila pramení v schopnosti komunikovať a diskutovať, pretože celok sa skladá z častí.

V našom prípade magistrát plus 17 mestských častí. Ich vzájomný vzťah pritom nie je hierarchicky usporiadaný, primátor je na rovnakej úrovni ako starostky a starostovia mestských častí. Každý má svoje povinnosti, práva a zodpovednosť dané zákonom.

Hlavné mesto by v tomto organizme malo plniť úlohu koordinátora a mediátora všetkých mestských častí - tak, aby sme zostali jedným silným celkom. Spochybňovanie úmyslov niekoho, kto má záujem riešiť problémy, v tomto kontexte však vyznieva skôr ako demonštrácia domnelej prevahy hlavného mesta nad rozpočtovo slabším partnerom.

Silná Bratislava nemôže byť silnou na úkor jej vlastných mestských častí.

Je pochopiteľné, že hlavné mesto musí mať silnejší rozpočet a súčasné vedenia mestských častí tomu aj rozumejú. Distribúcia finančných prostriedkov však musí mať logiku a zohľadňovať ich reálne kompetencie a potreby.

Veľmi aktuálna je aj téma zmeny zákona o hlavnom meste a spôsobe financovania hlavného mesta a bratislavských mestských častí zo strany štátu.

Mohla by som bod po bode reagovať na Vašu reakciu na môj článok, ale neurobím to, pretože to vnáša do komunikácie neprehľadnosť a vzďaľujeme sa od podstaty. A tou je financovanie Bratislavy a jej mestských častí a transparentné nakladanie s prostriedkami.

Otváram túto tému a diskusiu ako starostka Starého Mesta a ako jedna zo sedemnástich predstaviteľov bratislavských mestských častí. Je to legitímne a mám na to mandát.

Ku všetkému, čo vo Vašom blogu zaznelo možno iba jednu poznámku: Deň pred jeho uverejnením sa konalo stretnutie, na ktorom sme si s vedením magistrátu veci prediskutovali. Na stretnutí ste sa nezúčastnili a tak sa stalo, že vo svojom blogu pracujete so sprostredkovanými a interpretovanými informáciami.

S kontrolórom mesta sme si vysvetlili, že problém v schvaľovaní účtovnej závierky a v schvaľovaní audítorskej správy zastupiteľstvom mesta existuje a je potrebné ho riešiť, ak bude treba, aj zmenou zákona.

Skúsme sa posunúť ďalej. Navrhujem verejnú diskusiu na tému financovania a účtovníctva a kontroly Hlavného mesta SR Bratislavy. Prosím o Vaše návrhy kde, ako a kedy by diskusia mohla prebehnúť.

S pozdravom
Zuzana Aufrichtová
Starostka MČ Bratislava-Staré Mesto

 Tu je link na blog M. Valla

Tu je link na názor Z. Aufrichtovej

(red)

Foto: Br. kuriér/Archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter