Aktuálne dianie 14. október 2020

BSK spustil mapový portál, verejnosť tam nájde územný plán, cyklotrasy i školy


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil mapový portál mapy.bratislavskykraj.sk. Verejnosť tam môže nájsť územný plán, stredné školy, kultúrne zariadenia, ale aj cyklotrasy či mapy lesov. .

Pre obyvateľov kraja sú k dispozícii interaktívne výkresy úplného znenia územného plánu kraja a mapa zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. "Tieto zariadenia je možné na mape jednoducho vyhľadávať a zistiť aktuálne informácie, napríklad opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu," spresnila hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Na webe sa nachádza aj EnviroHUB

Pod záložkou 'krajina' sa nachádza enviroHUB BSK, ktorý okrem poskytovania informácií v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety umožňuje zapojeným organizáciám pomocou formulára pridávať projekty a udalosti v oblasti environmentálnej výchovy. Návštevníci môžu nahliadnuť i do priestorovej štruktúry lesov na území BSK či vyhľadať aj lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, zariadenia ambulantnej pohotovosti a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na území Bratislavského kraja.

TASR, vizuál: Mapový portál BSK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter