Aktuálne dianie 28. október 2019

AD: Spoveď vodiča MHD – DPB odpovedá na otázky o rovnošatách a ďalších témach z MHD


Čo sa dozviete o. i. v rozhovore? Aký je súčasný počet Ukrajincov v MHD a celkový počet vodičov?

Koľko vodičov bolo z DPB v roku 2018 prepustených?

Aké sú ročné náklady na rovnošaty? Koľko študentov pracuje ako vodič MHD?

Akých chýb v MHD by sa mali vyvarovať vodiči a akých cestúci? A ďalšie informácie.

V súvislosti s naším článkom pod názvom Vaše názory/Spoveď vodiča bratislavskej MHD:

„Arogancia moci?“(článok je tu) sme Dopravnému podniku Bratislava položili pred časom zopár otázok,

ktoré vyplynuli zo „spovede vodiča“.

Teraz Vám prinášame kompletné odpovede mestského dopravcu.

-Nosenie rovnošiat (uniforiem), tričiek - ako je to v súčasnosti v DPB s nosením uniforiem? 

Je to povinné, alebo sú povinné iba tričká? A v zime....?

Tým, že zamestnanec prijme ponuku na danú prácu a uzatvorí s DPB, a.s. pracovnú zmluvu, 

prijíma aj podmienky, ktoré sa na výkon jeho práce vzťahujú. 

Nosenie rovnošaty vníma podnik ako prejav prihlásenia sa k zamestnávateľovi a prejavenie korporátnej identity, 

preto trvá na uplatňovaní tejto povinnosti, no v súčasnosti ju nepenalizuje. 

Nosenie rovnošiat je taktiež dôležité z dôvodov, aby cestujúci mali príjemný pocit, či vedomosť, 

že komunikujú s niekým kompetentným, ktorý priamo podnik zastupuje. 

(Ak napríklad vodič rieši na vozidle technickú závadu bez rovnošaty, môže to v krajnom prípade vyzerať aj ako
vandalizmus cudzej osoby.)

-Aké sú ročné náklady na oblečenie a odevné súčiastky vodičov?

Za rok 2018 boli náklady na odevné vodičov vo výške 196 459,75 EUR, 

čo predstavuje pri počte 1 452 vodičov cenu 135,30 EUR na 1 vodiča a rok.

-Koľko je v súčasnosti za volantom aktívnych vodičov MHD z Ukrajiny?
DPB, a.s. v súčasnej dobe eviduje 104 vodičov z Ukrajiny z celkového počtu 1516.

-Aké boli minulý rok náklady na ich zaškolenie, jazykové kurzy, ubytovanie a pod.? 

Ich slovenčina je vraj slabá, alebo žiadna...

Náklady vznikli DPB, a.s. len v súvislosti s jazykovým kurzom. 

Každý zamestnanec bez rozdielu trvalého pobytu má možnosť ubytovania v zmluvne dohodnutých ubytovacích zariadeniach. 

Takto ubytovaný zamestnanec uhradí zamestnávateľovi príspevok na ubytovanie 2,00€/lôžko deň formou zrážky zo mzdy.

-Koľkí vodiči boli v roku 2018 prepustení, z toho koľkí Ukrajinci, resp zahraniční vodiči a aké boli dôvody?

Okamžité skončenie pracovného pomeru nastalo v roku 2018 u 8 vodičov autobusov a 1 vodiča trolejbusu z titulu absencie. Išlo o
slovenských vodičov.

-Koľkých vodičov DPB v súčasnosti potrebuje, aby naplnil optimálny stav?

DPB, a.s. by do ideálneho stavu potreboval obsadiť na pozíciu vodiča 50 ľudí.

-O študentskú brigádu na električkách vraj nie je záujem. 

Koľko študentov VŠ jazdí momentálne na električkách?
DPB, a.s. eviduje záujem o študentskú brigádu jazdenia na električkách. 

V súčasnosti zamestnávame 7 vodičov študujúcich na VŠ a radi v našich radoch privítame ďalších.

-Vodiči Ukrajiny vraj pri mimoriadnych situáciách (obchádzky, urgentné zmeny) sa často nedokážu orientovať v Bratislave. 

Stalo sa, že zablúdili. Informujte prosím, aké opatrenia DPB robí, aby
zamedzil týmto udalostiam?

Všetci vodiči absolvujú zácviky na všetkých linkách danej prevádzky, na ktorej sú zaradení 

a prideľovaní sú do služobných zaradení podľa potreby prevádzky. 

Takáto forma zácviku je povinná pre všetkých novoprijatých vodičov. 

Pre vodiča cudzinca trvá adaptovanie a zoznámenie sa so všetkým linkovaním a trasovaním MHD trochu dlhšie ako domácemu vodičovi.

V prípade, že si počas jazdy na linke nie sú trasou istí, všetkým vodičom prízvukujeme, aby kontaktovali dispečing DPB, a.s., 

ktorý okamžite vidí polohu vozidla a dokáže hneď vodiča
smerovať po trase jeho linky. Takéto prípady sa však stali ojedinele.

-Vodič MHD je zodpovedná činnosť, denne vezie množstvo cestujúcich. Vraj majú vodiči povinné zdravotné prehliadky len
raz za 5 rokov. Nie je to málo...? Za päť rokov sa toho môže zmeniť veľa...

Zdravotnú a psychickú spôsobilosť ako aj rozsah lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení určuje pre vodičov MHD platná legislatíva,

 ktorú DPB, a.s. dodržiava.

-Akých najčastejších chýb sa dopúšťajú vodiči DPB v MHD a akých chýb by sa mali vyvarovať cestujúci?

Vodiči MHD jazdia v zmysle platných predpisov. V premávke sa snažia byť voči ostatným účastníkom aj voči cestujúcej verejnosti ohľaduplní. 

V niektorých prípadoch sa im kvôli
zhustenej premávke nepodarí v dopravných uzloch zrealizovať prestup medzi vozidlami MHD. 

Častým javom je obmedzenie vozidiel MHD zo strany vodičov individuálnej dopravy.

DPB, a.s. odporúča cestujúcim, aby boli v zmysle Prepravného poriadku IDS BK v čase plánovaného odchodu spoja pripravení na zastávke na nástup do vozidla, 

aby včas nastúpili do pristaveného
vozidla a v cieľovej zastávke včas z vozidla vystúpili. 

Taktiež by nemali vstupovať do priestoru dverí po spustení signalizácie „Nevystupujte / Nenastupujte.“

 V prípade električiek ešte navyše platí, aby neprebiehali cez električkovú strať mimo riadne
vyznačených úsekov, resp. priechodov.

-Klimatizácia - problém je vraj so servisovaním, náhradnými dielmi, dopytové tlačítka sa často kazia.

Aký je v súčasnosti počet klimatizovaných vozidiel v MHD v BA – a aká je "kazovosť" klímy - 

koľko prípadov porúch klímy musel DPB riešiť v roku 2018?

K dnešnému dňu prevádzkuje DPB, a.s. 60 klimatizovaných električiek, 120 klimatizovaných trolejbusov a 299 klimatizovaných
autobusov. Z celého vozidlového parku je tak klimatizovaných 57,9 % vozidiel. V prípade trolejbusov je to vyše 90 %.

-Prípadne aj v tomto roku?

Nároky na výkon a prevádzku klimatizácií v MHD sú podstatne vyššie ako v prímestskej a zájazdovej doprave. 

Keďže dochádza k neustálemu otváraniu dverí počas státia vozidiel na zastávkach a enormného úniku vychladeného vzduchu, 

musí klimatizácia takmer neustále fungovať na maximálnej hodnote výkonu, čím dochádza aj k preťažovaniu tohto systému, 

tým pádom násobne väčšiemu množstvu porúch. 

V prípade, že došlo k poruchám systému klimatizácie, zamestnanci ich operatívne odstraňovali, 

podnik zabezpečil okamžite objednanie potrebných náhradných dielov a

robil všetko pre to, aby sa vozidlá mohli čo najskôr zaradiť do premávky. 

Je pravdou, že oprava je časovo náročná z dôvodu vypustenia a naplnenia chladiacim médiom, 

na to však tento rok podnik reagoval zdvojnásobením servisných kapacít
zabezpečujúcich opravy klimatizovaného systému.

-Aké náklady na opravu klímy boli v minulom roku?
Presné náklady na opravu klimatizácií podnik vyčíslené nemá.

(rl)

Foto: Archív Br. kuriér - sídlo DPB a.s. Olejkárska ul.

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Rudo | 28. 10. 2019, 11:32

A keď nafúkala ráno celá izba Ukrajincov? To ste prečo nespomenuli?

Imro | 1. 11. 2019, 15:51

Žeby dodržiavali "pitný" režim? Raňajky?

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter