Aktuálne dianie 1. november 2017

Budúcnosť a novú podobu Trhoviska Miletičova kreslia študenti Fakulty architektúry STU


Mestská časť Ružinov nedávno zverejnila informácie, podľa ktorých v rámci budúcej možnej podoby a využitia územia trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove by sa mal zachovať jeho charakter otvorenosti, avšak s doplnením ďalších verejných priestorov.

 Taký je názor mnohých obyvateľov mestskej časti, ktorí hodnotili návrhy a ateliérové práce študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave. Tie mali priniesť nové pohľady a podnety na budúcu podobu daného územia.

„Najväčší úspech mal u obyvateľov návrh, ktorý zachováva charakter otvoreného trhoviska a zameriaval sa na jeho rozšírenie a na revitalizáciu okolia,“ uviedla ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. Cieľom autorov bolo zároveň vytvoriť a obnoviť verejné priestory, a tiež rekreačnú zónu na križovatke ulíc Záhradnícka a Bajkalská. „Autori vo svojom návrhu pridali zeleň bezprostredne k trhovisku a doplnili zeleň aj do jeho priestorov,“ doplnila Šebová s tým, že dopravu navrhli riešiť vybudovaním podzemného parkoviska jednak pod trhovisko, ako aj pod existujúcim parkoviskom.

Naopak, najmenej sa obyvateľom pozdával návrh, ktorý okrem revitalizácie riešených plôch dotváral existujúcu zástavbu na Jégého ulici ďalším bytovým domom s parkovaním. Ten tak predmetné územie rozdelil na tri časti, a to námestie, trh a bývanie s vytvoreným vnútroblokom. „Autori sa zamerali aj na revitalizáciu existujúcich parkov, ale na Miletičovej ulici pred vstupom do trhoviska parčík nahradili námestím s integrovanou zeleňou,“ priblížila Šebová. Zmeny sa týkali tiež dopravy, konkrétne odklonením MHD zo Záhradníckej a Miletičovej ulice.

Ateliérové práce a verejná anketa súviseli s obstarávaným územným plánom zóny v lokalite trhoviska, ktorý je vo fáze prieskumov a rozborov. Zároveň sú prvým overením spolupráce medzi mestskou časťou a fakultou STU. Dohodu o nej uzatvorili obe strany v polovici uplynulého roka. Jej cieľom je vzájomná spolupráca v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, záhradnej a krajinnej architektúry. Miestna samospráva pripravuje zadanie pre ďalšiu spoluprácu v školskom roku 2017/2018.

Prečítajte si aj o súčasnom stave trhoviska, o ktorom sme písali v ďalšom našom článku.

 (tasr, foto BK)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter