Aktuálne dianie 23. január 2020

Iniciatíva tvrdí, že v Malých Karpatoch dochádza k nešetrnej ťažbe dreva


Iniciatíva Naše Karpaty tvrdí, že verejnosť sa v posledných týždňoch sťažuje na necitlivú ťažbu dreva v lesoch v okolí Bratislavy.

Na fotkách a videách uvádza príklady z okolia Marianky, Dračieho hrádku či priamo z Cesty Hrdinov SNP. Vidno na nich zničené turistické chodníky a cyklotrasy dekorované desiatkami vyrúbaných stromov vrátane tých s turistickými značkami.

Ako uvádza iniciatíva, holiny po ťažbe, hlboké koľaje, nepriechodné cesty či obité stromy od necitlivého približovania a ťažby dreva sa verejnosti logicky nepáči a žiada zmenu. V samotných lesoch to podľa nich vyzerá opačne, ako deklarujú predstavitelia vlády, že chcú v lesoch podporovať rekreáciu.

„Natíska sa preto otázka, čo vedie štátny podnik LESY SR k takejto necitlivej ťažbe a či nie je snaha len rýchlo vyťažiť čo najviac stromov ešte pred parlamentnými voľbami.

Mestský poslanec a člen iniciatívy Jakub Mrva: „Malé Karpaty sú mimoriadne intenzívne využívané na rekreáciu a šport v prírode.

Mnoho ľudí sem chodí na turistiku, cykloturistiku, zabehať si po práci alebo si len oddýchnuť v prírode. Na tieto lesy by sme sa mali pozerať inak ako len na kubíky dreva. Ľudia citlivo vnímajú takúto nešetrnú ťažbu dreva, nahlasujú ju a chcú vidieť úplne iný prístup k lesom v Malých Karpatoch.“

Iniciatíva ďalej pripomína, že dlhodobo žiada, aby sa ťažba v obľúbených rekreačných lesoch znížila a aby sa realizovala šetrne. Citlivo k prírode a citlivo k rekreačnej infraštruktúre.

Aby sa neťažilo v podmočenom teréne, aby drevo neťahalo po frekventovaných turistických chodníkoch a cyklotrasách, aby sa neničilo turistické značenie a aby sa ťažba realizovala účelovým výberom a nie clonnými rubmi, ktoré pripomínajú holorub.

„Bohužiaľ legislatíva a hospodárske plánovanie štátnych lesov túto skutočnosť ignoruje a aj v rekreačne významných lesoch sa až na drobné výnimky hospodári rovnako ako v lesoch hospodárskych. Rekreácia a šport v prírode sa pritom s ťažbou dreva paradoxne nevylučuje, ak je vykonávaná s mierou a šetrnými metódami.

V prílohe zasielame aj fotografie z decembra 2019 a januára 2020 priamo z dotknutých lokalít,“ dodala iniciatíva Naše Karpaty.

Pre Bratislavský kuriér, LESY SR v reakcii uviedli, že riadna starostlivosť o les zahŕňa aj nevyhnutné zásahy, stačí si spomenúť na tragédiu v Nitre práve v oblasti určenej na rekreáciu.

„V spomínanej lokalite sme realizovali vopred naplánovanú ťažbu, pričom sa odstraňovali aj stromy, ktoré boli poškodené a predstavovali vážne nebezpečenstvo pre ľudí.

Každá ťažba sa realizuje na základe schváleného plánu (PSOL – plán starostlivosti o les) a je pod kontrolou štátnej správy (okresný úrad),“ uviedly Lesy SR.

Ako ďalej pripomínajú, na prevoz dreva sa používa ťažká technika, ktorá môže zanechať na lesných cestách poškodenia (napr. ryhy, resp. tzv. koľaje). Lesné komunikácie sú však podľa podniku bezodkladne po ukončení prác opravené do pôvodného stavu (je to zmluvná povinnosť našich externých dodávateľov).

„Lesy SR rokujú s magistrátom Bratislavy o obmedzení ťažby a posilňovaní rekreačných funkcií bratislavských lesov. Zatiaľ si však Magistrát stále nevybral alternatívu hospodárenia“. Stanovisko Lesy SR zaslal vedúci odboru komunikácie Pavel Machava.

(rl)

Foto: Naše Karpaty

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter