Aktuálne dianie 20. február 2023

Najvyššia vzdelanostná úroveň je v Bratislavskom kraji


Najvyššia vzdelanostná úroveň je v Bratislavskom kraji. Jej hodnota bola v roku 2021 77, čo je o sedem percentuálnych bodov viac oproti celoslovenskému priemeru. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder na základe štúdie Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR.

"Všetky ostatné kraje SR dosiahli v roku 2021 vzdelanostnú úroveň nižšiu, nanajvýš rovnú priemeru SR. To len potvrdzuje postavenie Bratislavy ako hlavného mesta a ekonomického a vzdelanostného centra republiky," priblížila.
 V Bratislavskom kraji má tiež trvalo bývajúce a pracujúce obyvateľstvo vyššiu vzdelanostnú úroveň ako prichádzajúci a odchádzajúci z kraja. V ostatných krajoch je vzdelanostná úroveň trvalo bývajúceho obyvateľstva nižšia ako u migrujúceho obyvateľstva.
 Najvyššia vzdelanostná úroveň spomedzi okresov je v okresoch Bratislava I až V (80). "Nasledujú košické okresy, kde dosiahla vzdelanostná úroveň hodnotu nižšiu o päť percentuálnych bodov. Medzi okresy s vyššou vzdelanostnou úrovňou patria aj Senec (74), Banská Bystrica (74), Zvolen (73) a Pezinok (73)," dodala hovorkyňa.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter