Aktuálne dianie 14. september 2020

Bratislave chýbajú stovky učiteľov, situácia je v niektorých odboroch kritická


Nedávno sme v článku upozornili na dlhoročný problém s nedostatkom kapacít v jednotlivých mestských častiach. Niektoré samosprávy pripravujú koncepčné riešenia, ktoré by situáciu mohli aspoň čiastočne posunúť dopredu.  Druhou veľkou témou sú zamestnanci škôlok a škôl. V tejto otázke by mal hrať prím hlavne štát. Na dlhoročnú nečinnosť dopláca väčšina bratislavských škôl. Ako priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Kríza v učiteľskom zbore

Školám chýbajú učitelia, zhodne komentujú situáciu všetky mestské časti. Za alarmajúci považuje súčasný stav aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska: "Problém nedostatku pedagogických a odborných zamestnancov je celoslovenský problém, ktorý je na území Bratislavy a Bratislavského kraja najvýraznejší.” Analýzy trhu práce navyše ukazujú, že kým dopyt škôl po nových učiteľoch stúpa, záujem o tieto pozície klesá. 

Neodstatok je hlavne učitelov matematiky a fyziky 

V niektorých väčších mestských častiach ide dokonca o desiatky pracovníkov. Jednou z nich je aj bratislavská Petržalka. Tá má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 11 základných a 24

materských škôl.  Spolu v nich absentuje 23 pracovníkov.  “V základných školách chýbajú 9 učitelia na I. stupni, 3 učitelia na II. stupni ZŠ – najmä učitelia matematiky, fyziky a informatiky, 8 vychovávatelia v školských kluboch detí, 3 asistenti učiteľa,”uviedla pre Bratislavský kuriér Mária Halašková.

Ešte horšia  situácia je v Ružinove, kde  chýba na základných školách až okolo 40 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. "Ide najmä o špecializácie ako matematika, fyzika, chémia, informatika, ale aj špeciálni pedagógovia," povedala pre agentúru TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov.

 V mestskej časti Karlova Ves tomu nie je inak. Hovorca Branislav Heldes nás upozornil, že na prvom stupni chýbajú štyria učitelia, na druhom stupni traja. Všetko sú to pedagógovia so zameraním na  informatiku, fyziku a fyziku v anglickom jazyku.

Nedostatok je aj prvostupniarov a angličtinárov

Situácia je veľmi podobná aj v mestských častiach vzdialenejších od centra Bratislavy. V Devínskej Novej Vsi a Lamači momentálne chýbajú učitelia matematiky a fyziky a asistenti učiteľa.

Nedostatok učiteľov je dlhodobejší problém aj v Podunajských Biskupiciach.  V roku 2020 majú otvorené pozície pre pedagógov s aprobáciami matematika, angličtina, ale aj hudobná a telesná výchova ako aj pedagógov pre materské školy. “Minulý rok tu chýbali väčšinou pedagógovia pre 1. stupeň,” Bratislavský kuriér o situácii v mestskej časti informovala hovorkyňa Martina Frőhlich Činovská.  

Riešenie musí prísť na celoslovenskej úrovni, benefity mestských častí nestačia

Problematický je odliv najlepších pedagógov do firiem, nízke platy, veľa učiteľov pred dôchodkom, profesia bez uznania spoločnosťou. Povolanie učiteľ stratilo atraktivitu. Preto sa rôzne bratislavské mestské časti snažia zatraktívniť pozície a  zabojovať o učiteľov cez rôzne benefity, ktoré im ponúkajú.

Petržalka poskytuje náborové príspevky, bezplatné jazykové kurzy aj ubytovanie v nájomných bytoch či stredoškolských internátoch.

V Starom Meste je v prípade potreby k dispozícii ubytovanie v zrekonštruovaných priestoroch ubytovne na Hollého ulici. “Aktuálne túto možnosť využívajú traja pedagogickí zamestnanci MŠ a ZŠ, ”  upozornil na benefity v Starom Meste  Matej Števove, hovorca mestskej časti.

Podľa kapacitných možností ponúkajú v Karlovej Vsi aj v Podunajských Biskupiciach záujemcom  ubytovanie v obecných alebo služobných bytoch, v Záhorskej Bystrici prispieva mestská časť  na odmeny učiteľov.

Slovensko má málo pedagógov aj napriek minuloročnému zvyšovaniu platov. Najhoršie je na tom Bratislavský kraj. Na portáli edujobs.sk, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo začiatkom septembra 2020 v Bratislavskom kraji voľných  370 pracovných miest.

 

jp

(iustr. foto TASR)

 

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter