Aktuálne dianie 7. september 2023

Staré Mesto vynovilo školské dvory aj interiéry


Letné prázdniny dávajú priestor investičným aktivitám v budovách staromestských základných škôl. Dobré plánovanie, rozvrhnutie pracovných síl, ale aj predvídavá dôkladná práca na projektoch, ktoré umožnia samospráve využiť na realizáciu investičných zámerov externé finančné zdroje - eurofondy, sú kľúčové. 

Rozširovanie kapacít a kvalitné športoviská 

Nové ihrisko aktuálne vzniká v areáli Základnej školy M. Hodžu. Začiatkom leta Staré Mesto naštartovalo rekonštrukciou ihriska a jeho obvodových múrov na Podjavorinskej ulici. „Zničené asfaltové povrchy sme vybúrali, v zadnej časti sa asfalt nahradil povrchom, ktorý  vyhovuje športovým potrebám a účelu. Vytvárame tak plnohodnotné ihriská na futbal, volejbal, či hádzanú. Pribudnú aj mobilné exteriérové stoly na stolný tenis. Aby sme výsledok povýšili ešte o kúsok - časť obvodových múrov ihriska bude upravená na sedenie pre žiačky a žiakov, čo škole umožní za pekného počasia presunúť niektoré hodiny aj do exteriéru.” informuje Martina Zuberská, vedúca investičného oddelenia na miestneho úradu v Starom Meste

S nadstavbou Základnej školy Dubová sa začalo už minulý rok v lete. Práce na nadstavbe sa pomaly uzatvárajú, aktuálne sa obnovuje sa aj rozsiahly školský dvor - vybudovaný bude nový bežecký ovál. Nadstavbou tejto školy v blízkosti Patrónky vznikne vznikne šesť kmeňových tried, tri odborné učebne a päť kabinetov pre pedagogický personál. Bezbariérovosť je zabezpečená priestranným výťahom, ktorý predtým škola nemala. Celkovo nadstavba zvýši aktuálnu kapacitu školy z 433 žiakov o 158 ďalších miest. Staré Mesto na tento projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške takmer 2,7 milióna eur.  

Nové a pre všetkých 

Obnovené športoviská môže využívať aj široká verejnosť. Staré Mesto totiž už na jar školské dvory otvorilo všetkým športuchtivím Staromešťankám a Staromešťanom. V srdci Bratislavy tak sprístupnením ihrísk, ktoré sa nachádzajú pri základných školách vzniklo sedem športovísk. „Našim cieľom bolo aj je podporovať aktívny život v Starom Meste. Staré Mesto nemá dostatok verejných plôch, kde by bolo možné vytvoriť riadne športoviská. Školské dvory sú na tento účel však ideálne, je veľmi efektívne a prijateľné to využiť. Mali sme aj niekoľko stretnutí s riaditeľmi škôl, hľadali sme riešenia a nastavenie podmienok tak, aby boli všetky strany spokojné,” uviedol starosta Starého Mesta Matej Vagač, ktorý s víziou sprístupnenia školských dvorov išiel aj do politickej kampane o post starostu mestskej časti. 

Niektoré školské dvory boli otvorené aj v minulosti, napríklad športový areál pri Základnej škole Dubová, iné sa na podnety rodičov a miestnych komunít sprístupňovali po dohode s vedením školy.  „Počas týždňa sme nechávali školský dvor pre naše deti a ich rodičov otvorený. Sme radi, že je to teraz už oficiálne s riadnymi otváracími hodinami, areál bude zatvárať náš školník. Ihriská určite nájdu využitie aj počas víkendu,“ hovorí Richard Savčinský,  riaditeľ Základnej školy Mudroňova. 

Školské dvory využíva verejnosť vo vopred dohodnutých otváracích hodinách. Časy sa môžu meniť aj podľa potrieb športujúcej verejnosti. Otváracie hodiny sú zverejnené pri každom školskom dvore.

Ihriská majú svojho vrátnika prípadne správcu, vedenie škôl tieto zodpovedné osoby vyberalo z radov dobrovoľníkov.

Mestská časť v rámci dobrej a dlhodobej spolupráci s Taipejskou reprezentačnou kanceláriou,  získala na projekt otvárania školských dvorov pre verejnosť financie vo výške 20-tisíc eur. „Financie primárne využijeme na zlepšenie bezpečnosti na športoviskách,  napríklad v podobe kamerových systémov, plánujeme  zakúpiť aj nové športové vybavenie. Zároveň by sme radi na jednej zo škôl spustili pilotný projekt komunitného záhradníčenia,” dopĺňa vicestarostka Starého Mesta Dana Klienert. 

Nová trieda na ZŠ Vazovova

Okrem vynovených školských dvorov došlo počas letných prázdnim aj k menším, ale zásadným zásahom do interiérov staromestských škôl. Nová trieda toto leto vznikla na Základnej škole Vazovova preorganizovaním učební a iných tried. Trieda je určená prváčikom. Práce na zlepšenie  pracovného prostredia pokračujú aj na ďalšej škole. Žiaci zo Základnej školy Hlboká určite ocenia vynovené dievčenské a chlapčenské toalety. 

jp, MČ Staré Mesto

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter