Doprava a parkovanie 24. jún 2019

PARKOVACIA POLITIKA: Primátor Vallo trvá na novej dani pre Bratislavčanov. V mestskej časti kde nebývajú, sa po dvoch hodinách stanú "cudzincami"


Primátor Bratislavy Matúš Vallo predkladá na štvrtkové (27. 6.) mestské zastupiteľstvo pozmenený návrh parkovacej politiky,

ktorý vzišiel po pripomienkach mestských častí i verejnosti.

Napriek tomu, že problémom parkovania sú v Bratislave najmä vozidlá mimobratislavských značiek, platiť majú aj Bratislavčania,

ktorí si tu platia dane za výstavbu, prevádzku i údržbu ciest a parkovísk. Pôjde o novú daňovú záťaž najmä pre mnohé rodiny.

Po dvoch hodinách parkovania v inej mestkej časti, než v ktorej Bratislavčan býva, má stať de facto cudzincom vo svojom meste... 

Primátor predkladá spoplatnenie pre Bratislavčanov aj napriek tomu,

že mesto neponúka adekvátne protislužby-protihodnoty,

v podobe lepšej MHD, záchytných parkovísk, parkovacích domov, zrýchlenej MHD, ale najmä garancie zaparkovania pre Bratislavčanov. 

xxxx

Tasr:

Po novom chce mesto pri druhej a tretej rezidentskej parkovacej karte umožniť zaplatiť okrem ročnej ceny aj cenu na polrok, alebo na tri mesiace.

Pri abonentskej parkovacej karte je možnosť si vybrať medzi ročnou, mesačnou či týždennou cenou.

Návrh je zverejnený v programe tohtotýždňového rokovania mestských poslancov.

Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, majú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu.

Bratislavčania - rezidenti si majú za prvú parkovaciu kartu na byt zaplatiť ročne 39 eur.

Polročná a trojmesačná cena pri prvej rezidentskej karte nie je.

Za druhú parkovaciu kartu na byt si majú rezidenti zaplatiť 150 eur za rok, 75 eur za polrok a za tri mesiace 37,50 eura.

Tretia parkovacia karta na byt vyjde Bratislavčanov na 500 eur za rok, 250 eur na polrok a 125 eur na tri mesiace.

Na jeden byt bude možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty.

Mesto chce zaviesť aj návštevnícku a bonusovú parkovaciu kartu. Parkovaciu kartu – "návšteva" chce mesto vydávať obyvateľovi s trvalým pobytom v byte v zóne.

Táto parkovacia karta má umožniť bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla v zóne v rozsahu 100 hodín ročne,

v prípade, že na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská parkovacia karta, alebo 150 hodín ročne,

v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská parkovacia karta.

Parkovacia karta – "bonus" má ročne stáť desať eur. Mesto ju plánuje vydávať len osobe s trvalým pobytom v Bratislave.

Táto karta umožní bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená,

na parkovacích miestach v zónach s tarifným pásmom B, C, D v rozsahu dvoch hodín denne.

Abonentské parkovacie karty chce samospráva vydávať podnikateľom, ktorí majú miesto podnikania v dotknutej zóne, alebo fyzickým osobám,

ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti v zóne. V tarifnom pásme A bude táto karta stáť ročne 2000 eur, mesačne 200 eur a týždenne 50 eur.

V pásme B ročne 1500 eur, mesačne 150 eur a týždenne 37,50 eura. V pásme C ročne 1000 eur, mesačne 100 eur a týždenne 25 eur.

V pásme D bude abonentská karta stáť ročne 500 eur, mesačne 50 eur a týždenná cena bude 12,50 eura.

Platiť za parkovné sa nebude na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Pre autá prepravujúce osobu s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu, alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu,

chce mesto poskytnúť zľavu 90 percent z parkovného. Zľavu vo výške 50 percent budú mať v systéme registrované elektrické vozidlá,

s výnimkou hybridných elektrických vozidiel. Vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel majú mať stopercentnú zľavu.

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roku 2021.

Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém s parkovaním a iba v časoch,

keď problém s parkovaním na danom mieste pretrváva.

(rl, TASR)
Ilustr. foto: Archív Br. kuriér
1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 25. 6. 2019, 21:16

Hanba primátorovi, všetko chce hneď, za p. Nesrovnala to bolo ,, ja chcem,,. O čo vám ide p.primator - viceprezident Únie... Hudba nie je politika, ale dá sa tu zarobiť - len nie štýlom pre ,, občana,,.. Nalejme si čisté víno!!!

Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter