Aktuálne dianie 26. apríl 2023

Ovzdušie najviac znečisťuje doprava, mesto deklaruje opatrenia


Najväčším znečisťovateľom ovzdušia v Bratislave je doprava. Pre TASR to uviedli zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Hlavné mesto deklaruje, že sa v súvislosti s dopravou a jej negatívnymi vplyvmi na ovzdušie zameriava najmä na opatrenia zvyšujúce podiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) na úkor individuálnej automobilovej dopravy.

Hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková pre TASR priblížila, že ide o zavádzanie parkovacej politiky, preferencie MHD na križovatkách, budovanie nových bus pruhov, modernizáciu električkových radiál či budovanie cyklochodníkov. "Zlepšenie dopravnej situácie v Bratislave si vyžaduje komplexný balík riešení," podotkla.
Hlavné mesto je od roku 2021 súčasťou zriadenej pracovnej skupiny na ochranu ovzdušia pre aglomeráciu Bratislava. "Členovia pracovnej skupiny v spolupráci s externými špecialistami pracujú na návrhu a efektívnejšej realizácii množstva krátkodobých a dlhodobých opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia v Bratislave," doplnila Schmucková.

Ide podľa nej hlavne o opatrenia týkajúce sa dopravy, zefektívnenia monitoringu kvality ovzdušia či tvorby a údržby zelene, a opatrenia na zníženie prašnosti v ovzduší. "Mnohé z opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa už realizujú," podotkla hovorkyňa. Ako príklad uviedla projekt 10.000 stromov, projektovú činnosť na výsadbu novej zelene či tvorbu nových vyhradených jazdných pruhov pre MHD, trolejbusových a električkových tratí či cyklotrás.

Ako tvrdí, rozbehnutých je aj viacero projektov v rámci ekologizácie MHD. "Jedným z nich je obnova vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB)," podotkla. Koncom minulého roka začal podľa nej mestský dopravca s testovaním prvého 12-metrového vodíkového autobusu.

"Vodíkový autobus predstavuje ekologické riešenie a prispieva k zníženiu množstva lokálnych emisií," doplnila Schmucková s tým, že štyri rovnaké vozidlá dorazia do depa DPB tento rok. Uvažuje sa podľa nej aj nad kúpou ďalších elektrobusov.

 SIŽP okrem dopravy eviduje aj viacero priemyselných podnikov, ktoré vypúšťajú znečisťujúce látky do ovzdušia v hlavnom meste. Magistrát považuje za hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia veľké a stredné priemyselné zdroje na výrobu tepla a elektrickej energie evidované v databáze NEIS (Národný emisný informačný systém).

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter