Aktuálne dianie 23. november 2020

Projekt športovo-rekreačného areálu v bratislavskej Petržalke čaká na podpis


 Čistopis urbanistickej štúdie (UŠ) pre projekt plánovaného športovo-rekreačného areálu na takmer deväťhektárovom pozemku v bratislavskej Petržalke čaká na podpis primátora hlavného mesta Matúša Valla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Prepracovaný dokument predložil magistrátu Bratislavský samosprávny kraj (BSK) po zapracovaní pripomienok vznesených hlavným mestom.
"Čistopis urbanistickej štúdie bol mestu doručený na posúdenie dňa 20. 10. 2020, momentálne bol dodaný na podpis primátorovi. Čistopis je územno-plánovací podklad, podľa ktorého sa budú jednotlivé investičné zámery posudzovať a realizovať do budúcna," priblížila Rajčanová.

Projekt sa kvôli pandemickej situácii posúva na rok 2021

Bratislavský kraj, ktorý za projektom stojí, má v tejto súvislosti zároveň vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude okrem iného riešiť prípravy projektov pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Pandémia nového koronavírusu však niektoré procesy spomalila. "Vzhľadom na pandemickú situáciu sa niektoré procesy spomalili, ako napríklad vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá má doriešiť spôsob fungovania a nastaviť procesy," poznamenala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Posúva sa aj verejné obstarávanie. Pôvodne sa plánovalo vyhlásiť ešte tento rok, kraj ho presunul na rok 2021.

Vznikne aj nová športová škola s kompletným zázemím?

Novinkou projektu však je, že v spolupráci s hokejovým zväzom vznikne v areáli nová športová škola aj s kompletným zázemím. Na otázku, ako tento fakt vníma hlavné mesto, hovorkyňa uviedla, že v rámci riešenia urbanistickej štúdie sa s umiestnením športovej školy neuvažovalo. "Investičný zámer jej výstavby zatiaľ nebol predložený na odborné posúdenie magistrátu," povedala Rajčanová. Zariadenia školstva, vedy a výskumu sú podľa nej v rámci územného plánu posudzované ako súčasť území vo funkčnom vyžití plôch občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu aj občianska vybavenosť lokálneho významu, nie športového.

Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur). V minulosti sa v súvislosti s ním uvažovalo o viacerých, nakoniec nezrealizovaných projektoch, napríklad Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.

TASR, foto TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter