Aktuálne dianie 10. september 2020

Problém s preplnenými bratislavskými škôlkami sa pomaly presúva na školy


Začiatok školského roka v Bratislave opäť pripomenul rodičom, učiteľom, ale najmä zriaďovateľom, že problém s umiestnením detí v predškolských aj škoských zariadeniach narastá. Nedostatočná kapacita tried  sa pomaly ale isto presúva zo škôlok aj na základné školy. Samosprávy však majú v mnohom legislatívou zviazané ruky a v tomto roku navyše zápasia s výpadkami financii. Svetlo na konci prehlbujúceho sa tunela dokáže rozsvieťiť jedine štát.   

Škôlky “praskajú vo švíkoch”, vo viacerých bratislavských častiach chýbajú kapacity

Výnimkou sú mestské časti, kde v uplynulých rokoch neprebehol stavebný boom, prípadne kde nepočítajú s masívnou výstavbou ani v najbližších rokoch. V ostatných sa situácia výhľadovo zhoršuje a hľadajú sa dočasné aj koncepčné riešenia. Komplikácie vo všetkých mestských častiach čiastočne riešia rodiny s deťmi bez trvalého bydliska v danej časti, ktoré sú tým pádom bez nároku na miesto v predškolskom zariadení.

Napríklad v Záhorskej Bystrici sa tento rok o škôlku uchádzalo 168 detí. Iba niečo vyše sto splnilo kritéria pre udelenie miesta (vek a  trvalý pobyt). “Zo 101 detí  sme však prijali iba 67,” spresňuje hovorkyňa Záhorskej Bystrice, Silvia Vnenková. Celkovo tak zamietavú odpoveď dostalo vyše sto rodín. Nové triedy tu majú pribudnúť až v súvislosti s ďalším developerským projektom. 

Na opačnom konci Bratislavy,  v Podunajských Biskupiciach sa situácia vyvíja podobne. Počet všetkých žiadostí prevyšoval kapacity materských škôl. Hovorkyňa Podunajských Biskupíc, Martina Frőhlich Činovská, uviedla, že neprijali cca 40 detí, ktoré dosiahnu tri roky k 31. augustu 2020.

Inak to nie je ani v mestskej časti s najväčším počtom obyvateľov v Bratislave. V Petržalke rezonuje predovšetkým problém s kapacitnými možnosťami materských škôl, ktoré sú nepostačujúce. “Do materských škôl sme pre nový školský rok 2020/2021 prijali 868 detí (predškolákov sme prijali všetkých). Nepodarilo sa nám umiestniť 770 detí,”  informuje o významnom počte neprijatých detí hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. K čiastočnému riešeniu situácie má do konca roka 2020 prispieť prírastok dvoch tried v MŠ Bohrova a následne sa bude pokračovať v rozširovaní kapacít o dve triedy v MŠ Iľjušinova a dve triedy v MŠ Pifflova.

Dobré správy počujú len máloktorí bratislavskí rodičia. K tým, čo s umiestnením nemajú problém patria rodiny  z Devínskej Novej Vsi, či Karlovej Vsi.  “Máme umiestnené všetky deti, ktoré dovŕšia 3 roky do konca augusta 2020 s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Aj niektoré, ktoré dovŕšia 3 roky do decembra 2020, ” dodáva  Branislav Heldes, hovorca Karlovej Vsi.

Bez koncepčného prístupu sú na rade školy

V školách je situácia trochu lepšia, aj keď určite nie ideálna. Preplnené škôlky s nedostatočnými kapacitami v mnohých lokalitách sú predzvesťou ako bude onedlho vyzerať situácia na základných školách.  Niektoré školy už v súčasnosti riešia situáciu navyšovaním tried v náhradných priestoroch, iné idú nadoraz a sú aj také, v ktorých vďaka developerským projektom o desiatky vzrástol počet “spádových detí” a nedokázali kapacitu pokryť. Deti tak presúvali do inej školy.

Úlohou samosprávy je zabezpečiť vytváranie dostatočnej infraštruktúry, ale deje sa tak?

V Ružinove prinesie množstvo investičných projektov  na trh tisíce nových bytov. V júni tohto roka vydala mestská časť Koncepciu rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorá na problém poukazuje: “Vzhľadom na odhadovaný demografický vývoj je možné očakávať, že zatiaľ čo pri materských školách dochádza ku kulminácii dopytu zo strany rodičov v súčasnosti, resp. nastane v najbližších rokoch, zvýšený tlak na kapacity základných škôl bude pretrvávať ešte prinajmenšom v najbližších 10 - 15 rokoch.”, uvádza správa.

Podobnú situáciu naznačuje aj štúdia v Lamači.  Podľa nej budú v najbližších rokoch  predmetné cieľové vekové skupiny narastať, čo bude mať za následok zvýšený nárast dopytu po materských školách a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.   Marína Gorghetto, z referátu komunikácie mestskej časti Lamač, informuje, že mestská časť sa už situáciou zaoberá. “Z uvedeného dôvodu už v súčasnosti mestská časť túto situáciu rieši a to v oblasti primárneho vzdelávania plánovaním vybudovania nadstavby a prístavby budovy základnej školy a v predprimárnom vzdelávaní otvorením novej materskej školy od školského roku 2021/2022 v lokalite Bory.”

Koncepcie, sú ale väčšinou na papieri, konkrétne riešenia prichádzajú len čiastkovo, alebo sa hýbu pomaly. Za zásadný posun môžeme vnímať aspoň to, že ich už niektoré mestské časti majú na stole.

jp, foto: TASR

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter