Aktuálne dianie 18. jún 2019

Slovenská hroznová kríza: Vinohradom a vinárstvam hrozí definitívny koniec


Poctivých pestovateľov hrozna a výrobcov vína likviduje lacné zahraničné víno,

ktoré dokonca niektorí podnikatelia predávajú ako slovenské.

Domáci výrobcovia sa preto združujú v novovznikajúcom Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Slovensko môže byť o pár rokov krajinou bez vlastných vinohradov.

Domácich vinárov totiž postupne ničí administratívna záťaž,

konkurencia štedro dotovaných vín dovážaných najmä zo susedných krajín a v neposlednom rade zrejmé klamstvo na spotrebiteľoch:

Na trhu je totiž množstvo dovážaného vína predávaného ako slovenské,

a to aj s označením štátneho kontrolného čísla (ŠKČ).

Uvádza to Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Dôsledky tohto kritického stavu vidno už dnes. Prepúšťanie zamestnancov vinárstiev, daňové straty štátu a postupné chátranie a zatváranie vinohradov,

ktoré by sa aj po obnovení dokázali zregenerovať v priemere o osem až o desať rokov.

„Vinohradníci nedokážu zarobiť ani na nevyhnutnú ochranu,

výživu, či podsadbu, ceny konkurenčných vín nepokrývajú ani ich náklady. Preto je väčšina slovenských vinohradov v zlej kondícii,“  

upozorňuje expert v oblasti vinárstva Štefan Ailer.

Podvod na zákazníkoch

Kým v roku 1989 bolo na Slovensku podľa údajov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva

a potravinárstva až 38 000 hektárov vinohradov,

dnes je to len 18 000 hektárov, pričom skutočne rodiacich vinohradov s muštovými odrodami viniča z toho tvorí len 9 000 hektárov.

Z tejto výmery je možné vyrobiť približne 30 miliónov litrov vína.

 Paradoxom však je, že popri tomto poklese plôch vinohradov deklarovaná spotreba slovenského vína predstavuje 70 miliónov litrov.

Kde sa teda berie tento obrovský rozdiel?

Tisíce ľudí netušia, že niektorí predajcovia ich roky hrubo klamú a pod „slovenským“ vínom s nálepkou ŠKČ,

alebo etiketou sľubujúcou domáci pôvod sa skrýva dovezené hrozno,

či priamo cisternové víno z Maďarska, Talianska, Španielska či Moldavska.

„Vzniká dôvodné podozrenie, že niektorí nepoctiví vinári takto nielenže klamú spotrebiteľov, ale tiež ohrozujú slovenské vinohradníctvo a vinárstvo.

V neposlednom rade pripravujú štát o nemalé prostriedky na daniach a DPH,“ 

hovorí Martin Pomfy z Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska a upozorňuje na nedostatočnú kontrolu zo strany zodpovedných štátnych orgánov.

Situáciu zhoršuje aj nejasný spôsob prideľovania dotácií, pričom nie sú neobvyklé ani prípady, kedy dotácie čerpajú aj vinohrady, ktoré reálne nerodia.


Buď ako Čech, vraví Cech

V susednej Českej republike vyriešili podobnú situáciu ráznymi kontrolami a exemplárnou pokutou jednému z najväčších predajcov vín,

po ktorej sa podobné praktiky z trhu takmer vytratili.

Česko taktiež prijalo nový zákon, kedy vína z dovozu musí obchodník držať vo vlastných colných skladoch počas 28 dní.      

Podobné riešenia sú nutné aj pre záchranu slovenského vinárstva, ktorá je hlavnou misiou Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Novovznikajúci Cech k dnešnému dňu zastupuje zhruba 40  spoločností z odvetvia,

pre ktoré je osud branže nielen existenčnou záležitosťou,

ale tiež vecou cti mnohých generácií spätých so slovenskými vinicami.

Cieľmi sú nastavenie kvalitnejšieho legislatívneho rámca v oblasti vinohradníctva a vinárstva,

zavedenie prísnejších kontrol a novej,

účinnej certifikácie s cieľom do budúcnosti eliminovať klamanie spotrebiteľov predajom vína zo zahraničia ako slovenského vína.

„Súbeh týchto opatrení pomôže zachrániť slovenské vinohrady a vinohradníctvo,“ dodáva Miroslav Fondrk.     

Čo chce dosiahnuť CVVS:

Novú, kvalitnejšiu legislatívu

Účinné kontroly, ktoré do budúcnosti zamedzia masovému klamaniu spotrebiteľov

Vznik spoľahlivého kontrolného údaju (označovania vína podľa pôvodu), ktorý nahradí alebo doplní ŠKČ

(red)

Foto. tasr/ilustr.
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter