Urbanizmus a výstavba 5. apríl 2019

Príprava dopravných stavieb v Bratislave je toporná, štúdia Uzol Bratislava má byť v máji, stále sa vedú rokovania o termináloch


Nekonečne pomalá sa zdá byť príprava mohých plánov dopravných stavieb, nekonečne dlhé sú často rokovania a diskusie medzi organizáciami, štátom i samosprávou.

Platí to aj pre „vývoj“ verejnej hromadnej železničnej dopravy u nás. Železnice SR si dali, na základe súťaže v roku 2015,

v roku 2016 vypracovať štúdiu realizovateľnosti pre modernizáciu železničného dopravného uzla Bratislava.

Cena bola takmer za 1,3 mil. eur bez DPH. Vybrané bolo združenie vedené spoločnosťou Reming Consult, a. s.. Ďalšími ďalšími členmi Prodex, spol. s r. o., Sudop Praha, a. s., i Dopravoprojekt, a. s.

Spýtali sme sa Železníc SR (ŽSR) i Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK):

Štúdia Uzol Bratislava nie a nie sa zrodiť...kedy môžeme očakávať, že bude predložená verejnosti?

Hlavné mesto podľa našich informácií v polovici marca požiadalo, aby štúdia uznala, že nové vlaky budú „mať vplyv aj na vedenie liniek mestskej hromadnej dopravy“. Ako to vníma ŽSR a ZSSK?“

Pýtali sme sa aj, aká je situácia s výstavbou sľubovaných terminálov integrovanej osobnej dopravy (TIOP).

Odpoveď ŽSR: „Na štúdiu realizovateľnosti Uzol Bratislava bol uzavretý dodatok č.1, ktorý upravuje termín dodania na máj 2019, ktorý bude dodržaný.

Práce na štúdii boli vysoko náročné a termín ukončenia prác je taktiež limitový požiadavkami tretích strán (mesto Bratislava, BSK, prepravcovia, atď.)

a ako aj požiadavkami poradného orgánu Európskej únie JASPERS.

Železnice Slovenskej republiky sú otvorené návrhom partnerov zo strany miestnej samosprávy,

s ktorými rokujú okrem iných tém aj o budúcnosti a umiestnení nových TIOP - ov na území mesta Bratislava.

Vzhľadom na prebiehajúce rokovania by bolo z našej strany predčasné hovoriť o definitívach.

O definitívnom výsledku stretnutí na odbornej úrovni, aké prebiehajú napríklad na úrovni ŽSR – hlavné mesto SR Bratislava, budeme verejnosť informovať.“

Odpoveď ZSSK: Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nie je objednávateľom projektu „Dopravný uzol Bratislava“.

Ten si nechal vypracovať správca železničnej infraštruktúry, ktorými sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Ide v podstate o štúdiu realizovateľnosti pre optimálne využitie železničnej infraštruktúry pre obsluhu mesta Bratislava.

Neustále odklady nás tiež veľmi trápia a obmedzujú, i keď nevidíme detailné dôvody každého meškania,

chápeme, že táto štúdia je mimoriadne rozsiahla a komplikovaná.

Strategický rozvoj železničnej dopravy je však bez tohto projektu obmedzený nedostatočnou kapacitou a možnosťami súčasnej infraštruktúry (koľaje, stanice, zastávky).

Pokiaľ vieme, v piatok (5. apríla 2019) je naplánované stretnutie riadiaceho výboru,

kde sa predpokladá odsúhlasenie 5. etapy (tzv. finálnej, resp. záverečnej správy), teda prakticky ukončenie projektu.

Až po odsúhlasení tejto záverečnej správy sa môže pristúpiť k jej zverejneniu – termín a spôsob zverejnenia určuje jedine vlastník/objednávateľ štúdie, teda ŽSR.

K zmene vedenia liniek mestskej hromadnej dopravy môžeme za ZSSK uviesť,

že zmena ich trasovania je v kontexte štúdie nepriamo podmienená predovšetkým výstavbou Terminálov integrovanej osobnej dopravy (TIOP),

ktoré budú zahrnuté v projekte. Samotnou podstatou výstavby TIOP je integrácia všetkých módov dopravy, teda nielen liniek MHD,

ale aj prímestskej autobusovej/železničnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy, vrátane budovania odstavných parkovísk,

stojísk pre bicykle a komunikácií pre pešiu dostupnosť.

Informoval Tomáš Kováč riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. odbor komunikácie.

14.júna 2017 sme priniesli k téme aj tieto informácie:

S veľkou pompou minulý rok ohlasovali hlavné mesto, Železnice SR (ŽSR), ale aj ministerstvo dopravy,

že vznikom železničných zastávok v Bratislave a v jej okolí, sa postupne zlepší kritická zahustená doprava v hlavnom meste. Zatiaľ sa ale nič nedeje a čaká sa na potvrdenie návrhov,

prostredníctvom  štúdie uskutočniteľnosti v rámci projektu Uzol Bratislava.

Štúdia by podľa informácií ŽSR mala byť hotová v auguste tohto roka (2017), ale podľa ministerstva dopravy najskôr až začiatkom roka 2018.

Na základe zmluvy z 20. júna 2016 ju robí štvorčlenné združenie na čele so spoločnosťou Reming Consult, a.s..

Ďalšími členmi sú Sudop Praha, a.s., Prodex Bratislava, s.r.o. a Dopravoprojekt, a.s.

Zmluvná cena nadlimitnej zákazky realizovanej v zmysle zákona o verejnom obstarávaní je 1 298 880,00 eur bez DpH. Štúdia je rozdelená na šesť etáp.

Celý článok je tu, a ďalší tu.

(rl)

Vizaulizácia: ŽSR -projekt TIOP Lamačská brána

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter