Aktuálne dianie 22. august 2017

PENTAGON: Sťažnosti na sociálnych sieťach neustávajú. Polícia: Za sedem mesiacov vyslali hliadku do Pentagonu 247 krát


Obrovskú nespokojnosť so situáciou týkajúcou sa tzv. Pentagonu dávajú najavo obyvatelia i počas leta najmä na sociálnych sieťach.

Vyjadrujú svoje názory na to, ako kompetentní a zainteresovaní riešia, resp. neriešia situáciu okolo tohto neslávne známeho obytného súboru vo Vrakuni.

Mnohí obyvatelia sú rozčarovaní z toho, ako málo sa v tejto veci deje. Množstvo kritiky, ale aj uznania si prečíta napríklad aj starosta Vrakune.

Bratislavský kuriér sa s otázkami obrátili tentoraz ale na políciu, konkrétne na Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave (KR PZ BA), ktorému sme adresovali niekoľko otázok.

Zaujíma nás samozrejme, čo si o odpovediach myslíte. ĎAKUJEME za Vaše reakcie.

-V súvislosti s neustálymi sťažnosťami na rušenie verejného poriadku v bytovom dome "Pentagon"a v okolí známeho "Pentagonu" vo Vrakuni by sme radi vedeli, či polícii vyhovuje tento stav - má akože dílerov drog na jednom mieste pod "kontrolou"?

Odpoveď KR PZ BA: „Uvedenej lokalite venujeme zvýšenú pozornosť s prihliadnutím na skutočnosť, že na Stavbárskej ulici býva väčšie množstvo „neprispôsobivých občanov“.

Policajný zbor nemá zákonné možnosti na ovplyvnenie zloženia obyvateľstva na tomto teritóriu, avšak na danú situáciu reaguje s využitím všetkých svojich oprávnení.

Policajti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa v rámci svojej činnosti venujú uvedenému objektu „Pentagon“ zvýšenú pozornosť, pričom situáciu monitorujú aj policajti ostatných útvarov v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II, ako aj policajti služby poriadkovej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave.

Riešenie nepriaznivého stavu uvedenej lokality je vo vecnej kompetencii aj iných štátnych orgánov a obce, preto sa v prípade Vášho záujmu o danú problematiku môžete obrátiť aj na nich.

Zároveň Vás vyzývame, ak disponujete relevantnými informáciami o trestnej činnosti v danom objekte, oznámte ich na bezplatnom čísle Polície 158, prípadne tak môžete urobiť osobne na príslušnom oddelení Policajného zboru.

V pôsobnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa bolo za obdobie I - VII/2017 zaznamenaných 150 trestných činov. V porovnaní s Obvodným oddelením PZ Ružinov, kde zaznamenali 852, Obvodným oddelením PZ Trnávkou 261, Obvodným oddelením PZ Podunajské Biskupice 291, je nápad trestnej činnosti

najnižší zo všetkých útvarov v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II.

Oproti rovnakému obdobiu roku 2016 má nápad trestnej činnosti klesajúcu tendenciu (-57 trestných činov za rovnaké obdobie roku 2016).

Zo zaznamenaných 150 trestných činov bolo 80 objasnených, čo predstavuje 53,33% objasnenosti, ktorá je najväčšia zo všetkých útvarov v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II.

Na ulici - tkz. „uličná trestná činnosť“ bolo v MČ BA Vrakuňa spáchaných 77 trestných činov, z ktorých bolo doposiaľ objasnených 42, čo predstavuje 54,55% objasnenosť.

-Koľko zásahov kukláčov urobí polícia na tomto mieste za mesiac? Koľko ľudí z Pentagonu predviedla a dala do väzby v tomto roku za prechovávanie, distribúciu a predaj drog?

Odpoveď (KR PZ BA): „Komplexnú činnosť na úseku predchádzania, zamedzovania a odhaľovania uvedenej trestnej činnosti vykonávajú rôzne zložky v rámci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré svoju činnosť vykonávajú denne, respektíve na základe operatívno-pátracej činnosti.

Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu vykonávaných úkonov a služobných zákrokov sa bližšie nemôžeme vyjadriť. O vzatí obvineného do väzby rozhoduje súd, preto s otázkou ohľadom väzby Vám odporúčam obrátiť sa na príslušný súd.“

-Koľko hlásení od občanov eviduje polícia za tento rok ohľadom "Pentagonu" kvôli rušeniu verejného poriadku, drog a podozrenia z trestnej činnosti?

KR PZ BA: „V Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sme od januára 2017 do včerajšieho dňa (16.8. 2017) zaznamenali 68 prípadov podozrenia z drogovej trestnej činnosti, pričom v 43 prípadoch bolo zistené, že zaistená látka nie je drogou, alebo jej množstvo nenapĺňalo znaky trestného činu; v 13 prípadoch došlo k vzneseniu obvinenia; a ostatné prípady sú v štádiu objasňovania, príslušné útvary začali vo veci trestné stíhanie a v súčasnosti čakajú na výsledky znaleckých skúmaní zaistených látok.

Po obdržaní výsledkov skúmania bude vo veciach následne rozhodnuté.

Z uvedeného zároveň vyplýva, že za 7 a pol mesiaca roku 2017 bolo v územnej pôsobnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa, vrátane objektu „Pentagon“ zistených 13 prípadov, u ktorých bolo zistené že sa jedná o trestný čin na úseku drog.

Hliadky Policajného zboru boli na základe prijatých oznámení za 7 mesiacov roku 2017 vyslané celkom 247 krát, čo pri 212 dňoch (7 mesiacov) predstavuje cca 1,1 preverenie denne, čo pri pobyte takého množstva neprispôsobivých obyvateľov na jednom mieste, nepredstavuje výnimočnú situáciu“.

Podľa § 2 ods. 1 písm. i/ zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore PZ spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a v prípade jeho porušenia robí opatrenia na jeho obnovenie.

Podľa zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. § 2 ods. 1 je obecná polícia poriadkový útvar, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Preto s prihliadnutím na uvedené skutočnosti zároveň úzko spolupracujeme aj s Mestskou políciou, Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa, ako aj s občianskymi združeniami.

(rl, zdroj-foto: sk.wikipedia.org)

Možno vás zaujme aj tento článok:

https://archetypal.cz/2015/johann-hari-the-likely-cause-of-addiction/?gclid=EAIaIQobChMIrcidy8nl1QIV7hDTCh2vaQ1NEAMYASAAEgJQavD_BwE

Súvisiaci článok:

https://www.bakurier.sk/aktualne-dianie/clanok-pri-pentagone-zriadia-docasnu-stanicu-mestskej-policie

sk.wikipedia.org o „Pentagone“ píše:

Pentagon je zaužívané pomenovanie obytného domu v Bratislave v mestskej časti Vrakuňa na Stavbárskej ulici 34 - 42, postaveného medzi rokmi 1970 - 1972. Tvorí ho 450 bytových jednotiek. Autormi projektového riešenia sú známi architekti – Ing. arch. Štefan Svetko a Štefan Ďurkovič. Spočiatku slúžil počas výstavby sídliska Medzi Jarkami ako ubytovňa pre stavbárov, podľa toho dostala názov aj ulica. Jedno a dvojgarsónky sa neskôr používali ako sociálne byty. Medializácia objektu prispela len k tomu, že v povedomí občanov sa stala táto budova a jeho okolie strašiakom.

Rovnaké pomenovanie nesie aj budova Ministerstva obrany USA, ktorá dostala názov podľa svojho typického päť uholníkového tvaru. V prípade bratislavskej stavby názov nevychádza z geometrického tvaru, ale počtu budov tvoriacich tento komplex, ktorých je dokopy päť. Celý dom je postavený v otvorenom poloblúku a vo vnútornej časti tak vzniklo átrium s parkom, oddelené od hlavnej cesty miernym svahom. V minulosti sa objekt stal neslávne známym ako útočisko kriminálnikov a drogových priekupníkov.

1 komentár
ODPOVEDAŤ johan | 22. 8. 2017, 15:55

Takže všetko je v poriadku. Polícia to má pod kontrolou.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter