Aktuálne dianie 16. február 2020

GRAFITI: Mesto vynaloží ročne na odstraňovanie nelegálnych kresieb desaťtisíce eur


(Bratislavský kuriér, rl) - S nešvárom, ktorý sprevádza život hlavného mesta už dlhé roky v podobe nelegálnych kresieb - grafity, si hlavné mesto zatiaľ nedokáže účinnejšie poradiť.

Mnohé budovy sú poznačené vyčíňaním sprejerov, ktorých „výtvory“ neprispievajú ku kultúrnemu prostrediu mestského života.  

Grafity sú po celom meste, ale vypuklé je to aj v širšom centre, napríklad aj na rohu ulíc Špitálska – Mariánska, alebo na Mickiewiczovej, na a v okolí Krížnej atď.

V mnohých prípadoch sa sprejeri  realizujú na fasádach objektov, ktoré akoby nemali správcu.

Bratislavský magistrát sme sa nedávno pýtali, koľko peňazí uvoľnilo mesto v roku 2019 pre žiadateľov o opravu fasád po sprejeroch?  Koľko vlastníkov sa o túto možnosť prihlásilo a v akom celkovom objeme?

Ďalej sme sa pýtali, ako to bude v tomto roku? 

Má mesto na prevenciu voči nelegálnemu sprejerstvu nejaký systém? A koľko chce alokovať financií na jeho sanáciu pre rôzne subjekty? Nie je táto suma nízka...?

Magistrát uviedol, že v roku 2019 bolo v rozpočte mesta vyčlenených 150 000 eur na príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov

a antigrafitový náter,  ktoré boli rozdelené medzi 53 žiadateľov.

„Podobne plánujeme vyčleniť finančné prostriedky na odstraňovanie grafitov aj v tomto roku,“ konštatoval magistrát.

Ako nás ďalej hlavné mesto informovalo, v minulom roku zabezpečovalo prostredníctvom zmluvných dodávateľ odstraňovanie grafitov aj z inžinierskych objektov v majetku 

a správe hlavného mesta. „Z toho 72-tisíc eur bolo vyčlenených na odstraňovanie grafity na hlavných mostných objektoch Mosta Apollo, 

Starého mosta a Mosta SNP vrátane fotodokumentácie. 

Ďalších 24-tisíc eur bolo vyčlenených na odstraňovanie grafity na  ostatných inžinierskych objektoch (podchody, mosty, lávky), a ďalších 48-tisíc eur na

odstraňovanie grafity na oporných, zárubných múroch a ostatných nehnuteľnostiach v majetku a správe mesta (kultúrne pamiatky a pod. podľa požiadaviek vedenia)“. 

Rovnako tak mesto plánuje vyčleniť peniaze na odstraňovanie grafitov z inžinierskych  objektov aj v tomto roku.

V roku 2016 médiá informovali, že Bratislavský magistrát ukázal nový prístroj za 7000 eur, ktorý kúpil ešte koncom minulého roka a ktorý má hlavnému mestu pomôcť odstraňovať grafity.

Za hodinu dokáže prístroj zničiť jeden až štyri štvorcové metre farby a mesto ho chce využiť nielen na čistenie desiatok svojich budov, ale plánuje ho i požičiavať súkromníkom.

Mesto napríklad v roku 2016 vyčlenilo súkromným vlastníkom nehnuteľností príspevok na odstraňovanie grafity 90.000 eur a jeden vlastník mohol získať maximálne 3000 eur.

Súvisiaci článok je tu a tu.

(rl)

Foto: Br. kuriér

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter