Aktuálne dianie 5. júl 2021

Mesto spúšťa zber olejov z domácností, s projektom začína v Petržalke


Mesto Bratislava spúšťa zber jedlých olejov z domácností. S projektom pilotne začína na prvých uzavretých kontajnerových stojiskách v mestskej časti Petržalka. V týchto dňoch distribuuje mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) do stojísk 100 oranžových 120-litrových nádob. Tie sú upravené na zber oleja. Magistrát plánuje rozmiestniť oranžové zberné nádoby po celej Bratislave do roku 2023.

"Odvoz vyzbieraného oleja bude počas pilotného projektu realizovaný raz do mesiaca. Služba bude pre obyvateľov zdarma a po vyhodnotení pilotného projektu a optimalizácii budú do projektu zaradené ďalšie mestské časti," spresnila samospráva na sociálnej sieti. Po vyzbieraní budú jedlé oleje a tuky z oranžových nádob ekologicky spracované a využité ako zložka pri výrobe biopalív.

Zberom kuchynského oleja sa podľa mesta pomôže zamedziť znečisteniu zdrojov pitnej vody, povrchových a podzemných vôd. "Pri vylievaní oleja, napríklad do kuchynského drezu, sa v potrubnej sieti vytvárajú nánosy na stenách potrubia, na ktoré sa pridávajú ďalšie zvyšky jedál, ktoré sa takto stávajú ľahko dostupnou potravou pre hlodavce," poznamenal magistrát. Použitý jedlý olej, ako tvrdí, spôsobuje upchatie odtokových potrubí v domácnostiach a znemožňuje správny chod kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd.

Oranžové zberné nádoby na oleje a tuky z domácností

Do oranžových zberných nádob môže verejnosť hádzať použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál. "Na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov a živočíšnych tukov (maslo, masť, výpek),"  uviedlo mesto. Oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt (zvyškov jedál), preto je vhodné ich precediť cez sitko, zliať do dobre uzatvárateľnej plastovej fľaše a umiestniť do zberných nádob. Sem môžu v plastových fľašiach ísť precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla. "Napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania," spresnil magistrát.

Do oranžových nádob nesmú ísť mazivá, motorové a hydraulické oleje. Ani oleje v sklenených fľašiach, prázdne obaly od olejov a tukov či iné komunálne odpady.

TASR, foto: Fotolia

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter