Aktuálne dianie 24. júl 2023

Miliónová dotácia pomôže obnoviť plaváreň na ZŠ Pankúchova


Viac ako milión eur získala Petržalka na sanáciu stavebných porúch a obnovu plavárne Základnej školy Pankúchova 4. Komplexná obnova plavárne zahŕňa aj prispôsobenie vstupu do bazéna pre zdravotne znevýhodnených plavcov.

 O začiatku prác bude samospráva informovať v najbližších mesiacoch. Externé zdroje vo výške 1,2 milióna eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pomôžu vybudovať v areáli ZŠ Pankúchova aj multifunkčnú športovú halu.

 Financie musí vyčerpať do konca roku 2024. Aktuálne už mestská časť úspešne zrealizovala verejné obstarávania na základovú dosku a samotnú stavbu.

 (bak, Mária Halašková MČ Petržalka)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter