Aktuálne dianie 22. január 2024

Počas kontrol na vianočných trhoch uložil RÚVZ pokuty vo výške 1700 eur


Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave aj v roku 2023 vykonal na vianočných trhoch v hlavnom meste kontroly. Celkovo išlo o 65 kontrol v 40 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja. Uložených bolo 9 pokút v celkovej hodnote 1700 eur,  informoval úrad noviny Bratislavský kuriér.

Odborníci sa zamerali na kontrolu prípravy, manipulácie a podávania pokrmov a nápojov či kontrolu prevádzkovej hygieny. Kontrolovali aj dodržiavanie zásad pri skladovaní potravín, dodržiavanie zásad osobnej hygieny zamestnancov a doklady odbornej a zdravotnej spôsobilosti.

Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrilo porušenie chladiaceho reťazca, suroviny po dátume spotreby, respektíve po dátume minimálnej trvanlivosti, potraviny neznámeho pôvodu, chýbajúce označenie na potravinách či zamestnanec bez dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

Súčasťou kontrol bol aj odber vzoriek na laboratórnu analýzu. „Pri kontrolách bolo odobratých 5 vzoriek pokrmov (zemiaková placka, pečené bravčové mäso, pečená klobása, jahňacie mäso dusené, pečené kačacie prsia) na laboratórnu analýzu, pričom všetky vzorky vyhoveli mikrobiologickým kritériám v zmysle platnej legislatívy,“ uviedol RÚVZ.

bak

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter