Aktuálne dianie 23. máj 2019

Napísali ste nám: Je rezidentské parkovanie liek na nedostatok parkovacích miest ?


(Napísali ste nám) - Odpoveď je : Nie! Nie je!

O zavedení rezidentského parkovania sa v Bratislave hovorí minimálne posledných 12 rokov ale žiadny z primátorov hlavného mesta Bratislavy,

toho súčasného nevynímajúc, sa nevenoval tejto problematike koncepčne, s patričnou odbornosťou , a so znalosťou reálneho stavu. To znamená, položiť si dve zásadné otázky:

Koľko motorových vozidiel je v Bratislave zaregistrovaných?

A koľko máme v Bratislave reálne legálnych parkovacích miest?

Na tieto dve otázky nepozná zatiaľ nikto odpoveď , pretože potrebné informácie zatiaľ,

aj podľa neurčitých vyjadrení súčasného vedenia mesta, nikto nezisťoval.

Jasná je zatiaľ iba výška poplatkov za rezidentské karty- 49€ (resp. 39eur) za prvé auto 150€ za druhé auto a 500€ za tretie auto.

Menej jasné už je, či obyvatelia Bratislavy nájdu pre svoje motorové vozidlo parkovacie miesto,

alebo či budú do rána tŕpnuť že im auto Mestská odťahová služba, ktorá je už mimochodom zriadená,

za asistencie mestskej polície či skôr parkovacej služby, do rána neodtiahne.

Treba totiž povedať že po zavedení rezidentského parkovania budú môcť motorové vozidlá parkovať len na miestach vyznačených na parkovanie.

Jediné s čím sa argumentu je že: „ niekde sa začať musí“ „ treba urobiť aspoň niečo“ a pod.

Súhlasím. Niekde sa začať musí. Ale prečo na to musia doplatiť a hlavne zaplatiť to obyvatelia Bratislavy?

Každému, aj neodborníkovi je jasné, že parkovacích miest je menej ako je motorových vozidiel takže poplatok za rezidentskú parkovaciu kartu je skôr ďalšia daň,

aj keď to pán primátor nerád počuje, alebo skôr výpalné vyberané mestom od občanov Bratislavy.

Neopodstatnené rovnako je spoplatňovať každé ďalšie auto v rodine alebo v byte vyššou sadzbou teda až do 500€ za rok.

V 99% totiž ďalšie autá v rodinách vlastnia dospelé deti rodičov, vlastníkov nehnuteľnosti, ktoré si nie vlastnou vinou,

nedokážu zarobiť dostatok finančných prostriedkov na vlastné bývanie a motorové vozidlo potrebujú na dochádzanie do zamestnania, za prácou.

Hlavne ak začínajú zmenu v skorých ranných hodinách t. j. od šiestej a skoršej hodine,

alebo pracujú do neskorých večerných resp. nočných hodín t. j. do dvadsiatej druhej hodiny a neskoršej hodiny.

Mestská hromadná doprava tieto hodiny totiž nepokrýva. Stačí si pozrieť grafikony jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy,

teda dopravného podniku Bratislava a grafikony prímestskej dopravy.

Možno je Bratislava jediná metropola v Európe kde nemáme spoplatnené parkovanie ale určite je Bratislava jediná metropola v Európe,

kde mestská hromadná doprava končí o 23 hodine a v útlme sú niektoré linky už od 22:30.

Rovnako by ma zaujímalo kde prišli predkladatelia materiálu k rezidentskému parkovaniu na to,

že hodinové parkovné by malo stáť od 0,50€,- do 2,50€ za hodinu. Ja si len dovolím pripomenúť,

že to nie sú žiadne „drobné“ ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale po prepočte na slovenské koruny to je suma 15,- Sk resp. 75,Sk za hodinu parkovania.

A som presvedčený, že aj platy Bratislavčanov aj ich životná úroveň ani zďaleka nedosahujú platy Viedenčanov alebo občanov Rakúska všeobecne.

Vysoké poplatky za hodinu parkovania spôsobia len to, že sa budú chcieť vodiči plateniu parkovného vyhnúť.

Možno by bolo lepšie vyberať poplatky za parkovné v nižšej sume, napr. takto:

Ak by 1 hodina parkovania stála 0,1€ = 10 centov = 3,0126 = 3 Sk

Pre dochádzajúcich za prácou alebo aj pre obyvateľov z iných MČ BA

9 hodín parkovania by stálo 9 * 0,1€ = 0,9€ = 27,1134 SK = 27 SK/den

Za 250 pracovných dní ( rok 2019 )

250 * 0,9 €= 250€ = 7531,5 SK = 7531 Sk / za 250 dní

ZA 365 dní

365 * 0,9€ = 328,50€ = 9896,391 SK ~ 9896 Sk za rok na jedno vozidlo

13 hodinové parkovanie by stálo 13*0,1€ = 1,3€ = 39,1638 = 39,-Sk/deň

Za rok

250*1,3= 325€ = 9790,95 Sk ~ 9791 Sk

365 *1,3 = 474,5€ = 14294,787 SK = 14300 Sk

Platili by všetci okrem obyvateľov Bratislavy, resp. by neplatili vo vlastnej mestskej časti, ale suma 0,1€ je v podstate pre každého prijateľná.

Ďalej som názoru, že parkovné by nemalo byť v takej výške, aby si ho niektoré vrstvy obyvateľov nemohli dovoliť zaplatiť.

Prečo by na rezidentských parkovacích miestach nemohli stáť povedzme od 08:00 hod do 15:00 vodiči z iných Bratislavských mestských častí bez poplatku?

Veď v opačnom prípade sa Bratislavčania stanú cudzincami vo vlastnom meste.

Vo VZN HMB o dočasnom státí či rezidentskom parkovaní ktoré predložil predošlí pán primátor,

a ktoré je v podstate základom aj pre to navrhované rezidentské parkovanie, nie je ani zmienka o tom kde budú stáť autá podnikateľov,

teda dodávky, malé nákladné vozidlá a pod. ktoré zaberajú značnú časť parkovacích miest na sídliskách.

Hlavné mesto Bratislava do súčasnosti nemá vykúpené ani pozemky pod záchytné parkoviská pri Bratislave resp. na okraji Bratislavy,

takže neviem na čo chce magistrát využiť 2 mil. eur ktoré má na ich budovanie v rozpočte naplánované.

A to nehovorím o procese verejného obstarávania na zhotoviteľa týchto stavieb.

Treba pripomenúť aj skutočnosť, na ktorú vo svojej knihe „ Plán Bratislava“ pán Vallo pravdepodobne zabudol, a to,

že samotné záchytné parkovisko pre autá prichádzajúce do Bratislavy ešte nič nerieši.

Treba tam dobudovať dopravu, najlepšie električku, ktorá by v krátkych intervaloch odvážala ľudí k ďalším dopravným uzlom.

A nič z vyššie spomenutého nie je ani len v plánoch nie to ešte vo fáze prípravy alebo realizácie.

V neposlednom rade sa pýtam, kam sa v tomto procese stratil samotný občan ktorého sa prijatie rozhodnutia budú bezprostredne dotýkať?

Prečo sa neuskutočnia verejne zhromaždenia s občanmi k tejto problematike.

Vari preto že súčasné vedenie mesta pri nástupe do funkcie povedalo že chce mať do polroka , teda do júna 2019,

jasno v parkovacej politike mesta? Prečo si nikto nechce alebo nemá záujem vypočuť argumenty obyvateľov mesta?

Teda tých ktorí súčasné vedenie mesta a mestských častí zvolili.

V MČ Bratislava Karlova Ves je od decembra 2016 pilotný projekt rezidentského parkovania

v zóne Silvánska a od septembra 2017 pilotný projekt rezidentského parkovania v zóne Hlaváčikova - Veternicova.

Ale ani po zavedení rezidentského parkovania v týchto zónach sa nič zásadné pre obyvateľov nezmenilo.

Parkovacích miest jednoducho niet a cca od šestnástej hodiny už voľné parkovacie miesto na legálnych parkoviskách jednoducho nenájdeme.

A je nutné dodať že motorových vozidiel s evidenčným číslom vozidla iných okresov parkuje v Karlovej Vsi zanedbateľné množstvo.

Tu nedostatok parkovacích miest nespôsobili mimo bratislavskí vodiči ale naši komunálni politici.

Ľuboš HUTTA

Ilustr. foto: Archív Br. kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ A | 7. 6. 2019, 17:07

Koho po 10 rokoch od zavedenia eura ešte zaujíma prepočet na slovenské koruny??? Tie prepočty sú len očný klam. Neverím, že by autor článku robil takýto prepočet, keby slovenská koruna bola hodnotnejšia ako euro.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter