Aktuálne dianie 22. august 2018

SHMÚ: Pre Bratislavu platí upozornenie pred prízemným ozónom


Meteorológovia upozorňujú na zhoršenú kvalitu ovzdušia v Bratislave. Smogová situácia spôsobená prízemným ozónom trvá od pondelka (20.8.) až do odvolania.

Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 mikrogramov na meter kubický (µg/m3) vyjadreného ako jednohodinový priemer," uviedol SHMÚ. 

Zákon o ovzduší a vyhláška o kvalite ovzdušia stanovujú limitné hodnoty koncentrácií niektorých znečisťujúcich látok v rámci ochrany zdravia ľudí pred nepriaznivou kvalitou ovzdušia.

"Rozlišuje sa dlhodobá expozícia vyjadrená priemernými ročnými hodnotami koncentrácií a krátkodobá expozícia vyjadrená priemernými hodinovými alebo dennými hodnotami koncentrácií.

Sú pre ne stanovené maximálne počty prípadov prekročení za rok," informoval SHMÚ.

(tasr)
Foto: Archív BK-čb
Čo je prízemný ozón?

Opakom životu prospešného ozónu v stratosfére je prízemný ozón, vyskytujúci sa tesne nad zemským povrchom.

Tento plyn je ľudskému zdraviu nebezpečný, spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích ciest, zvyšuje riziko astmatických záchvatov, podráždenie očí a bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc, zostáva v organizme.

Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest.

Zvýšený vznik prízemného ozónu pozorujeme najmä počas horúcich letných dní v lokalitách s vysokou koncentráciou výfukových plynov spaľovacích motorov, kde dochádza k nárastu obsahu oxidov dusíka a plynných uhľovodíkov vo vzduchu.

Tento jav sa spoločným názvom označuje ako suchý smog, podľa miesta svojho častého a prvýkrát pozorovaného výskytu v roku 1940 tiež ako losangeleský smog.

V posledných rokoch sú všetky novovyrábané osobné automobily vybavené katalyzátormi, ktoré premieňajú oxidy dusíka na inertný plynný dusík a toxický oxid uhoľnatý na relatívne neškodný CO2.

Zavedením týchto opatrení sa podarilo znížiť koncentráciu prízemného ozónu vo veľkých priemyselných centrách o niekoľko desiatok percent.

Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3n

1 komentár
ODPOVEDAŤ naprsi a uschne | 22. 8. 2018, 23:30

V posledných rokoch sú všetky novovyrábané osobné automobily vybavené katalyzátormi, ktoré premieňajú oxidy dusíka na inertný plynný dusík tak to naozaj az ked naprsi a uschne....

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter