Urbanizmus a výstavba 4. február 2019

Verejné prerokovanie štúdie centrálnej rozvojovej osi Petržalka bude 6. februára


Verejné prerokovanie štúdie centrálnej rozvojovej osi Petržalka bude 6. februára o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici 3.

Informuje o tom magistrát na svoje internetovej stránke.

Samostné prerokovanie Urbanistickej štúdie — „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - koncept riešenia, sa uskutočňuje v dňoch 3.1.2019 – 22.2.2019.

Verejné prerokovanie bude spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu.

Pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, 

môže verejnosť podať v termíne do 22.2.2019

na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka. Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

O téme sme informovali naposledy tu

(rl, red)

Foto: hmb

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter