Aktuálne dianie 6. október 2021

Bratislava kúpi za takmer milión eur originálny mobiliár do Lekárne u Salvatora


Mesto Bratislava kúpi za takmer milión eur originálny pôvodný mobiliár do Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v hlavnom meste. Ten tu bol od vzniku budovy v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavu a skončil nakoniec u súkromného zberateľa Erika Kovácsa v Novom Meste nad Váhom. Ten sa teraz s hlavným mestom dohodol na predaji mobiliáru za 990.000 eur bez DPH.

Dom u Salvatora tvoria s lekárňou jeden celok

Hlavné mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante. Informuje v ňom, že mobiliár kúpi od Kovácsovej firmy Sessel Farma. Kúpu odôvodňuje magistrát tým, že chce prinavrátiť do budovy Lekárne u Salvatora, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a minulý rok ju nadobudlo mesto zámenou do svojho výlučného vlastníctva, pôvodný mobiliár a tiež pôvodnú funkciu lekárne.

"Prioritou hlavného mesta sa stalo získať späť mobiliár lekárne, odvezený v 90.rokoch. Dom u Salvatora tvoria spolu s lekárňou celok, ktorý sa dá na základe ich pamiatkovej a spoločenskej hodnoty označiť ako ikonický objekt hlavného mesta," vysvetľuje samospráva.

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora. "Fungovala tam cez celé 19.storočie, až kým sa jej vlastníkom nestal začiatkom 20.storočia známy bratislavský lekárnik Rudolf Adler. Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl hneď vedľa Csákyho paláca nájomný dom u sv. Salvatora na Panskej 35, ktorý mal parter vyčlenený pre funkciu lekárne," priblížilo mesto.

Lekáreň fungovala v tomto dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu i počas socializmu. Jej činnosť skončila v roku 1995 pre reštitučné konanie. Mobiliár bol následne odvezený mimo Bratislavu.

Najväčšiu hodnotu má mobiliár, kúpu odobrili aj mestskí poslanci

Najväčšiu hodnotu lekárne podľa mesta predstavuje predovšetkým mobiliár. "Pôvodné barokové kusy (skrinky a poličky) boli doplnené lekárnikom Adlerom v roku 1904 o moderné doplnky lustre, váhu, pokladňu a svietidlá. Historickú a pamiatkovú hodnotu majú aj položky, ktoré v priestore ostali (štuková výzdoba stropu, dlažba). Z nich najvýraznejšou hodnotou disponuje figurálna výmaľba stropu s alegorickou tematikou," vysvetlila samospráva, prečo oň mala záujem.

Kúpu mobiliáru odobrili aj bratislavskí mestskí poslanci na septembrovom mestskom zastupiteľstve, a to pri schvaľovaní zmien tohtoročného mestského rozpočtu.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter