Aktuálne dianie 15. apríl 2019

BVS: Valné zhromaždenie schválilo personálne zmeny v orgánoch spoločnosti


Valné zhromaždenie (VZ) Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) schválilo na svojom pondelkovom mimoriadnom rokovaní personálne zmeny vo svojich orgánoch,

ktoré ešte vo februári odobrilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. TASR o tom informovala Alexandra Maszayová z BVS.

Akcionári schválili za nového dočasného predsedu Predstavenstva BVS Borisa Maslovieca, ktorý nahradil Zsolta Lukáča.

V pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa vodární pôsobil Lukáč od roku 2015.

Ďalšími dočasnými členmi Predstavenstva BVS sa stali Vladimír Kollár, Miloslav Hrádek a Henrich Haščák.

"Na valnom zhromaždení boli zároveň schválení noví členovia dozornej rady spoločnosti. Predsedom sa stal Martin Kuruc a podpredsedom Roman Lamoš.

Ďalšími členmi Dozornej rady BVS sa stali Martin Vlačiky, Jozef Krúpa, Peter Cmorej, Jakub Mrva, Michal Radosa a Veronika Hanzalíková," uviedla Maszayová.

Petržalský miestny poslanec a zástupca 29 malých akcionárov BVS (spolu zhruba 7,3 percenta) Miroslav Dragun upozornil,

že v rámci zmeny stanov vodární a výkonu nového orgánu - výboru zástupcov akcionárov sa reálne oslabuje pozícia malých akcionárov BVS.

"Je to absolútne ovládnutie BVS hlavným mestom. Malí akcionári, ktorí nedajú dokopy ani päť percent, nebudú môcť rozhodovať o založení alebo zrušení dcérskej spoločnosti,

nebudú môcť riešiť všetky veci, ktoré im boli doteraz dané v rámci prevodov majetkov, v zmysle stanov," upozornil po rokovaní.

Toto prechádza podľa jeho slov na výbor zástupcov akcionárov, kde bude mať rozhodovacie právo iba hlavné mesto.

"Tak je postavené hlasovanie," podotkol s tým, že to napadli a zvažujú aj žalobu na súd o zneplatnenie stanov v tejto časti.

Ako tvrdí, dôvodom je rozpor s obchodným zákonníkom.

Dragun upozorňuje aj na situáciu v súvislosti s dcérskou firmou BVS - Infra Services a výmazom z Registra partnerov verejného sektora.

Zástupca malých akcionárov sa pritom odvoláva na informácie od člena predstavenstva.

"Predstavenstvo BVS nebolo informované, že Lukáč ako predseda Predstavenstva BVS a predseda Predstavenstva Infra Services urobil také kroky,

ktoré smerujú k výmazu Infra Services z registra," uviedol.

Ako tvrdí, prichádza tak k ohrozeniu záujmov spoločnosti a niektorých servisných a investičných aktivít.

"BVS väčšinu svojich opráv a investícií robí cez Infra Services a v prípade, že by bola spoločnosť vymazaná z registra, hrozí,

že zmluva o partnerstve medzi BVS a Infra Services by bola neplatná,"

uviedol. BVS by tak podľa Draguna mala obmedzený výkon objednávania služieb zo svojej dcérskej firmy.

Mesto Bratislava už vo februári reagovalo na Draguna, že kroky hlavného mesta v BVS nie sú zamerané proti malým akcionárom, naopak, sú aj v ich prospech.

"Prvým krokom a spoločným záujmom akcionárov musí byť zabránenie únikom financií a uzatváraniu nevýhodných zmlúv,

ako tomu bolo v prípade Infra Services. Situácia bola z pohľadu mesta Bratislava taká,

že mesto nemalo dostatočné informácie o fungovaní podniku a ani nástroje, ako dostať pod kontrolu riadny výkon svojich akcionárskych práv," uviedlo mesto.

(TASR)
foto: Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter