Aktuálne dianie 24. apríl 2023

Karáčoniho palác zrekonštruujú, obnovia kultúrnu pamiatku a zriadia v ňom MŠ


Karáčoniho palác v Bratislave v nasledujúcich mesiacoch obnovia. Projekt rekonštrukcie sa delí na dve časti, a to na obnovu národnej kultúrnej pamiatky a zriadenie materskej školy (MŠ). Pre TASR to potvrdili z Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý spolu s Kanceláriou prezidenta SR spravuje tento majetok štátu.

Vláda SR na svojom zasadaní 15. marca schválila financovanie obnovy tejto kultúrnej pamiatky z plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu dva. "V rámci realizácie tejto časti projektu bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi správcami a aktuálne sa finalizuje návrh prípravy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti, teda spracovanie špecifikácií rozsahu obnovy," poznamenali z ÚV SR.

Druhou časťou obnovy je zriadenie MŠ ktorú bude realizovať ÚV SR. Za týmto účelom vláda SR ešte 13. júla 2022 schválila financovanie tejto časti projektu z plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu šesť. "K tejto časti projektu je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preukázala možnosť zriadenia MŠ a jej riešenia, ku ktorému dal Krajsky pamiatkový úrad súhlas," priblížili z ÚV SR. V priestoroch Karáčoniho paláca má vzniknúť šesť tried s maximálnym počtom 132 detí. ÚV SR predpokladá spustenie prevádzky MŠ na školský rok 2025/2026.

Predpokladaný termín verejného obstarávania na zhotoviteľa diela, pozostávajúceho z projektových prác a realizácie rekonštrukcie na obe časti projektu, je leto 2023 tak, aby práce na rekonštrukcii mohli začať najneskôr začiatkom roku 2024. Odhadované výdavky na obnovu kultúrnej pamiatky sú viac ako 7,8 milióna eur a na zriadenie materskej školy 3,9 milióna eur.

TASR, foto: wikipedia

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter