Aktuálne dianie 31. január 2020

Bratislava: Nový stavebný ombudsman má ocenenie Biela vrana za boj proti skládke odpadov v Pezinku


Mesto Bratislava zriadilo pozíciu stavebného ombudsmana. Od začiatku januára túto funkciu zastáva Jaroslav Pavlovič.

Úlohou ombudsmana, ktorého v piatok predstavil primátor Bratislavy Matúš Vallo, bude poskytovať obyvateľom poradenstvo pri ochrane verejných záujmov dotknutých výstavbou, ako aj chrániť záujmy mesta v tejto oblasti.

Proces povoľovania a realizácie stavieb je podľa hlavného mesta v súčasnosti komplikovaný, upravený mnohými predpismi a mnohí obyvatelia sa v ňom môžu cítiť strateno.

"My potrebujeme niekoho, kto bude bojovať za práva ľudí, čo sa týka stavebných procesov. Kto sa zároveň do toho vyzná a má autoritu," vyhlásil primátor. 

Funkcia ombudsmana podľa jeho slov bude väčšinou o informovaní ľudí o tom, aké sú ich práva a povinnosti, keď sa v ich okolí deje stavebná činnosť.

Úlohou ombudsmana preto bude pomôcť obyvateľom porozumieť povoľovacím procesom a vysvetliť ich práva, pokiaľ sa cítia byť výstavbou dotknutí.

Mesto tým zároveň tým dostane podnety. "Hlavné mesto nie je stavebným úradom, ale chce byť informované, či sa na jeho území deje niečo, čo je v rozpore so zákonom," podotkol Vallo.

Bratislavčania sa budú môcť na stavebného ombudsmana obrátiť v prípade poradenstva pri problémoch s čiernymi stavbami, pri podnetoch na porušovanie územného plánu, pri pochybnosti o správnom postupe orgánov, ktoré o výstavbe rozhodujú, či pri iných prípadoch, keď sa cítia byť dotknutí výstavbou v meste.

Pozícia stavebného ombudsmana nebude podľa magistrátu slúžiť na poskytovanie konzultácii týkajúcich sa postupu vo vlastných stavebných zámeroch občanov. V takýchto prípadoch odporúča samospráva kontaktovať príslušný stavebný úrad.

Pavlovič v oblasti územného rozvoja pôsobí už 37 rokov, z toho 20 rokov v riadiacich funkciách. Ako vedúci stavebného úradu pôsobil v bratislavských mestských častiach Karlova Ves a Staré Mesto. Problematike mestského rozvoja sa venoval aj v Žiline či Pezinku.

Je autorom viacerých publikácií. V roku 2008 si prevzal za Pezinčanov ocenenie Biela vrana za boj proti skládke odpadov v Pezinku.

Ako tvrdí, vo funkcii stavebného ombudsmana chce poskytovať občanom poradenstvo, aby sa lepšie orientovali v kompetenciách a postupoch úradov i aktuálnej legislatíve.

Taktiež chce chrániť záujmy mesta Bratislavy, ako orgánu územného plánovania a účastníka konaní, v prípade osobitne významných stavieb tak, aby bol dodržiavaný územný plán.

"Som funkčne poradca pre stavebný poriadok. Je to služba, ktorá nenahrádza stavebné úrady či iné orgány kompetentné konať.

Veľakrát však ľudia netušia, ako sa môžu chrániť a uplatňovať svoje práva v prípade, že v ich okolí vyrastá čierna stavba.

Ombudsman má vysvetľovať verejnosti, aké sú postupy a ako sa ľudia môžu do procesov zapájať," povedal Pavlovič.

V prípade záujmov mesta bude sledovať, či sa konkrétna významná stavba postavila, či sa stavia tak, ako bola na začiatku umiestnená a povolená.

O tom, v akých časoch a kde bude poskytovať stavebný ombudsman ľudom konzultácie, sa verejnosť môže dozvedieť na webe hlavného mesta.

(TASR)
titulka: bk
Foto: tasr
1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 31. 1. 2020, 20:26

Ďalší platený človek z peňazí občanov Bratislavy!

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter