Urbanizmus a výstavba 27. september 2017

Podľa poslancov mesto viditeľne rezignuje na plánovanie svojho rozvoja, a preto úlohu prebrali developeri


V súvislosti s iniciatívou J&T Real Estate (JTRE) týkajúcej sa rozvoja električkových tratí v Bratislave sme primátorovi hlavného mesta Ivovi Nesrovnalovi adresovali niekoľko otázok. Obrátili sme sa aj na štrnástich mestských poslancov, aby sa k projektu vyjadrili. Do týždňa odpovedali iba traja... Predpokladáme, že ak by boli komunálne voľby v tomto roku a nie až o rok, s odpoveďami by neváhali.

1. otázka: Prečo kreslí rozvoj električkových tratí súkromný developer a nie hlavné mesto?

2. otázka - Aký je Váš postoj k tejto iniciatíve, čo vidíte na nej pozitívne, čo negatívne?

3. otázka - Aké riešenia a plány rozvoja električkovej dopravy má pripravené hlavné mesto?

4. otázka - Akým zásadným spôsobom by prípadný projekt Spojená Bratislava, ak by dostal osvedčenie významnej investície, „nabúral“ plány hlavného mesta týkajúce sa rozvoja nielen dopravy, ale aj urbanistického rozvoja v daných lokalitách? Máme napr. na mysli, aké plány malo mesto s územím Lida v porovnaní so zámermi developerov...? 

 Odpoveď magistrátu Bratislavy: „Hlavné mesto víta každú významnú iniciatívu zameranú na rozvoj hlavného mesta. Primátor Ivo Nesrovnal oceňuje záujem investorov podieľať sa na tomto rozvoji. Hlavné mesto Bratislava komunikuje s vládou o investičnom zámere oboch developerov. Štatút významnej investície však vzhľadom na jej významný národohospodársky charakter schvaľuje Vláda SR. Hlavné mesto bude projekty posudzovať z hľadiska viacerých parametrov, aby zapadli do koncepcie rozvoja mesta, aby boli obohatením nosného dopravného systému mesta a aby prinášali prospech Bratislavčanom. Primátor súčasne požiadal developera, aby predstavil svoj zámer na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.“

 Mestských poslancov sme požiadali, aby reagovali na tento článok:

 Jozef Uhler: „Rozširovanie električkových tratí musí byť jednoznačnou prioritou mesta, či s pomocou developerov alebo bez nich. Pri tejto investícii budem trvať na tom, aby bola prioritne vybudovaná električková trať a až potom objekty developera. Inak by mohlo hroziť riziko, že developer si postaví svoje a trať bude v nedohľadne. Developeri majú prístup ku všetkým moderným technológiám, vrátane modelovania dopravy, na ktoré mesto nemá dostatok prostriedkov. Je nevyhnutné, aby sa pri finálnom trasovaní našla zhoda medzi developerom a odborníkmi z mesta tak, aby všetci mali k dispozícii potrebné dáta a vstupy. Verejná doprava musí byt prioritou a takýto model verejno-súkromného partnerstva veľmi pomôže, aby dopravné projekty boli realizovane rýchlejšie ako v štandardných procesoch. Zlým príkladom je druhá etapa električkovej trate do Petržalky, ktorá už rok stojí na povoleniach a odvolaniach rôznych záujmových skupín a tratia na tom obyvatelia Petržalky“.

 Dana Čahojová: „Rozvoj Bratislavy dlho stagnuje a dramaticky chýba dopravná infraštruktúra, do ktorej sa desaťročia neinvestovalo. Stav, ktorý panuje nevyhovuje snáď nikomu, samozrejme ani developerom. Stále platí územný plán, ktorý je zastaraný a na novom sa reálne nepracuje. Mesto už viditeľne rezignuje na svoju úlohu pri plánovaní svojho rozvoja, preto je logické, že túto úlohu prebrali developeri. Na strane mesta totiž nenachádzajú sebavedomého partnera, ktorý vie, čo žiada a čo obhajuje. Exemplárnym príkladom u nás je rezignácia mesta pri modelovaní budúcej podoby dunajského nábrežia od mosta SNP smerom do Karlovej Vsi. Mesto je viac-menej v úlohe štatistu.

V Bratislave nejde len o moc, ale ide aj o veľké peniaze. Kto má peniaze, má aj moc. Má takú moc, že dokáže nadradiť na úrovni mesta developerské záujmy nad verejný záujem. Argumentáciu k novým projektom počúvame len z jednej strany, na strane mesta je dlhodobé ticho. To je smutná skutočnosť“.

 Martin Chren: „Developeri na Bratislave zarábali 20 rokov. Je preto načase, aby urobili aj niečo pre ľudí a o svoje zisky sa podelili aj s mestom. V Ružinove sa nikdy nestavalo toľko, ako dnes a bez skutočných dopravných riešení, zóna Mlynské Nivy/Chalupkova dopravne skolabuje. Preto vítam návrh električkových tratí. Posledné mesiace sa snažím ako poslanec intenzívne presadzovať, aby bolo prijaté riešenie, ktoré bude čo najvýhodnejšie pre ľudí, nielen pre jedného konkrétneho investora. Pri rozhodovaní o projekte významnej investície (v prípade oboch predložených projektov), by podľa mňa vláda mala dbať na splnenie týchto základných podmienok:

1. Nebudú obmedzené kompetencie mesta v konaniach o jednotlivých stavbách. To znamená, že rozhodovanie o zmene územného plánu, ak sa objaví, bude plne v kompetencii zastupiteľstva. Mesto bude riadnym účastníkom všetkých územných a stavebných konaní, ako by bolo aj bez významnej investície.

2. Investori sa pod hrozbou významnej pokuty zaviažu vybudovať dopravné riešenia, do ktorých investujú niekoľkonásobne viac peňazí, než by zaplatili na developerskom poplatku.

3. Naplánované investície budú preukázateľne prospešné pre celé mesto, nielen pre nejakú konkrétnu firmu, a budú koordinované s mestom.

4. Investície do zlepšenia dopravy budú dokončené skôr, alebo najneskôr naraz, s otvorením objektov, ktoré investori stavajú.Aaby sa nestalo, že kancelárie a obchody už budú fungovať, ale napríklad nové električkové trate ešte stále nie. V takomto prípade môže byť spolupráca s investormi pre mesto a jeho obyvateľov výhodná.”

 

(rl)

Vizualizácia: JTRE

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter