Urbanizmus a výstavba 10. marec 2020

Mestské lesy v Bratislave reklamujú stavbu toaliet na Kamzíku


Podľa  výslednej správy autorizovaného stavebného inžiniera má budova toaliet na Kamzíku závažné technické nedostatky, viaceré veci neboli realizované v súlade s projektovou dokumentáciou.

Informovali o tom Mestské lesy v Bratislave (MLB) v tlačovej správe.

Správa podľa MLB konštatuje, že je potreba generálnej rekonštrukcie celého obalového plášťa budovy, t. j. strechy aj fasády. Mestské lesy pripomínajú , že na ich území nie je veľa stavieb, o ktorých by sa za posledné roky písalo v médiách viac ako o výstavbe budovy nových toaliet na Kamzíku.

Projekt čelil od svojho vzniku v roku 2018 kritike súvisiacej s výškou nákladov (viac ako 130,000 eur) a dĺžkou výstavby.

„Hneď po mojom nástupe do funkcie sme urobili všetko pre to, aby toalety začali fungovať. Odstránili sme základné technické nedostatky a našli vhodný personál.

Stavba však mala na prvý pohľad viditeľné nedostatky. Preto sme sa rozhodli dať vypracovať odborný stavebno-technický posudok.“ povedal riaditeľ organizácie Matej Dobšovič.

Dlažba pred vstupom

Už teraz je podľa MLB vidno, že drevená fasáda vzlína vodu a odhníva. Za ňou sú však ukryté ďalšie technické nedostatky zanedbané pri výstavbe.

Rovnako pod strešným plášťom kondenzuje voda v dôsledku nedostatočnej izolácie a identifikované boli aj vážne nedostatky v interiéri, napríklad zle vyspádované podlahy.

Vlhkosť fasády

V zmysle týchto zistení organizácia MLB komunikovala so zástupcom stavebnej firmy, ktorá stavbu realizovala a požiadala ich o komplexnú opravu celej budovy.

„Vzhľadom na skutočnosť, že pracujeme s verejnými prostriedkami trváme na tom, aby bola budova generálne opravená na náklady staviteľa.

Pri všetkých budúcich stavbách budeme striktne kontrolovať  kvalitu stavebných prác.“ povedal M. Dobšovič.

(red)

Zle vyspádovaná podlaha

Foto: MLB a Br. kuriér

O téme sme písali aj tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter