Aktuálne dianie 21. jún 2019

Rezort školstva hľadá zákonné možnosti zabezpečenia prístupu k areálu Ekoiuventa


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá zákonné možnosti zabezpečenia prístupu k areálu Ekoiuventa v Bratislave na Búdkovej ulici,

známeho aj ako Mičurin. Rezort školstva pre TASR tak reagoval na otvorený list,

ktorý ministerke školstva Martine Lubyovej (nominantka SNS) zaslali členovia predsedníctva občianskeho združenia Hrad – Slavín

a námestníčka primátora hlavného mesta Bratislavy Lucia Štasselová.

Tí poukázali najmä na nevyriešený problém s prístupovou cestou k areálu, ktorá stojí na súkromných pozemkoch. 

V otvorenom liste žiadajú rezort školstva, aby sa podnikli všetky nevyhnutné kroky na sprístupnenie budovy a areálu bývalého domu mládeže na Búdkovej ulici.

"Občianske združenie Hrad – Slavín sa dlhodobo snaží o to, aby bola budova s priľahlým areálom a bazénom opäť prístupná verejnosti,

a to nielen ako letné kúpalisko, ale ako voľnočasové a environmentálne centrum s celoročným programom zameraným najmä na deti a mládež," uvádza sa v liste.

Rezort školstva reagoval, že podobne ako vlani, tak aj v súčasnosti pripravuje areál na letnú sezónu,

aby umožnil širokej verejnosti využívať priestory letného kúpaliska Ekoiuventa.

"Predpokladaný termín otvorenia areálu je 1. júl a bude ho prevádzkovať organizácia Iuventa –

Slovenský inštitút mládeže, príspevková organizácia rezortu školstva," uviedlo ministerstvo.

"Občianske združenie Hrad – Slavín po odbornej právnej konzultácii opakovane apelovalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

aby podalo žiadosť o uvalenie vecného bremena na prístupovú cestu k svojim pozemkom a zabezpečilo si tak jediný prístup k vlastnému majetku,

zatiaľ však bez úspechu," píše v liste.

Rezort školstva zároveň pripomenul, že vzhľadom na skutočnosť, že ide o majetok štátu, musí postupovať v zmysle ustanovení zákona o správe majetku štátu

a nájsť zákonný spôsob využitia pre širokú verejnosť v zmysle tohto zákona.

Podľa občianskeho združenia sa od roku 2015 udialo viacero pozitívnych zmien. Ako príklad uviedlo rekonštrukciu a znovuotvorenie bazénu,

vyhlásenie budovy domu mládeže aj s priľahlými pozemkami a stavbami za národnú kultúrnu pamiatku či rekonštrukciu samotnej budovy v posledných mesiacoch. 

Rezort školstva skonštatoval, že v rozpočte na tento rok vyčlenilo finančné prostriedky určené na revitalizáciu a rekonštrukciu interiéru budovy.

"Od januára prebieha rekonštrukcia, ktorej ukončenie by malo byť do konca roka 2019.

Cieľom revitalizácie budovy je zachovanie pôvodného interiéru, nakoľko ide o národnú kultúrnu pamiatku," uviedlo ministerstvo s tým,

že po jej ukončení pristúpi k tvorbe plánu využitia budovy. Rezort školstva dodal, že vzhľadom na skutočnosť, že ide o majetok štátu,

musí postupovať v zmysle ustanovení zákona o správe majetku štátu a nájsť zákonný spôsob využitia pre širokú verejnosť.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter