Aktuálne dianie 18. september 2020

Mesto našlo státisíce eur na lavičky


Už v priebehu nadchádzajúcich týždňov vedenie hlavného mesta vyhlási verejnú obchodnú súťaž na dodanie nového exteriérového mobiliáru, ktorým sa inšpirovalo v Prahe. Hodnota zákazky sa má pohybovať v státisícoch eur.

V súčasnosti prebieha sumarizácia podkladov na jej vyhlásenie. V praxi to znamená, že mesto doplní oddychové zóny v uliciach o tisíc nových lavičiek, o nové smetné koše a o cyklostojany. Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by nešlo o investíciu, ktorej odhad sa pohybuje v státisícoch eur a navyše bude realizovaná v časoch, kedy zo strany vedenia mesta pravidelne počúvame o zásadných výpadkoch príjmov v mestskej kase.

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil koncept rámcovej zmluvy na dodanie prvkov spomínaného mestského mobiliáru. „Stále platí, že najlepšia vakcína je disciplína a dodržiavanie pravidiel - či už ide o verejné priestranstvo alebo pohyb v uzavretých priestoroch, kde je riziko nákazy výrazne vyššie. Mobiliár sa navyše nekupuje na obdobie roka či dvoch, ale na výrazne dlhšie, presahujúce kritické obdobie pandémie,“ reagovalo na naše otázky vedenie mesta prostredníctvom hovorkyne, pričom sa dozvedáme aj to, že do projektu by sa postupne mali zapojiť tiež jednotlivé mestské časti. Bez ohľadu na to, či budú mať vo svojich lokalitách iné investičné priority: „Chceme do bratislavských ulíc dostať viac pohodlných miest na sedenie čo najskôr,“ doplnila hovorkyňa Katarína Rajčanová.

Za dizajn lavičky sme "ušetrili" 90-tisíc eur
Na tomto projekte je zaujímavá aj jeho druhá rovina. Tá, ktorá sa týka finančnej stránky veci. Vedenie mesta totiž nechce naše ulice zaplaviť „obyčajnými“ lavičkami na sedenie, ale v prvom rade chce dbať na ich dizajn. Cieľom je preto inštalácia lavičiek, ktoré budú svojím vzhľadom pripomínať funkcionalistické obdobie Československa. Na takúto Československú lavičku nebude vedenie magistrátu vyhlasovať vlastnú architektonickú súťaž, pretože sa rovno obrátilo na susedné Česko, kde už nový mobiliár v uliciach inštalovaný je. „Licenciu na dizajn lavičky dostala Bratislava zadarmo. Mesto takto ušetrí čas – mesiace až roky - a tiež náklady, ktoré predstavujú asi 90-tisíc eur. Veríme, že mobiliár z Prahy je očakávanou hodnotou za peniaze z pohľadu nakladania s verejnými prostriedkami,“ pokračuje stanovisko hovorkyne magistrátu.

Lavičky za takmer pol milióna eur
„Mesto zatiaľ nemá vysúťaženú cenu za lavičky. Dodávateľa lavičiek obstará Bratislava. Cena bratislavskej lavičky ešte nie je stanovená, nakoľko vzíde z verejnej súťaže. Odhadovaná cena lavičky, podľa ceny vysúťaženej hlavným mestom Praha, je popri cenách porovnateľných lavičiek určite výhodná. Katalógové lavičky, ktoré spĺňajú nároky na materiálovú trvácnosť, krásny design a nízku údržbu, sa pohybujú v cenách 400 - 1000 eur,“ znela odpoveď magistrátu na našu otázku týkajúcu sa odhadovaných súm za každú jednu novú lavičku pre Bratislavčanov, ktorých má spolu pribudnúť tisíc kusov.

Keďže z verejne dostupných zdrojov sú známe približné čiastky, za ktoré boli československé lavičky vysúťažené v Prahe, tak možno predpokladať, že ich účet pre Bratislavčanov nebude výrazne odlišný. Pôjde predsa o ten istý model a rovnaký výrobný proces. Dúfajme len, že naše bratislavské lavičky nebudú ešte drahšie.

Pražskí daňoví poplatníci si totiž za jednu lavičku s operadlom zaplatili cca 570 eur, za lavičku bez operadla cca 500 eur, za jeden veľkokapacitný kôš cca 670 eur, za závesný kôš cca 540 eur a za každý jeden cyklostojan 170 eur.

Ak by sme teda, čisto teoreticky, rátali len s nákupom jedného typu lavičky a vynásobili ho počtom kusov tisíc, tak pri tom najlacnejšom modely bez operadla, ktorý Pražanov stál cca 500 eur, si za nové dizajnové sedenie v uliciach zaplatíme 500-tisíc eur! A to by nebolo málo ani v časoch mimo koronových, kedy mesto a mestské časti nemusia látať finančnú dieru v rozpočte.


Zapoja sa aj mestské časti

„Očakávame, že cena novej bratislavskej lavičky nebude prevyšovať porovnateľné katalógové produkty. Už dlhšie sa pozeráme nielen na obstarávacie náklady produktov, ale aj na náklady údržby, resp. predčasného nahradenia, ak dôjde k rýchlemu predčasnému zostarnutiu daného kusu mobiliára. Pri obstarávaní lavičiek a iných prvkov mobiliáru nám záleží nielen na nákladoch počas životného cyklu jednotlivých prvkov, no tiež berieme v úvahu estetickosť, dizajn a vhodnosť umiestnenia do bratislavského mestského prostredia,“ doplnila pre Bratislavský kuriér hovorkyňa mesta.

Osádzanie mobiliáru má mesto naplánované minimálne v dvoch etapách. V rámci prvej plánuje investíciu za 65-tisíc eur, do ktorej sa má vtesnať 18 lavičiek bez operadla, 50 lavičiek s operadlom, 36 smetných košov a 44 cyklostojanov, čo je v skutku veľmi detailne vyšpecifikovaná predstava, keď vezmeme do úvahy fakt, že mesto budúcu cenu jedného kusu mobiliáru ešte vždy nepozná. Keď pritom tento naplánový počet prvotných kusov mobiliáru vynásobíme čiastkami, ktoré zaň zaplatilo vedenie Prahy, dostaneme sa na čiastku presahujúcu 60-tisíc eur...

Následne má byť v druhej vlne osádzania mobiliár rozšírený o výrazne väčší počet prvkov, čo sa už nezaobíde bez účasti ostatných mestských častí. „Chceme, aby v každej mestskej časti bol dôstojný verejný priestor, ktorý tvorí kvalitný mestský mobiliár. Ako uvádzame vyššie, magistrát a MIB pripravujú verejnú súťaž na rámcovú zmluvu na dodanie prvkov mestského mobiliáru, ktorej súčasťou budú aj mestské časti. Na pozemkoch Bratislavy si mobiliár hradí mesto, na zverených pozemkoch mesta si mobiliár hradia mestské časti,“ uzatvára magistrát Bratislavy, ktorý pri projekte neráta so žiadnou dotáciou. Nákup mobiliáru bude financovaný z rozpočtu mesta.

Všetci chceme krajšie mesto. Československé lavičky svojou troškou k tomu dokážu prispieť, ale na stole ostáva nezodpovedaná otázka, či sa v meste nenájdu naliehavejšie projekty, ktoré sa museli pre krízu odložiť, než nákup nových lavičiek, na ktorých nedostatok sa obyvatelia nesťažujú a rok - dva by bez nich ešte vydržali.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter