Aktuálne dianie 13. február 2019

Petícia proti výrubu na Devínskej Kobyle má vyše 5000 podpisov, vo štvrtok ju odovzdajú na ministerstve


Petícia „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle“podpísalo viac ako 5 tisíc ľudí.

Vo štvrtok 14. februára ju zástupcovia petičného výboru odovzdajú v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva na Dobrovičovej ulici.

Informoval nás o tom predseda petičného výboru Ján Žatko.

Podpísaní pod petíciou žiadajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zastavenie masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly plánovaného na rok 2018 štátnym podnikom LESY SR.

Chcú, aby bol zachovaný prírodný a rekreačný charakter tohto prostredia.

Ako sa v texte petície ďalej uvádza, v januári tohto roku (2018), zverejnil štátny podnik LESY SR podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy.

Podľa tohto materiálu LESY SR naplánovali najvyšší objem ťažby dreva za posledných 7 rokov.

Týka sa to aj Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Toto cenné územie spravujú LESY SR ako hospodársky les, zameraný na generovanie ziskov z produkcie dreva.

Podľa petičníkov, obyvatelia a návštevníci Bratislavy však územie Devínskej Kobyly vnímajú ako jedinečné prírodné prostredie s nezastupiteľnou rekreačnou funkciou.

Preto už v januári tohto roku oslovili starostky mestských častí Karlova Ves a Devín a starosta mestskej časti Dúbravka ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú,

ministra životného prostredia SR László Sólymosa a generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR Mariana Staníka s požiadavkou na obmedzenie,

prípadne aj úplné vylúčenie ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách.

S takouto požiadavkou sa na zodpovedné štátne orgány obrátili aj ekologickí aktivisti združení v Iniciatíve Naše Karpaty.

Na základe týchto aktivít bola úmyselná ťažba dreva v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice pozastavená do konca júla.

Medzitým malo prísť k dohode o obmedzení ťažby dreva v rámci pracovnej skupiny tvorenej zástupcami ministerstva, štátneho podniku LESY SR, ako aj odbornej a občianskej verejnosti.

Napriek tomu, že došlo k niekoľkým stretnutiam pracovnej skupiny, na ktorých sa problematika ťažby dreva a rekreačnej funkcie lesa rozoberala,

podľa nám známych informácií k žiadnej konkrétnej dohode týkajúcej sa obmedzenia ťažby zatiaľ nedošlo.

V súčasnosti je okolo výrubu lesov na Devínskej Kobyle ticho.

Obávame sa, že je to iba ticho pred búrkou. Obávame sa, že na jeseň pristúpi štátny podnik LESY SR k naplneniu svojho plánu na ťažbu dreva v masíve Devínskej Kobyly.

V texte petície podpísaní žiadajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

aby zabezpečilo zastavenie tohto plánovaného masívneho a necitlivého výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly s cieľom posilniť rekreačnú funkciu a ochranu prírody v lesoch Devínskej Kobyly.

O téme sme písali tu

Aktuálny článok k téme aj je tu

(red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter