Urbanizmus a výstavba 29. apríl 2020

MIB spustil krajinársko-architektonickú súťaž na parčík na Komenského námestí


Z Komenského námestia v centre mesta sa má stať Komenského parčík. Informuje o tom Metropolitný inštitút Bratislavy.

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) podľa zámeru vyhlásili súťaž, ako by mal v budúcnosti priestor vyzerať.

Ide o dvojetapovú krajinársko – architektonická súťaž a o projekt, na ktorom mesto začalo pracovať minulý rok.

Ako informuje MIB, uskutočnil sa participatívny proces s obyvateľmi a odborníkmi, ktorého výsledky slúžili aj ako jedny z podkladov k súťaži. Súťažné podmienky boli schválené porotou a overené Slovenskou komorou architektov.

V súťaži sa hľadá najvhodnejší návrh, podľa ktorého by sa malo Komenského námestie zmeniť na Komenského parčík. Cieľom je dostať do priestoru viac vzrastlej zelene a vytvoriť verejné priestranstvo komorného charakteru v centre mesta.

Ide o územie, ktoré je súčasťou prepojenia medzi Hviezdoslavovým námestím a východnou časťou centra mesta, s výbornou pešou dostupnosťou, v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy, ale zároveň je skryté.

Súčasťou zadania je vypracovanie riešenia krajinnej úpravy, dopravného riešenia, architektonických objektov aj návrh mobiliáru a verejného osvetlenia. V tesnom okolí priestranstva sú budovy s pamiatkovou hodnotou: okrem budovy Mestského divadla z východnej strany námestie ohraničuje budova Obchodnej a priemyselnej komory, za divadlom z Gorkého ulice je to národná kultúrna pamiatka Palác Motešických.

Ako MIB ďalej uvádza, dnešnou hlavnou funkciou Komenského námestia je tranzitná funkcia, návštevníci miestom iba prechádzajú a smerujú do práce alebo za službami v okolí. Priestor je v súčasnosti exponovaný slnečným lúčom, čo v kombinácii s homogénnou vrstvou asfaltu a betónu vytvára počas letných mesiacov sálavú plochu.

Okrem zelene by tento problém mali návrhy riešiť aj použitím teplotne stabilných materiálov pri návrhu mobiliáru na sedenie, ktorý bude zároveň funkčný a jednoducho udržateľný.

 Kompletné podmienky súťaže sú zverejnené tu https://bratislava.sk/sk/architektonicka-sutaz-komenskeho-parcik. Termín na predkladanie dokladov do prvej etapy je 29. máj 2020, víťazný návrh by mal byť známy na jeseň tohto roka.

Komenského námestie naposledy ako námestie s parkom zažili ľudia v 70-tych rokoch minulého storočia. Historicky sa námestie, vtedy Csákyplatz, začalo formovať ešte v 18. storočí, keď sa stavalo mestské divadlo. Stálo na mieste, kde historická budova SND stojí aj dnes.

Dnešnú historickú budovu Mestského divadla postavili v roku 1886 a priestor za divadlom medzi Andreasgasse (dnes Gorkého ulica) a Rosengasse (dnes Jesenského ulica) premenil v roku 1895 Bratislavský okrášľovací spolok na park. V roku 1912 odhalili v parku pamätnú fontánku grófa Štefana Pálffyho, ktorej časť je zachovaná v Galérii mesta Bratislavy.

Bolo nazvané Pálffyho námestie, a v roku 1932 na Komenského námestie.  Plocha námestia bola zmenšená prístavbou divadla v roku 1968, ktorá spočívala z nadzemnej a z podzemnej prístavby a park bol o ďalšie štyri roky zlikvidovaný.

(red)

(orto)Foto: MIB,+ archív Br. kuriér

O téme sme písali aj tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter