Aktuálne dianie 15. júl 2019

HaZZ: Hasiči odvolali čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v Bratislave


Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v Bratislave opäť znížilo.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy preto koncom minulého týždňa odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva

a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta.

Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk, ale aj prostredníctvom stránok bratislavských mestských častí.

Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislavskom kraji od 2. júla

a bol vyhlásený pre dlhotrvajúce horúce počasie zvyšujúce nebezpečenstvo vzniku požiarov.

V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť,

odhadzovať horiace či tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov alebo spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch,

pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a v ich ochrannom pásme.

V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe uložená pokuta do 16.596 eur,

fyzickej osobe do 331 eur. Pokuty vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Pre okres Malacky platí čas zvýšeného nebezpečenstva nepretržite od 12. júna, pre okresy Pezinok a Senec od 3. júla.

(TASR)
foto: tasr
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter