Aktuálne dianie 11. február 2019

Rampa na Viedenskej ceste je dočasná, dodávateľ ju ale musí prerobiť


Na „bránu“, resp. rampu, ktorá čerstvo pribudla na Viedenskej ceste, upozornili prispievatelia na facebooku.

Kritizovali jej osadenie priamo do cesty cyklochodníka a jej neestetickosť.

Rampa musí byť na komunikácii umiestnená kvôli prácam na moste, ktoré si vyžadujú lešenie.

Ako nám potvrdil magistrát hlavného mesta, rampa tam musí byť umiestnená kvôli lešeniu, ktoré je postavené pod mostom a ktoré znížilo svetelnú výšku podjazdu mosta.

„Avšak realizácia rampy je absolútne neprípustná,

vôbec nebola vyrobená podľa plánu organizácie dopravy odsúhlaseného aj políciou.

Dodávateľ bol preto okamžite mestom vyzvaný, aby prijal nápravu a umiestnil rampu tak, aby nezasahovala do cyklocesty.

K náprave by malo prísť do dvoch dní,“ uviedol pre Bratislavský kuriér hovorca mesta Peter Bubla.

Stanovisko KR PZ v BA:

Vami uvedené  dopravné zariadenie je súčasťou projektu, ktorého žiadateľom a zhotoviteľom je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.

Policajný zbor SR ako dotknutý orgán štátnej správy nezodpovedá za stav dopravného značenia, táto úloha je v pôsobnosti správcov jednotlivých úsekov pozemných komunikácií.

Podľa nášho zistenia je dočasné dopravné zariadenie na obmedzenie výšky zhotovené nesprávne, a to konkrétne v rozpore so schváleným projektom organizácie dopravy.

V kompetencii Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave  nie je v zmysle platnej právnej úpravy riešiť priestupky a správne delikty na úseku pozemných komunikácií.

Cestný správny orgán v priebehu včerajšieho dňa  na základe našich informácii podnikol kroky na opravu predmetného dopravného značenia.

(rl)

Foto: Br.kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter