Aktuálne dianie 3. jún 2019

Komisia odporučila na vypočutie piatich kandidátov na post šéfa DPB


Komisia odporučila piatich najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) na verejné a neverejné vypočutie.

Medzi kandidátmi sú Stanislav Brečka, Igor Lovacký, Vladimír Rafaj, Martin Rybanský a Ivan Sokáč.

Hlavné mesto zverejnilo ich životopisy na webe mesta.

Verejnosť má možnosť si ich preštudovať, vyjadriť sa k nim a upozorniť na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov.

Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva DPB bolo celkovo doručených 24 kompletných prihlášok.

Z nich na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala desať uchádzačov na pohovor s personalistami.

"V uplynulých dňoch dokončili personálni poradcovia intenzívne rozhovory s desiatimi uchádzačmi na predsedu predstavenstva DPB v užšom kole.

Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov," informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Následne komisia zostavila rebríček piatich najvhodnejších kandidátov.

Brečka momentálne pôsobí ako ekonomický poradca v spoločnosti Výskumný ústav dopravný,

Lovacký ako svoje posledné pracovné skúsenosti v životopise uvádza poradca v oblasti dopravy a civilného letectva,

Rafaj je členom dozornej rady DPB a od apríla je poverený vykonávať funkciu generálneho riaditeľ DPB do ukončenia výberového konania,

Rybanský je v súčasnosti riaditeľom divízie autobusy v DPB a Sokáč je manažér stratégie a inovácie v Railtrans International.

Magistrát vyzýva verejnosť, aby sa oboznámila so životopismi týchto uchádzačov

a poskytla mestu spätnú väzbu na vyberovekonania@bratislava.sk.

V pondelok 10. júna bude od 09.00 h neverejné vypočutie kandidátov pred výberovou komisiou,

kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity.

Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti,

ako aj pochybnosti vyplývajúce zo zistení kontroly integrity.

V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity,

dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.

Od 13.00 h sa uskutoční v Primaciálnom paláci v Justiho sieni verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou.

Každý uchádzač bude mať 45-minútový priestor členený na 15-minútové úseky,

počas ktorých odprezentuje svoj rozvojový plán a odpovie na otázky verejnosti a komisie.

"Následne bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu.

Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť.

Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu," priblížil Bubla. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia.

V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať.

Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

V najbližších dňoch výberové komisie vyberú uchádzačov pozvaných na výberové konania na šéfov ďalších mestských podnikov a organizácií,

ktorých mená a životopisy magistrát zverejní.

Cieľom je podľa samosprávy vybrať do manažmentu mestských podnikov

a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

(TASR)
Foto: Br.kuriér/Archív
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter