Aktuálne dianie 11. november 2017

Charitatívny kalendár Staré zlaté časy pokrstil Štefan Skrúcaný zlatými vlasmi!


Ilustrovaný rozprávkový kalendár, princ z rozprávky a pomoc seniorom. Tak vyzeral slávnostný charitatívny večer občianskeho združenia NÁRUČ Senior & Junior.

Krstným otcom kalendára sa stal Štefan Skrúcaný ako hlavný predstaviteľ filmovej rozprávky Plavčík a Vratko.

Krásny charitatívny kalendár „Staré zlaté časy – detských kníh“ na rok 2018 pokrstil zlatými vratkovými vlasmi.

Kalendár vydáva občianske združenie už 5. rok a jeho výťažok ide na tanečnú terapiu pre 100 odkázaných seniorov v Centrách sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke a v Solčanoch pri Topoľčanoch.

Hlavnými motívmi kalendára sú ilustrácie Štefana Cpina zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok.

Na charitatívny účel ich poskytol jeho syn Peter Cpin v spolupráci s Idou Želinskou z „TOTO je galéria!“.

„Sú to krásne obrázky, ktoré sprevádzali naše detstvo a je dôležité, aby sme tradíciu čítania rozprávok pripomínali slovenským rodinám“, zdôraznil krstný otec Štefan Skrúcaný.

Hoci sa kalendár bežne nepredáva, dostane sa až k trom tisíckam ľudí.

Kalendáre si totiž objednali spoločnosti a firmy, ktoré majú na jeho stránkach logo.

Polovica získaných prostriedkov ide na tlač kalendára a polovica na tanečnú terapiu, ktorá bude seniorom spestrovať monotónne dni jesene a zimy, keď nemôžu chodiť do záhrady.

„Keďže ide na 90 percent o seniorov s demenciou a Azheimerom, terapiu musí vykonávať špeciálne vzdelaný a praxou overený terapeut.

Pretože tieto hodiny nie sú o nácviku tančekov, ale o adresnom rozvíjaní telesného pohybu s duchovným prežívaním a uvedomovaním si seba samého.

O prebúdzaní aktivity a pozitívnej nálady,“ povedala prezidentka občianskeho združenia Anna Ghannamová

Do financovania kalendára sa zapojilo 12 subjektov a niektoré dokonca opakovane, medzi nimi i 1. Stavebná sporiteľňa, cestovná kancelária Hydrotour, AMS –com, Neudoerfler, spoločnosť KON-RAD, či Euronics TPD.

Na krste sa vydražili aj posledné a o to cennejšie originálne ilustrácie Štefana Cpina zo Striebornej a Zlatej knihy rozprávok.

Výťažok z dražby pôjde na ďalší projekt, ktorý súvisí s kalendárom a tvorbou Štefana Cpina.

Projekt s názvom „Čítam starkým rozprávku“.

V rámci projektu počas celého roka, teda počas platnosti kalendára, bude občianske združenie realizovať raz mesačne čitateľské stretnutia, na ktorých budú deti z blízkych základných škôl spolu s matkami a deťmi z útulkov čítať rozprávky seniorom v sociálnych zariadeniach.

„Pôjde vlastne o vzájomnú svojpomoc. Deťom dáme užitočný dôvod začať čítať knihy a pre seniorov bude čítanie rozprávok aj užitočnou reminiscenčnou terapiou, pri ktorej si pospomínajú na svoje rodičovské časy. Preto chceme vyzvať aj sociálne zariadenia a základné školy na Slovensku, aby sa do tohto projektu zapojili,“ dodala Anna Ghannamová.

Ambasádorkou projektu „Čítam starkým rozprávku“ je Terezka Heftyová, známa zo seriálu Búrlivé víno.

„Milujem knihy a vážim si starých ľudí. Verím, že budem rovesníkov inšpirovať, aby sme urobili radosť čo najväčšiemu počtu babiek a dedkov, ktorí už čítať nevládzu,“ teší sa Terezka Heftyová.

Podľa predsedníčky sociálneho výboru NR SR, nezávislej poslankyne Aleny Bašistovej, ktorá pozdravila hostí slávnostného večera, je spájanie troch generácií nádherná a dôležitá myšlienka, ktorú treba zo všetkých strán podporovať.

(red)

foto:Milan Krupčík

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter