Aktuálne dianie 30. september 2022

METROPOLA vs. SATELIT


Tisíce ľudí by sa zo satelitov nemuseli presúvať každé ráno do Bratislavy. Riešenie je pomerne jednoduché, ale nie okamžité

Rýchlo sa rozvíjajúce obce v okolí Bratislavy už svojimi počtami obyvateľov predbehli viaceré slovenské mestá a doťahujú sa aj na mnohé mestské časti hlavného mesta. Prevažne mladé rodiny, ktoré hľadajú dostupnejšie bývanie alebo práve naopak, skupina ľudí, ktorí už nepotrebujú riešiť  dennú školskú dochádzku svojich detí a hľadajú väčší kľud, sa masívne presúva do prímestských satelitov.

Výsledkom toho je zákonitá disproporcia občianskej vybavenosti a požiadaviek na kvalitu života. Takmer v každej lokalite, ktorá počíta medziročné prírastky obyvateľov v stovkách až tisícoch, je tak enormný tlak na školské kapacity, športovú infraštruktúru, zdravotnú starostlivosť a pod.

A to všetko sa síce odohráva za hranicami hlavného mesta, ale na život samotných Bratislavčanov to má vplyv väčší ako si myslíme. O vzťahu Bratislavy a vidieka sme sa porozprávali so starostkou Chorvátskeho Grobu - jedného z najväčších satelitov v okolí hlavného mesta - JUDr. Vladimírou Vydrovou.

Ako teda vnímate vzťah mesto vs. satelit? Bez spolupráce to asi nepôjde...

Upresnila by som, že ide o takpovediac „partnerský trojuholník“, kam musíme v každom prípade pribrať aj župu. Aj mesto, aj župa majú svoje rozdielne kompetencie, ktoré majú dopad na kvalitné fungovanie tohto spojenia.  O potrebe spolupráce snáď nikto nepochybuje, ale skôr by som upriamila pozornosť na jeden z kľúčových faktorov, ktorý prierezovo ovplyvňuje celé fungovanie každej samosprávy. A síce, jedná sa o výber podielových daní, na ktorých je kvalita života v obci priamo úmerne závislá.

Máte na mysli neustály boj vidieka s prisťahovalcami, aby si prehlásili trvalý pobyt?

Nerada používam slovo boj, ale áno, v tejto „bitke“ ťahajú takmer všetky obce v okolí Bratislavy za kratší koniec. Zoberme si iba náš Chorvátsky Grob. Oficiálne je tu prihlásených okolo 7-tisíc ľudí, no ďalších cca 4-tisíc ľudí tu síce žije, využíva všetko, čo obec ponúka, požaduje budovanie infraštruktúry, nové školy, plaváreň a pod., ale strategicky si necháva trvalý pobyt v hlavnom meste, kde chcú tiež čerpať tamojšie výhody. To sú stovky tisíc eur, ktoré chýbajú najmä na rozvojové aktivity a určitým spôsobom je to nefér voči tým, ktorí si trvalý pobyt prehlásili. Pretože ak sa bavíme o tretine obyvateľov Grobu, že neprispievajú na chod obce, tak to sa musí niekde prejaviť.

Má tento dlhoročný hendikep dopad aj na život ľudí v meste?

Ono sa to nezdá, ale samozrejme, že má. Uvedomme si prosím všetci, čo žijeme v tomto regióne nasledovné súvislosti. Ak príde do satelitu viac peňazí za ľudí, ktorí tam bývajú, obec dokáže rýchlejšie dobudovať infraštruktúru ako sú školy, škôlky, športoviská, senior centrá, cyklotrasy a pod. Čiže, ak nám vzrastie kvalita života a všetko podstatné sa odohrá tu, nebude potrebné tak často cestovať do mesta. Nebudeme musieť voziť deti do bratislavských škôl a škôlok, čím nezaplníme ráno cesty. Taktiež ostane viac miest v mestských školských zariadeniach pre Bratislavčanov. Ak tu bude viac športovísk a športových klubov, deti a mládež nájdu realizáciu tu a opäť bez potreby presunov. Ruka v ruke s vyššou kvalitou a rozvojom infraštruktúry ide aj vznik nových pracovných miest, čo pre ďalšiu skupinu ľudí bude znamenať menej cestovania. A ak si to celé premietneme na všetky vstupy do mesta, tak sú to tisíce áut, ktoré denne nezaplnia ulice hlavného mesta.

Ste starostkou naozaj veľkej obce, očakávania boli a sú veľké. Kam ste sa ako obec posunuli za štyri roky? Myslíte, že ste naplnili svoje predsavzatia?

Či sme sa posunuli dostatočne a správnym smerom, nech zhodnotí občan. Pre neho tie veci robíme a robiť budeme. Viete ako to chodí, tí spokojní sa vyjadria zriedkavo, tí nespokojní vždy. Za seba môžem povedať s rukou na srdci, že všetko, čo sme urobili, dokončili alebo ešte iba začíname, je v záujme zvyšovania kvality života v našej obci. Nie všetko sa podarilo, no tu si treba uvedomiť, že nad všetkým je nejaký právny rámec fungovania štátu a samosprávy, ktorý sme nemohli ani nechceli prekročiť.

Spomeniem aspoň zopár kľúčových vecí, pod ktoré sa vieme podpísať. V ZŠ s MŠ na Školskej sme postavili prístavbu s 3 novými učebňami, v budove školy došlo ku kompletnej oprave sociálnych zariadení na 1. poschodí, zateplili sme objekt MŠ Školská a staviame aj novú športovú halu. Zrekonštruovali sme kotolňu v celom objekte MŠ výmenou tepelného zdroja a  radiátorov, postavili sme multifunkčné školiace centrum na realizovanie voľno-časových aktivít. V druhej obecnej škole na Javorovej aleji sme postavili 8 kmeňových tried, 4 učebne, prístavba je bezbariérová, má zelené opatrenia vo forme dažďových záhrad, solárneho systému a vegetačných striech na jedálni. Dostali sme pod kontrolu verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, taktiež sme otvorili novú pobočku Slovenskej pošty na Čiernej vode. Z pripravovaných projektov máme podanú žiadosť s projektom na novú MŠ pre 110 detí, čakáme na odsúhlasenie financií pre denný stacionár pre seniorov.

Naozaj nie je toho málo, som hrdá na to a obzvlášť na mojich kolegov, bez ktorých by sme to spoločne nedali. Neprajníkom a kritikom by som sa chcela tiež poďakovať, pretože aj to nás posunulo ďalej.

(pk, foto chorvatskygrob.sk)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter